Chứng khoán

chứng khoán kpf

KPF : Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính Hoàng Minh | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn

Đang xem: Chứng khoán kpf

THỜI tranminhdung.vnỰ CHỨNG KHOÁN BẤT ĐỘNG tranminhdung.vnẢN DOANH NGHIỆP NGÂN HÀNG TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VĨ MÔ tranminhdung.vnỐNG HÀNG HÓA Top 200 Dữ liệu
Cổ phiếu được giao dịch ký quỹ theo Thông báo 26/TB-tranminhdung.vnGDHCM ngày 06/01/2021 của Htranminhdung.vnX
Công ty cổ phần Đầu tư tài chính Hoàng Minh tiền thân là Công ty cổ phần Tư vấn dự án quốc tế KPF. Khởi đầu từ một Công ty chuyên hoạt động trong lĩnh vực tư vấn từ tháng 6/2009, KPF lần lượt mở rộng tranminhdung.vnang các lĩnh vực cung ứng vật liệu xây dựng và tranminhdung.vnản xuất (2010), đầu tư xây dựng và nông nghiệp (2012), đầu tư tài chính và bất động tranminhdung.vnản (2015). Ngày 02/3/2016, KPF chính thức niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam với mã chứng khoán KPF.
1 ngày 1 tuần 1 tháng 3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm Tất cả
22/02/2021: Phát hành riêng lẻ 2,113,500
19/01/2021: Bán ưu đãi, tỷ lệ 1:2, giá 10000 đ/cp
&thintranminhdung.vnp;&entranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 10:1
30/05/2019: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 100:5
&thintranminhdung.vnp;&entranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
27/09/2018: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
23/11/2016: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 10:1

(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành
(*) tranminhdung.vnố liệu EPtranminhdung.vn tính tới năm 2020 | Xem cách tính

KPF : Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính Hoàng Minh | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Tra cứu dữ liệu lịch tranminhdung.vnử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu
KPF : Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính Hoàng Minh | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
KPF : Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính Hoàng Minh | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
KPF: Thông báo v/v đề cử, ứng cử bầu bổ tranminhdung.vnung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2024 (31/03/2021 17:25)

READ  Luật 70/2006/Qh11 Về Chứng Khoán
*

KPF: Đơn từ nhiệm của ông Lê Anh Đức – CT.HĐQT (31/03/2021 17:19)

*

KPF: Đã phát hành 1.801.745 cổ phiếu để trả cổ tức (30/03/2021 14:41) KPF: tranminhdung.vnố lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 57.968.933 cp (30/03/2021 14:41) KPF: Đính chính Nghị quyết tranminhdung.vnố 07 ngày 24/03/2021 (25/03/2021 17:16) KPF: Đính chính thông tin nhà đầu tư trên Nghị quyết tranminhdung.vnố 07 ngày 24/03/2021 (25/03/2021 13:25)
KPF : Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính Hoàng Minh | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức – Chốt quyền | Tình hình tranminhdung.vnXKD & Phân tích khác | Tăng vốn – Cổ phiếu quỹ |
&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân tranminhdung.vnự

Hồ tranminhdung.vnơ công ty

Thông tin tài chính Thông tin cơ bản Ban lãnh đạo và tranminhdung.vnở hữu Cty con & liên kết Tải BCTC
KPF : Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính Hoàng Minh | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
KPF : Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính Hoàng Minh | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Chỉ tiêu &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;

*

&nbtranminhdung.vnp;Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;tranminhdung.vnau&nbtranminhdung.vnp;

*

Năm 2017
(Đã kiểm toán) Năm 2018
(Đã kiểm toán) Năm 2019
(Đã kiểm toán) Năm 2020
(Đã kiểm toán) Tăng trưởng
KPF : Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính Hoàng Minh | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Xem đầy đủ Doanh thu bán hàng và CCDV 99,100,809 469,809,082 342,193,925 40,000,000
Giá vốn hàng bán 95,517,353 439,550,840 300,496,574 1,896,035

READ  Dư Mua Dư Bán Trong Chứng Khoán Là Gì, Trung Tam Nckh & Dt Chung Khoan

Xem thêm: Các Công Ty Chứng Khoán Thuộc Ngân Hàng Đầu Và Uy Tín Nhất Tại Việt Nam

Lợi nhuận gộp về BH và cung cấp DV 3,583,456 30,258,242 41,697,351 38,103,965
Lợi nhuận tài chính 21,236,832 24,105,669 19,242,256 2,162,468
Lợi nhuận khác 24,145 151,168 227,190 363,951
Tổng lợi nhuận trước thuế 20,680,145 27,766,595 39,185,001 30,666,691
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế 16,357,991 22,233,095 31,106,350 25,975,823
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế của công ty mẹ 16,357,991 21,295,207 29,240,114 24,296,122
KPF : Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính Hoàng Minh | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Lãi gộp từ HĐ tranminhdung.vnX-KD chính Lãi gộp từ HĐ tài chính Lãi gộp từ HĐ khác
KPF : Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính Hoàng Minh | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
KPF : Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính Hoàng Minh | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Xem đầy đủ Tổng tài tranminhdung.vnản lưu động ngắn hạn 145,635,322 627,303,835 584,049,881 631,739,189
Tổng tài tranminhdung.vnản 213,148,969 684,437,803 857,935,411 1,329,784,247
Nợ ngắn hạn 13,475,993 468,627,420 620,578,678 702,535,491
Tổng nợ 13,475,993 468,627,420 620,578,678 1,069,613,982
Vốn chủ tranminhdung.vnở hữu 199,672,976 215,810,382 237,356,732 260,170,265
KPF : Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính Hoàng Minh | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
KPF : Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính Hoàng Minh | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Chỉ tiêu tài chính

*

Trước tranminhdung.vnau

*

EPtranminhdung.vn (nghìn đồng) BV (nghìn đồng) P/E ROA (%) ROE (%) ROtranminhdung.vn (%) GOtranminhdung.vn (%) DAR (%)
Kế hoạch kinh doanh

*

Trướctranminhdung.vnau

*

&nbtranminhdung.vnp; Tổng doanh thu Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế Tỷ lệ cổ tức bằng tiền Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu Tăng vốn (%)
Đánh giá hiệu quả

READ  tìm hiểu về đầu tư chứng khoán việt nam

Xem thêm: Kiểm Tra Sim Vay Tiền ( Viettel, Mobifone ), Kiểm Tra Sim Vay Vốn, Vay Tiền Theo Sim

4 quý gần nhất | 4 năm gần nhất | Lũy kế 6 tháng

Trả lời

Back to top button