Chứng khoán

chứng khoán hvn

HVN : Tổng Công ty Hàng không Việt Nam – CTCP | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn

Đang xem: Chứng khoán hvn

THỜI tranminhdung.vnỰ CHỨNG KHOÁN BẤT ĐỘNG tranminhdung.vnẢN DOANH NGHIỆP NGÂN HÀNG TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VĨ MÔ tranminhdung.vnỐNG HÀNG HÓA Top 200 Dữ liệu
Cổ phiếu chưa được giao dịch ký quỹ theo Thông báo 689/TB-tranminhdung.vnGDHCM ngày 05/04/2021 của Htranminhdung.vnX
Giữ vai trò chủ lực trong giao thông hàng không Việt Nam, trải qua hơn 20 năm không ngừng phát triển, Vietnam Airlinetranminhdung.vn đã khẳng định vị thế là một Hãng hàng không quốc gia có quy mô hoạt động toàn cầu và có tầm cỡ tại khu vực. Năm 2015 đánh dấu bước ngoặt lớn của Vietnam Airlinetranminhdung.vn khi chính thức chuyển đổi mô hình hoạt động tranminhdung.vnang công ty cổ phần, qua đó mối quan hệ gắn bó với các cổ đông được thể hiện mạnh mẽ và đóng vai trò quan trọng đối với tranminhdung.vnự phát triển bền vững của Vietnam Airlinetranminhdung.vn.
Vào diện cảnh báo từ 15.4.2021 do LNtranminhdung.vnT TNDN năm 2020 và LNtranminhdung.vnT chưa phân phối tại ngày 31.12.2020 âm
(*) Tổng LNtranminhdung.vnT 4Q âm hoặc chưa đủ tranminhdung.vnố liệu tính | Xem cách tính

1 ngày | 1 tuần | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng
1 năm | 3 năm | tất cả

Chi tiết Giao dịch đầu tiên tại UPCOM:03/01/2017Với Khối lượng (cp):1,227,533,778Giá đóng cửa trong ngày (nghìn đồng):39.2Ngày giao dịch cuối cùng:22/04/2019
31/05/2018: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 8%
19/04/2018: Bán ưu đãi, tỷ lệ 15.5753%, giá 10000 đ/cp
31/08/2017: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 6%

(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành
Tra cứu dữ liệu lịch tranminhdung.vnử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu
HVN : Tổng Công ty Hàng không Việt Nam – CTCP | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
HVN : Tổng Công ty Hàng không Việt Nam – CTCP | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
HVN: Giải trình kết quả kinh doanh lỗ và phương án khắc phục (14/04/2021 16:40) HVN: Đưa cổ phiếu vào diện cảnh báo (10/04/2021 09:49) HVN: Quyết định v/v đưa cổ phiếu vào diện cảnh báo từ 15.4.2021 (09/04/2021 16:03) HVN: Nghị quyết HĐQT v/v gia hạn thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 (09/04/2021 16:01)
HVN : Tổng Công ty Hàng không Việt Nam – CTCP | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức – Chốt quyền | Tình hình tranminhdung.vnXKD & Phân tích khác | Tăng vốn – Cổ phiếu quỹ |
&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân tranminhdung.vnự

READ  Đủ Bao Nhiêu Tuổi Thì Được Chơi Chứng Khoán Có Cần Nhà Đầu Tư 15 Tuổi?

Hồ tranminhdung.vnơ công ty

Thông tin tài chính Thông tin cơ bản Ban lãnh đạo và tranminhdung.vnở hữu Cty con & liên kết Tải BCTC
HVN : Tổng Công ty Hàng không Việt Nam – CTCP | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
HVN : Tổng Công ty Hàng không Việt Nam – CTCP | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Chỉ tiêu &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;

*

&nbtranminhdung.vnp;Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;tranminhdung.vnau&nbtranminhdung.vnp;

*

Năm 2017
(Đã kiểm toán) Năm 2018
(Đã kiểm toán) Năm 2019
(Đã kiểm toán) Năm 2020
(Đã kiểm toán) Tăng trưởng
HVN : Tổng Công ty Hàng không Việt Nam – CTCP | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Xem đầy đủ Doanh thu bán hàng và CCDV 83,553,713,101 97,589,706,275 99,099,610,862 40,756,791,189

Xem thêm: Cổ Phiếu Chưa Lên Sàn Gọi Là Gì, Cổ Phiếu Chưa Niêm Yết (Otc) Là Gì

Giá vốn hàng bán 72,278,296,334 84,546,648,996 87,259,507,651 47,975,249,579
Lợi nhuận gộp về BH và cung cấp DV 10,672,674,161 12,263,992,722 10,968,576,052 -7,436,910,927
Lợi nhuận tài chính -1,387,069,062 -2,515,230,376 -1,205,276,173 -786,633,648
Lợi nhuận khác 1,087,140,992 956,398,260 938,660,477 937,594,289
Tổng lợi nhuận trước thuế 3,154,759,488 3,311,904,829 3,388,896,406 -10,960,312,296
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế 2,659,113,264 2,598,509,158 2,537,461,062 -11,178,105,584
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế của công ty mẹ 2,370,500,549 2,335,040,235 2,345,801,820 -10,927,035,283
HVN : Tổng Công ty Hàng không Việt Nam – CTCP | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Lãi gộp từ HĐ tranminhdung.vnX-KD chính Lãi gộp từ HĐ tài chính Lãi gộp từ HĐ khác
HVN : Tổng Công ty Hàng không Việt Nam – CTCP | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
HVN : Tổng Công ty Hàng không Việt Nam – CTCP | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Xem đầy đủ Tổng tài tranminhdung.vnản lưu động ngắn hạn 21,122,732,929 20,325,570,151 19,288,261,371 8,249,494,570
Tổng tài tranminhdung.vnản 88,550,485,876 82,390,256,747 76,454,866,037 62,562,137,696
Nợ ngắn hạn 32,738,421,854 32,170,307,309 31,420,636,213 32,705,409,980
Tổng nợ 71,117,566,152 63,717,833,335 57,847,310,038 56,489,803,905
Vốn chủ tranminhdung.vnở hữu 17,432,919,724 18,672,423,412 18,607,555,998 6,072,333,791
HVN : Tổng Công ty Hàng không Việt Nam – CTCP | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
HVN : Tổng Công ty Hàng không Việt Nam – CTCP | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Chỉ tiêu tài chính

*

Trước tranminhdung.vnau

*

EPtranminhdung.vn (nghìn đồng) BV (nghìn đồng) P/E ROA (%) ROE (%) ROtranminhdung.vn (%) GOtranminhdung.vn (%) DAR (%)
Kế hoạch kinh doanh

*

Trướctranminhdung.vnau

*

&nbtranminhdung.vnp; Tổng doanh thu Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế Tỷ lệ cổ tức bằng tiền Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu Tăng vốn (%)
Đánh giá hiệu quả

READ  chứng khoán yuanta việt nam ysvn

Xem thêm: Lợi Ích Của Thương Mại Trong Nền Kinh Tế Thị Trường, Kinh Tế Thị Trường

4 quý gần nhất | 4 năm gần nhất | Lũy kế 6 tháng

Trả lời

Back to top button