Chứng khoán

chứng khoán thiên việt tuyển dụng

Có 258 việc tuyển dụng lương hấp dẫn, môi trường tốt, cập nhật mới nhất tháng 04/2021

Đang xem: Chứng khoán thiên việt tuyển dụng

– Tiếp nhận yêu cầu của khách hàng liên quan đến các dịch vụ chứng khoán như Mở/tất toán tài khoản giao dịch, lưu ký chứng khoán.- Quản lý sổ cổ đông và các sản phẩm tài …

Xem tìm kiếm tương tự: Việc làm tại Quận 1, Hồ Chí Minh Việc làm tại Hồ Chí Minh Việc làm tại Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Nhất Việt
1.Kế hoạch- Lập kế hoạch/Checklist công việc trong phạm vị trách nhiệm của mình, đảm bảo bao quát toàn bộ công việc.- Xây dựng quy trình kiểm soát chất lượng dịch vụ và …

Xem tìm kiếm tương tự: Việc làm tại Hà Nội Việc làm tại Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Tân Việt
“MÔI GIỚI TẬP SỰ ” là chương trình tuyển dụng kết hợp đào tạo CÓ HƯỞNG LƯƠNG diễn ra định kỳ tại Rồng Việt dành riêng cho các bạn mong muốn trở thành một Chuyên viên Tư …

Xem tìm kiếm tương tự: Việc làm tại Hồ Chí Minh Việc làm tại Vdsc – Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Rồng Việt
– Tham gia các dự án Tư vấn Tài chính doanh nghiệp.- Tiếp xúc, thu thập, phân tích thông tin, gặp gỡ khách hàng giới thiệu các dịch vụ tư vấn và thực hiện các hồ sơ tư …

Xem tìm kiếm tương tự: Việc làm tại Hồ Chí Minh Việc làm tại Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Rồng Việt
Involving in M&A consultancy project and other Investment banking services.Other tasks assigned by mentor or Manager.Detail will be discussed in the interview.

Xem tìm kiếm tương tự: Việc làm tại Hồ Chí Minh Việc làm tại Vdsc – Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Rồng Việt
Tìm kiếm, phân tích, đánh giá số liệu.Dịch thuật bản tin báo cáo phân tích.Các công việc khác được chuyên viên hướng dẫn/ Trưởng đơn vị giao.(Ϲhi tiết sẽ trao đổi trong …

Xem tìm kiếm tương tự: Việc làm tại Hồ Chí Minh Việc làm tại Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Rồng Việt
– Tiếp nhận yêu cầu của khách hàng liên quan đến các dịch vụ chứng khoán như Mở/tất toán tài khoản giao dịch, lưu ký chứng khoán.- Quản lý sổ cổ đông và các sản phẩm tài …

Xem tìm kiếm tương tự: Việc làm tại Hồ Chí Minh Việc làm tại Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Nhất Việt
– Xây dựng chính sách quản trị rủi ro của Công ty;- Thực hiện theo dõi, giám sát các rủi ro của Công ty để cảnh báo với Ban lãnh đạo và các phòng nghiệp vụ có liên quan;- …

Xem tìm kiếm tương tự: Việc làm tại Hà Nội Việc làm tại Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Bảo Việt
– Xây dựng chính sách quản trị rủi ro của Công ty;- Thực hiện theo dõi, giám sát các rủi ro của Công ty để cảnh báo với Ban lãnh đạo và các phòng nghiệp vụ có liên quan;- …

Xem tìm kiếm tương tự: Việc làm tại Hà Nội Việc làm tại Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Bảo Việt
– Tổ chức triển khai, hướng dẫn, kiếm soát lại các mảng hoạt động của các bộ phận trong khối DVCK;- Xây dựng kế hoạch, quản lý hoạt động của Khối DVCK, đào tạo và phát …

READ  Điều Kiện Để Trở Thành Người Môi Giới Chứng Khoán, Các Bước Trở Thành Nhân Viên Môi Giới Chứng Khoán

Xem tìm kiếm tương tự: Việc làm tại Hà Nội Việc làm tại Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Trí Việt
Tham gia vào bộ phận core vận hành và bảo đảm hệ thống Core hoạt động ổn định và liên tục.Hỗ trợ người dùng sử dụng hệ thống Core.Hỗ trợ phát triển các ứng dụng, dịch …

Xem tìm kiếm tương tự: Việc làm tại Hồ Chí Minh Việc làm tại Vdsc – Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Rồng Việt
– Thực hiện kế hoạch kinh doanh và phát triển khách hàng, tổ chức triển khai thực hiện để đạt mục tiêu, chỉ tiêu kinh doanh đã đề ra.- Xây dựng kế hoạch mở rộng, phát …

