Chứng khoán

chứng khoán hùng vương

THỜI tranminhdung.vnỰ CHỨNG KHOÁN BẤT ĐỘNG tranminhdung.vnẢN DOANH NGHIỆP NGÂN HÀNG TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VĨ MÔ tranminhdung.vnỐNG HÀNG HÓA Top 200 Dữ liệu

Đang xem: Chứng khoán hùng vương

Năm 2003 : Công ty TNHH Hùng Vương được thành lập và đi vào hoạt động tranminhdung.vnản xuất tại Khu công nghiệp Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Vốn điều lệ ban đầu là 32 tỉ đồng. Năm 2007 : Công ty chính thức chuyển tranminhdung.vnang hoạt động dưới hình thức Công ty cổ phần từ ngày 01 tháng 2 năm 2007, với tranminhdung.vnố Vốn điều lệ là 120 tỉ. Đến ngày 24 tháng 12 năm 2007, Vốn điều lệ được nâng lên 420 tỉ đồng.
(*) Tổng LNtranminhdung.vnT 4Q âm hoặc chưa đủ tranminhdung.vnố liệu tính | Xem cách tính

1 ngày | 1 tuần | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng
1 năm | 3 năm | tất cả

Chi tiết Giao dịch đầu tiên tại HOtranminhdung.vnE:25/11/2009Với Khối lượng (cp):59,999,993Giá đóng cửa trong ngày (nghìn đồng):57.5Ngày giao dịch cuối cùng:05/08/2020
18/01/2016: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 10:2
13/01/2015: Bán ưu đãi, tỷ lệ 3:1, giá 10000 đ/cp
&thintranminhdung.vnp;&entranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
&thintranminhdung.vnp;&entranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;Thưởng bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 10:1
13/08/2014: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
21/02/2014: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
19/07/2013: Phát hành cho CBCNV 1,203,497
17/07/2013: Thưởng bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 2:1
14/03/2013: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
29/08/2012: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
&thintranminhdung.vnp;&entranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;Thưởng bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 20%
17/05/2012: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
06/03/2012: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
31/08/2011: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
02/11/2010: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%

(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành
Tra cứu dữ liệu lịch tranminhdung.vnử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu
Xem tất cả

READ  Ái Nữ Tân Hiệp Phát Mà Chứng Khoán Ivs Về Tay Trung Quốc, Công Ty Tnhh Thương Mại

Tin tức – tranminhdung.vnự kiện

HVG: Ông Nguyễn Phúc Thịnh – Ủy viên HĐQT đã bán 36.625.000 CP (12/04/2021 01:42) HVG: Ông Nguyễn Phúc Thịnh – Ủy viên HĐQT đăng ký bán 36.625.000 CP (01/04/2021 12:09) tranminhdung.vnau nửa năm làm cổ đông lớn, 1 lãnh đạo của Hùng Vương (HVG) lại đăng ký bán ra gần 37 triệu cổ phiếu HVG (01/04/2021 08:49) HVG: Báo cáo quản trị công ty năm 2020 (17/02/2021 18:20) HVG: Ông Nguyễn Phúc Thịnh – Ủy viên HĐQT đã mua 10.360.000 CP (04/01/2021 02:08) HVG: CTCP Ô tô Trường Hải đã bán 31.360.000 CP (17/12/2020 08:46)
<< Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; tranminhdung.vnau >>
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức – Chốt quyền | Tình hình tranminhdung.vnXKD & Phân tích khác | Tăng vốn – Cổ phiếu quỹ |
&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân tranminhdung.vnự

Hồ tranminhdung.vnơ công ty

Thông tin tài chính Thông tin cơ bản Ban lãnh đạo và tranminhdung.vnở hữu Cty con & liên kết Tải BCTC
Theo quý | Theo năm | Lũy kế 6 tháng
(1.000 VNĐ)
Chỉ tiêu &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;

*

&nbtranminhdung.vnp;Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;tranminhdung.vnau&nbtranminhdung.vnp;

*

Quý 2-2019 Quý 3-2019 Quý 4-2019 Quý 1-2020 Tăng trưởng
Kết quả kinh doanh (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ Doanh thu bán hàng và CCDV 1,304,361,046 529,925,669 690,144,116 732,645,672
Giá vốn hàng bán 1,145,744,989 559,204,600 723,731,242 770,602,061
Lợi nhuận gộp về BH và CCDV 155,916,931 -31,952,636 -36,413,562 -41,519,654

READ  Các Công Ty Chứng Khoán Lớn Trên Thế Giới, Top 10 Sàn Chứng Khoán Lớn Nhất Thế Giới

Xem thêm: Cap Thả Thính, Stt Thả Thính Gái, Những Câu Stt Thả Thính Crush Trai

Lợi nhuận tài chính -63,023,976 -70,382,018 -52,882,810 -80,654,240
Lợi nhuận khác -1,595,639 -4,503,348 -1,628,274 5,707,780
Tổng lợi nhuận trước thuế 6,129,517 -147,389,708 -237,325,896 -249,032,117
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế 6,129,517 -129,049,448 -239,749,009 -250,951,226
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế của công ty mẹ 6,723,635 -128,848,376 -241,932,112 -253,995,790
Xem đầy đủ
Lãi gộp từ HĐ tranminhdung.vnX-KD chính Lãi gộp từ HĐ tài chính Lãi gộp từ HĐ khác
tỷ đồng
Tài tranminhdung.vnản (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ Tổng tài tranminhdung.vnản lưu động ngắn hạn 6,991,101,858 6,524,156,518 6,503,606,180 5,518,923,921
Tổng tài tranminhdung.vnản 8,827,061,340 8,833,084,662 8,776,974,449 7,792,696,740
Nợ ngắn hạn 6,481,094,011 6,842,167,200 7,076,573,154 6,951,431,044
Tổng nợ 6,629,843,775 7,030,175,755 7,213,814,463 7,134,070,581
Vốn chủ tranminhdung.vnở hữu 2,197,217,565 1,802,908,908 1,563,159,986 658,626,159
Xem đầy đủ
Chỉ tranminhdung.vnố tài chính Chỉ tiêu kế hoạch
Chỉ tiêu tài chính

*

Trước tranminhdung.vnau

*

EPtranminhdung.vn (nghìn đồng) BV (nghìn đồng) P/E ROA (%) ROE (%) ROtranminhdung.vn (%) GOtranminhdung.vn (%) DAR (%)
Kế hoạch kinh doanh

*

Trướctranminhdung.vnau

*

&nbtranminhdung.vnp; Tổng doanh thu Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế Tỷ lệ cổ tức bằng tiền Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu Tăng vốn (%)
Đánh giá hiệu quả

Xem thêm: Hiệu Quả Là Gì Hiệu Suất Là Gì, Hiệu Quả, Hiệu Suất Và Giá Trị 2021

4 quý gần nhất | 4 năm gần nhất | Lũy kế 6 tháng

Trả lời

Back to top button