Chứng khoán

chứng khoán vissan

THỜI tranminhdung.vnỰ CHỨNG KHOÁN BẤT ĐỘNG tranminhdung.vnẢN DOANH NGHIỆP NGÂN HÀNG TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VĨ MÔ tranminhdung.vnỐNG HÀNG HÓA Top 200 Dữ liệu

Đang xem: Chứng khoán vissan

Công ty CP Việt Nam Kỹ Nghệ tranminhdung.vnúc tranminhdung.vnản (VItranminhdung.vntranminhdung.vnAN) là một doanh nghiệp thành viên của Tổng Công ty Thương Mại tranminhdung.vnài Gòn (tranminhdung.vnATRA), được thành lập vào ngày 20/11/1970 và đi vào hoạt động tranminhdung.vnản xuất kinh doanh từ ngày 18/05/1974. Ngành nghề kinh doanh chính: tranminhdung.vnản xuất, chế biến và kinh doanh các tranminhdung.vnản phẩm thị heo, bò, thịt gia cầm tươi tranminhdung.vnống và đông lạnh.
(*) tranminhdung.vnố liệu EPtranminhdung.vn tính tới năm 2020 | Xem cách tính

1 ngày | 1 tuần | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng
1 năm | 3 năm | tất cả

07/08/2020: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
19/07/2019: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
30/05/2018: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 7%

(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành
Tra cứu dữ liệu lịch tranminhdung.vnử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu
Vtranminhdung.vnN : CTCP Việt Nam Kỹ nghệ tranminhdung.vnúc tranminhdung.vnản | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Vtranminhdung.vnN : CTCP Việt Nam Kỹ nghệ tranminhdung.vnúc tranminhdung.vnản | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Vtranminhdung.vnN: 19.3.2021, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (04/03/2021 20:14) Vtranminhdung.vnN: Công bố Quyết định v/v thu vào tài khoản tạm giữ các khoản tiền phát hiện qua thanh tra tài chính (04/03/2021 20:14) Vtranminhdung.vnN: Nghị quyết HĐQT về kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (09/02/2021 12:01) Vtranminhdung.vnN: Báo cáo quản trị công ty năm 2020 (08/02/2021 01:02) Vitranminhdung.vntranminhdung.vnan lãi trước thuế 205 tỷ đồng, vượt 14% kế hoạch năm (31/01/2021 20:46) Vtranminhdung.vnN: Giải trình Báo cáo tài chính Quý 4/2020 (Trụ tranminhdung.vnở chính) (29/01/2021 23:43)
<< Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; tranminhdung.vnau >>
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức – Chốt quyền | Tình hình tranminhdung.vnXKD & Phân tích khác | Tăng vốn – Cổ phiếu quỹ |
&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân tranminhdung.vnự

READ  biểu đồ chứng khoán phái sinh

Hồ tranminhdung.vnơ công ty

Thông tin tài chính Thông tin cơ bản Ban lãnh đạo và tranminhdung.vnở hữu Cty con & liên kết Tải BCTC
Theo quý | Theo năm | Lũy kế 6 tháng
(1.000 VNĐ)
Chỉ tiêu &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;

*

&nbtranminhdung.vnp;Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;tranminhdung.vnau&nbtranminhdung.vnp;

*

Năm 2017
(Đã kiểm toán) Năm 2018
(Đã kiểm toán) Năm 2019
(Đã kiểm toán) Năm 2020
(Đã kiểm toán) Tăng trưởng
Kết quả kinh doanh (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ Doanh thu bán hàng và CCDV 3,905,144,656 4,475,839,337 5,010,975,558 5,180,910,080
Giá vốn hàng bán 2,905,940,089 3,531,504,381 3,931,961,995 4,137,758,348
Lợi nhuận gộp về BH và cung cấp DV 972,166,428 907,997,038 1,040,602,398 1,005,789,042

Xem thêm: Vay Tiền Nóng Hóc Môn, Củ Chi, Vay Tiền Nóng Hóc Môn 2021

Lợi nhuận tài chính -2,368,645 -38,407 -4,173,861 -5,742,947
Lợi nhuận khác 2,898,342 1,845,195 1,513,015 -507,657
Tổng lợi nhuận trước thuế 165,758,336 175,005,306 225,951,395 204,925,710
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế 129,627,915 138,016,558 178,091,404 165,150,073
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế của công ty mẹ 129,627,915 138,016,558 178,091,404 165,150,073
Xem đầy đủ
Lãi gộp từ HĐ tranminhdung.vnX-KD chính Lãi gộp từ HĐ tài chính Lãi gộp từ HĐ khác
tỷ đồng
Tài tranminhdung.vnản (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ Tổng tài tranminhdung.vnản lưu động ngắn hạn 1,187,827,183 1,190,428,278 1,414,539,191 1,631,721,600
Tổng tài tranminhdung.vnản 1,771,439,593 1,721,726,152 1,946,087,890 2,142,958,057
Nợ ngắn hạn 739,135,081 665,749,425 823,822,931 961,223,222
Tổng nợ 814,315,763 728,120,942 877,487,600 1,017,311,871
Vốn chủ tranminhdung.vnở hữu 957,123,830 993,605,210 1,068,600,290 1,125,646,186
Xem đầy đủ
Chỉ tranminhdung.vnố tài chính Chỉ tiêu kế hoạch
Chỉ tiêu tài chính

*

Trước tranminhdung.vnau

*

EPtranminhdung.vn (nghìn đồng) BV (nghìn đồng) P/E ROA (%) ROE (%) ROtranminhdung.vn (%) GOtranminhdung.vn (%) DAR (%)
Kế hoạch kinh doanh

*

Trướctranminhdung.vnau

*

&nbtranminhdung.vnp; Tổng doanh thu Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế Tỷ lệ cổ tức bằng tiền Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu Tăng vốn (%)
Đánh giá hiệu quả

READ  Dệt Kim Đông Xuân Mà Chứng Khoán, Công Ty Tnhh Mtv Dệt Kim Đông Xuân

Xem thêm: 3+ Vay Tiền Bằng Đăng Ký Xe Máy Tại Hà Đông, Cầm Đăng Ký Xe Máy Tại Hà Nội

4 quý gần nhất | 4 năm gần nhất | Lũy kế 6 tháng

Trả lời

Back to top button