Xem tìm kiếm tương tự: Việc làm tại Hồ Chí Minh Việc làm tại Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Trí Việt
Thực hiện ký kết các Hợp đồng vay vốn, chào bán trái phiếu doanh nghiệp cho khách hàng. Tìm kiếm mở rộng database khách hàng cá nhân và tổ chức có tiền nhàn rỗi;Trực …

Xem tìm kiếm tương tự: Việc làm tại Hồ Chí Minh Việc làm tại Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Trí Việt
Mô tả công việc – Tham mưu cho Ban Lãnh đạo chính sách quản trị rủi ro liên quan đến việc cung cấp giao dịch ký quỹ (margin);- Quản lý Phòng Quản trị rủi ro: Tổ chức …

Xem tìm kiếm tương tự: Việc làm tại Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh Việc làm tại Hồ Chí Minh
Mô tả công việc – Đặt lệnh và theo dõi giao dịch chứng khoán cho khách hàng.- Quản lý hồ sơ khách hàng.- Theo dõi khách hàng và danh mục.- Làm báo cáo gửi Khách hàng.- …

Xem tìm kiếm tương tự: Việc làm tại Quận Ba Đình, Hà Nội Việc làm tại Hà Nội
Quản lý, tổ chức thực hiện công tác xây dựng hệ thống các thiết bị CNTT; xây dựng, quản lý hệ thống thông tin doanh nghiệp và hệ thống máy chủ, mạng của Công ty;Xây …

Xem tìm kiếm tương tự: Việc làm tại Hà Nội Việc làm tại Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Tân Việt
1. Đầu mối tiếp nhận thông tin cho TGĐ và làm cầu nối thông tin giữa HĐQT – TGĐ – BĐH2. Thực hiện tổng hợp kế hoạch công việc, theo dõi và đôn đốc các cá …

Xem thêm: Thị Trường Chứng Khoán Là Gì ? (Ví Dụ Cụ Thể) Thị Trường Chứng Khoán Là Gì

Xem tìm kiếm tương tự: Việc làm tại Hồ Chí Minh Việc làm tại Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Trí Việt
1. Tham gia lập kế hoạch đào tạo hàng quý/nămTham gia công tác xây dựng kế hoạch đào tạo cho các đơn vị trong Công ty.Khảo sát nhu cầu đào tạo theo từng đơn vị/cá …

Xem tìm kiếm tương tự: Việc làm tại Hồ Chí Minh Việc làm tại Vdsc – Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Rồng Việt
1. Data Architecture- Deliver functionality required for business and data analysts, data scientists and other business roles to advance the overall analytic …

READ  Cách Chiến Thắng Chứng Khoán Phái Sinh, Giao Dịch Chứng Khoán Phái Sinh

Xem tìm kiếm tương tự: Việc làm tại Hồ Chí Minh Việc làm tại Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Rồng Việt
Tổ chức xây dựng, dự báo mức định giá và xu hướng chi phí đầu tư (suất đầu tư) của ngành phụ trách;Nghiên cứu, phân tích và ước tính giá trị hợp lý cho khoảng 10 – 20 …

Xem tìm kiếm tương tự: Việc làm tại Hồ Chí Minh Việc làm tại Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Rồng Việt
Hướng dẫn/Hỗ trợ khách hàng về các dịch vụ chứng khoán như: Thanh toán tiền, Giao dịch lệnh, Lưu ký, Giao dịch điện tử, … qua các kênh điện thoại, email, tin nhắn, …

Xem tìm kiếm tương tự: Việc làm tại Hồ Chí Minh Việc làm tại Vdsc – Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Rồng Việt
Thực hiện các hoạt động liên quan đến nghiệp vụ cho vay giao dịch ký quỹ của khách hàng;Quản lý nguồn vốn cho vay, thực hiện hợp đồng vay;Thực hiện và quản lý Hồ sơ …

Xem tìm kiếm tương tự: Việc làm tại Hồ Chí Minh Việc làm tại Vdsc – Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Rồng Việt
Quản lý lệnh mua bán chứng khoán của nhà đầu tưQuản lý nghiệp vụ mở, đóng tài khoản của nhà đầu tưQuản lý dịch vụ lưu ký chứng khoánQuản lý nghiệp vụ nhận chuyển khoản, …

Xem tìm kiếm tương tự: Việc làm tại Hồ Chí Minh Việc làm tại Vdsc – Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Rồng Việt
Thực hiện các hoạt động liên quan đến nghiệp vụ cho vay giao dịch ký quỹ của khách hàng;Quản lý nguồn vốn cho vay, thực hiện hợp đồng vay;Thực hiện và quản lý Hồ sơ …

Xem tìm kiếm tương tự: Việc làm tại Hồ Chí Minh Việc làm tại Vdsc – Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Rồng Việt
CTY Chứng khoán RỒNG VIỆT (VDSC) tuyển dụng vị trí TRƯỞNG/PHÓ PHÒNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ & GIÁM SÁT TUÂN THỦ cho CTY Cổ phần quản lý quỹ đầu tư chứng khoán VIỆT LONG – …

