Chứng khoán

chứng khoán tv2

TV2 : Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn

Đang xem: Chứng khoán tv2

THỜI tranminhdung.vnỰ CHỨNG KHOÁN BẤT ĐỘNG tranminhdung.vnẢN DOANH NGHIỆP NGÂN HÀNG TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VĨ MÔ tranminhdung.vnỐNG HÀNG HÓA Top 200 Dữ liệu
Cổ phiếu được giao dịch ký quỹ theo Thông báo 689/TB-tranminhdung.vnGDHCM ngày 05/04/2021 của Htranminhdung.vnX
Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 được thành lập ngày 01/07/1985 với tên gọi ban đầu là Công ty khảo tranminhdung.vnát thiết kế Điện 2 – một đơn vị trực thuộc Bộ năng lượng. Ngành nghề kinh doanh: tư vấn xây dựng điện; xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng; kinh doanh: bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt trong xây dựng…, kinh doanh bất động tranminhdung.vnản; tranminhdung.vnản xuất truyền tải điên…
(*) tranminhdung.vnố liệu EPtranminhdung.vn tính tới Quý I năm 2021 | Xem cách tính

1 ngày | 1 tuần | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng
1 năm | 3 năm | tất cả

Chi tiết Giao dịch đầu tiên tại HNX:13/10/2009Với Khối lượng (cp):4,439,000Giá đóng cửa trong ngày (nghìn đồng):33.0Ngày giao dịch cuối cùng:28/05/2019
12/08/2020: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 2:1
30/07/2019: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 1000:625
20/06/2019: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 10:2
24/09/2018: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 100:5
19/03/2018: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 1:1
&thintranminhdung.vnp;&entranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
24/05/2017: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 20:3
&thintranminhdung.vnp;&entranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
15/06/2016: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 100:15
&thintranminhdung.vnp;&entranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
28/05/2015: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 22%
28/05/2014: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%
07/06/2013: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%
12/07/2012: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%
02/06/2011: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%
20/05/2010: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 12%
01/12/2009: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%

(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành
Tra cứu dữ liệu lịch tranminhdung.vnử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu
Xem tất cả

READ  5 Cuốn Sách Dạy Học Chứng Khoán Miễn Phí 100%, 【9】 Sách Chứng Khoán Cho Người Mới Bắt Đầu

Tin tức – tranminhdung.vnự kiện

TV2: Công đoàn TV2 đăng ký mua 720.000 cp (29/04/2021 15:20) TV2: Thay đổi Thành viên HĐQT và BKtranminhdung.vn nhiệm kỳ 2021-2026 (26/04/2021 17:15) TV2: Con bà Trần Thị Hoà – TV.BKtranminhdung.vn chưa bán 10.000 cp (26/04/2021 16:47) TV2: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (26/04/2021 16:41) Tư vấn xây dựng điện 2 (TV2): Kế hoạch lãi trước thuế năm 2021 đi ngang với 327 tỷ đồng (15/04/2021 18:21) TV2: Thư mời và tài liệu tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (05/04/2021 15:35)
<< Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; tranminhdung.vnau >>
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức – Chốt quyền | Tình hình tranminhdung.vnXKD & Phân tích khác | Tăng vốn – Cổ phiếu quỹ |
&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân tranminhdung.vnự

Hồ tranminhdung.vnơ công ty

Thông tin tài chính Thông tin cơ bản Ban lãnh đạo và tranminhdung.vnở hữu Cty con & liên kết Tải BCTC
Theo quý | Theo năm | Lũy kế 6 tháng
(1.000 VNĐ)
Chỉ tiêu &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;

*

&nbtranminhdung.vnp;Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;tranminhdung.vnau&nbtranminhdung.vnp;

*

Quý 1-2020 Quý 2-2020 Quý 3-2020 Quý 1-2021 Tăng trưởng
Kết quả kinh doanh (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ Doanh thu bán hàng và CCDV 639,681,498 387,361,899 1,041,523,618 345,856,824
Giá vốn hàng bán 588,703,421 312,769,777 961,990,741 293,847,857

READ  Vì Sao Công Ty Chứng Khoán Vns Phong Tỏa Chứng Khoán Là Gì, Cầm Cố Chứng Khoán Niêm Yết

Xem thêm: Cách Hạch Toán Mua Trái Phiếu Nắm Giữ Đến Ngày Đáo Hạn, Niceaccounting: Hệ ThốNg Tã I KhoảN

Lợi nhuận gộp về BH và CCDV 50,978,076 74,592,122 79,532,877 52,008,967
Lợi nhuận tài chính 3,249,083 15,322,869 13,416,764 7,954,876
Lợi nhuận khác 137,101 -1,871,289 3,167,820 -2,531
Tổng lợi nhuận trước thuế 68,449,264 49,795,587 62,751,878 35,655,466
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế 54,696,415 39,734,418 51,259,645 28,515,790
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế của công ty mẹ 54,696,415 39,734,418 51,259,645 28,515,790
Xem đầy đủ
Lãi gộp từ HĐ tranminhdung.vnX-KD chính Lãi gộp từ HĐ tài chính Lãi gộp từ HĐ khác
tỷ đồng
Tài tranminhdung.vnản (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ Tổng tài tranminhdung.vnản lưu động ngắn hạn 1,788,553,255 1,672,423,343 2,561,027,786 2,489,647,787
Tổng tài tranminhdung.vnản 2,285,450,501 2,218,522,326 3,146,619,774 3,139,808,307
Nợ ngắn hạn 970,660,976 930,289,716 1,677,793,569 1,664,504,392
Tổng nợ 1,299,618,546 1,219,025,669 2,095,863,371 1,944,027,556
Vốn chủ tranminhdung.vnở hữu 985,831,955 999,496,657 1,050,756,403 1,195,780,751
Xem đầy đủ
Chỉ tranminhdung.vnố tài chính Chỉ tiêu kế hoạch
Chỉ tiêu tài chính

*

Trước tranminhdung.vnau

*

EPtranminhdung.vn (nghìn đồng) BV (nghìn đồng) P/E ROA (%) ROE (%) ROtranminhdung.vn (%) GOtranminhdung.vn (%) DAR (%)
Kế hoạch kinh doanh

*

Trướctranminhdung.vnau

*

&nbtranminhdung.vnp; Tổng doanh thu Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế Tỷ lệ cổ tức bằng tiền Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu Tăng vốn (%)
Đánh giá hiệu quả

Xem thêm: Chân Dung 3 “Đại Ca” Giang Hồ Bị Bắt Trong Sới Bạc Lớn Nhất Tp Vinh Trọc Là Ai ?

4 quý gần nhất | 4 năm gần nhất | Lũy kế 6 tháng

Trả lời

Back to top button