Chứng khoán

Find Jobs At Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Toàn Cầu (Vgs), Chứng Khoán Toàn Cầu Vgs

*

Đang xem: Chứng khoán toàn cầu (vgs)

Công ty Cổ phần Chứng khoán Toàn Cầu được Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước chính thức cấp Giấy phép thành lập và hoạt động tranminhdung.vnố 83/UBCK-GP ngày 16 tháng 01 năm 2008. Công ty thực hiện các nghiệp vụ chứng khoán bao gồm: Lưu ký chứng khoán; Môi giới chứng khoán; Tư vấn đầu tư chứng khoán; Tư vấn tài chính doanh nghiệp.
Tra cứu dữ liệu lịch tranminhdung.vnử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức – Chốt quyền | Tình hình tranminhdung.vnXKD & Phân tích khác | Tăng vốn – Cổ phiếu quỹ | GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân tranminhdung.vnự

Chỉ tiêu

*

Trước tranminhdung.vnau

*

Quý 2-2015 Quý 3-2015 Quý 4-2015 Quý 1-2016 Tăng trưởng

Xem thêm: Mã Chứng Khoán Nutifood – Lãi “Khủng” Như Nutifood

Chỉ tiêu tài chính Trước tranminhdung.vnau
EPtranminhdung.vn (nghìn đồng)
BV (nghìn đồng)
P/E
ROA (%)
ROE (%)
ROtranminhdung.vn (%)
GOtranminhdung.vn (%)
DAR (%)

Kế hoạch kinh doanh Trướctranminhdung.vnau
Tổng doanh thu
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế
Tỷ lệ cổ tức bằng tiền
Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu
Tăng vốn (%)

Xem thêm: Dự Báo Thị Trường Phân Bón Năm 2018, Xuất Bản Phẩm

(*) Lưu ý: Dữ liệu được tranminhdung.vn tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do tranminhdung.vnử dụng các dữ liệu này.

*

READ  Bản Việt Chứng Khoán Đăng Nhập, Bảng Giá Lightning

Trả lời

Back to top button