Xem tìm kiếm tương tự: Việc làm tại Hồ Chí Minh Việc làm tại Vdsc – Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Rồng Việt
Tham gia xây dựng chính sách rủi ro, hạn mức rủi ro;Theo dõi, quản lý và báo cáo việc thực hiện các chính sách và hạn mức rủi ro đã ban hành;Triển khai các công cụ nhận …

Xem tìm kiếm tương tự: Việc làm tại Hồ Chí Minh Việc làm tại Vdsc – Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Rồng Việt
Phát triển kinh doanh: phát triển hệ thống khách hàng mới (các nhà đầu tư tổ chức trong nước và nước ngoài): mở tài khoản giao dịch, cung cấp thông tin về tình hình …

Xem tìm kiếm tương tự: Việc làm tại Hồ Chí Minh Việc làm tại Vdsc – Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Rồng Việt
CTY Chứng khoán RỒNG VIỆT (VDSC) tuyển dụng vị trí CHUYÊN VIÊN PHÁP CHẾ CAO CẤP cho CTY Cổ phần quản lý quỹ đầu tư chứng khoán VIỆT LONG – Công ty thành viên của VDSC. …

Xem tìm kiếm tương tự: Việc làm tại Hồ Chí Minh Việc làm tại Vdsc – Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Rồng Việt
CTY CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT (VDSC) tuyển dụng vị trí TRƯỞNG/PHÓ PHÒNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ & GIÁM SÁT TUÂN THỦ cho CTY Cổ phần quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Việt Long – …

READ  chứng khoán sacombank trực tuyến

Xem tìm kiếm tương tự: Việc làm tại Hồ Chí Minh Việc làm tại Vdsc – Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Rồng Việt
Build model, forecast valuation and capital expenditure (investment rate) of the sector in charge;Research, analyze and estimate intrinsic value for around 10-20 …

Xem tìm kiếm tương tự: Việc làm tại Hồ Chí Minh Việc làm tại Vdsc – Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Rồng Việt
Nhân Viên Dịch Vụ Chuyên Viên Nhân Sự Môi Giới Chứng Khoán Chuyên Viên Kiểm Soát Nội Bộ Chuyên Viên Kế Toán Chuyên Viên Tư Vấn Nhân Viên Kiểm Soát Nội Bộ Chuyên Viên Môi Giới Chuyên Viên Quản Trị Rủi Ro Chuyên Viên Dịch Vụ Khách Hàng

Vdsc – công ty cổ phần chứng khoán rồng việt Công ty cổ phần chứng khoán tân việt Công ty cổ phần chứng khoán rồng việt Công ty cổ phần chứng khoán trí việt Công ty cổ phần tập đoàn trí việt Công ty cổ phần tập đoàn quản lý tài sản trí việt Công ty cổ phần chứng khoán bảo việt Công ty cổ phần chứng khoán nhất việt Công ty cổ phần chứng khoán bản việt Công ty cổ phần chứng khoán thiên việt
tranminhdung.vn mang đến bản tin tuyển dụng, tìm việc làm công ty cổ phần chứng khoán thiên việt. Là kênh thông tin tuyển dụng, việc làm hàng đầu tại việt nam. Chúng tôi mang đến thông tin tuyển dụng, việc làm nhằm giúp kết nối giữa người tìm việc với các nhà tuyển dụng, công ty đang có nhu cầu tìm ứng viên tiềm năng. tranminhdung.vn sẽ mang đến cho người tìm việc mọi thông tin đang tuyển dụng với vị trí công ty cổ phần chứng khoán thiên việt mới nhất, uy tín và tin cậy nhất.
Liên hệ với tranminhdung.vn để dược tư vấn, giải đáp các thắc mắc hoặc các thông tin về tuyển dụng công ty cổ phần chứng khoán thiên việt cũng như thông tin tuyển dụng ở những địa điểm khác.
Chúng tôi luôn cố gắng cập nhật việc làm công ty cổ phần chứng khoán thiên việt 24h mới nhất nhất, uy tín hàng ngày.

Hỗ trợ tiện ích

Công cụ tạo CV online Trắc nghiệm tính cách MBTI Chuyển đổi lương gross to net Viết đánh giá công ty Tạo profile cá nhân
Công ty cổ phần chứng khoán thiên việt

Xem thêm: Vai Trò Của Thị Trường Chứng Khoán Thứ Cấp, Thị Trường Thứ Cấp (Secondary Market)

Trang chủ – Review công ty – CV xin việc – Tìm việc làm – Tư vấn việc làm – Khu công nghiệp tuyển dụng – Giới thiệu

Copyright 2019 – Bản quyền thuộc về tranminhdung.vn

Trả lời

Back to top button