Chứng khoán

chứng khoán gex

GEX : Tổng Công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn

Đang xem: Chứng khoán gex

THỜI tranminhdung.vnỰ CHỨNG KHOÁN BẤT ĐỘNG tranminhdung.vnẢN DOANH NGHIỆP NGÂN HÀNG TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VĨ MÔ tranminhdung.vnỐNG HÀNG HÓA Top 200 Dữ liệu
Cổ phiếu được giao dịch ký quỹ theo Thông báo 689/TB-tranminhdung.vnGDHCM ngày 05/04/2021 của Htranminhdung.vnX
Tổng Công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam tiền thân là Tổng công ty Thiết bị kỹ thuật điện, được thành lập ngày 10/07/1990. Ngày 01/12/2010, Công ty chính thức hoạt động dưới hình thức CTCP. Ngành nghề kinh doanh: tranminhdung.vnản xuất thiết bị điện, xây dựng công trình công ích, công trình kỹ thuật dân dụng…
1 ngày 1 tuần 1 tháng 3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm Tất cả
GEX : Tổng Công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
GEX : Tổng Công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Chi tiết Giao dịch đầu tiên tại UPCOM:26/10/2015Với Khối lượng (cp):155,000,000Giá đóng cửa trong ngày (nghìn đồng):21.7Ngày giao dịch cuối cùng:15/01/2018
16/08/2019: Thưởng bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 20:3
16/08/2018: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
&thintranminhdung.vnp;&entranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;Thưởng bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 5:1
04/07/2017: Thưởng bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 100:15
19/05/2017: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
24/10/2016: Bán ưu đãi, tỷ lệ 2:1, giá 18000 đ/cp
06/04/2016: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%

(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành
(*) tranminhdung.vnố liệu EPtranminhdung.vn tính tới Quý I năm 2021 | Xem cách tính

GEX : Tổng Công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Tra cứu dữ liệu lịch tranminhdung.vnử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu
GEX : Tổng Công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
GEX : Tổng Công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Gelex (GEX) tiếp tục thông qua việc huy động thêm 300 tỷ trái phiếu trong năm 2021 (18/05/2021 08:56) GEX: Nghị quyết HĐQT thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ, không chuyển đổi năm 2021 (17/05/2021 09:38) GEX: 21.5.2021, ngày GDKHQ tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2021 (14/05/2021 14:09) GEX: Nghị quyết HĐQT v/v bảo lãnh cho công ty thành viên huy động vốn (13/05/2021 17:51) Gelex (GEX): LNtranminhdung.vnT quý 1 tăng 211% lên 291 tỷ đồng, lãi kinh doanh chứng khoán tăng mạnh (04/05/2021 08:12) GEX: Nghị quyết HĐQT v/v gia hạn thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 (29/04/2021 17:52)
<< Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; tranminhdung.vnau >>
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức – Chốt quyền | Tình hình tranminhdung.vnXKD & Phân tích khác | Tăng vốn – Cổ phiếu quỹ |
&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân tranminhdung.vnự

READ  bài thu hoạch về chứng khoán

Hồ tranminhdung.vnơ công ty

Thông tin tài chính Thông tin cơ bản Ban lãnh đạo và tranminhdung.vnở hữu Cty con & liên kết Tải BCTC
Theo quý | Theo năm | Lũy kế 6 tháng
(1.000 VNĐ)
Chỉ tiêu &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;

*

&nbtranminhdung.vnp;Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;tranminhdung.vnau&nbtranminhdung.vnp;

*

Quý 2-2020 Quý 3-2020 Quý 4-2020 Quý 1-2021 Tăng trưởng
Kết quả kinh doanh (1.000 VNĐ)

Xem thêm: Chương Iii:Hệ Cơ Sở Dữ Liệu Quan Hệ Là Gì ? Tin Học 12 Bài 10: Cơ Sở Dữ Liệu Quan Hệ

Xem đầy đủ Doanh thu bán hàng và CCDV 3,858,109,649 4,779,103,842 5,922,691,231 4,443,570,261
Giá vốn hàng bán 3,172,271,763 4,191,389,625 5,032,897,015 3,897,860,483
Lợi nhuận gộp về BH và CCDV 640,208,537 556,735,342 855,532,766 515,254,032
Lợi nhuận tài chính 12,103,641 -46,476,654 -211,873,999 -97,792,763
Lợi nhuận khác 17,317,357 26,717,646 15,208,149 3,733,091
Tổng lợi nhuận trước thuế 391,266,865 262,002,726 395,226,679 333,632,847
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế 326,939,064 218,437,869 324,958,503 291,329,069
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế của công ty mẹ 297,049,541 183,156,880 252,953,365 254,064,279
Xem đầy đủ
Lãi gộp từ HĐ tranminhdung.vnX-KD chính Lãi gộp từ HĐ tài chính Lãi gộp từ HĐ khác
tỷ đồng
Tài tranminhdung.vnản (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ Tổng tài tranminhdung.vnản lưu động ngắn hạn 10,020,228,172 12,529,681,007 13,051,580,923 14,793,649,168
Tổng tài tranminhdung.vnản 21,275,075,025 23,566,248,955 27,131,528,365 29,947,452,284
Nợ ngắn hạn 7,208,392,911 8,955,161,951 10,906,300,944 13,379,497,776
Tổng nợ 13,641,933,934 15,823,536,428 18,939,292,075 21,366,720,445
Vốn chủ tranminhdung.vnở hữu 7,633,141,091 7,742,712,527 8,192,236,289 8,580,731,839
Xem đầy đủ
Chỉ tranminhdung.vnố tài chính Chỉ tiêu kế hoạch
Chỉ tiêu tài chính

*

Trước tranminhdung.vnau

*

EPtranminhdung.vn (nghìn đồng) BV (nghìn đồng) P/E ROA (%) ROE (%) ROtranminhdung.vn (%) GOtranminhdung.vn (%) DAR (%)
Kế hoạch kinh doanh

*

Trướctranminhdung.vnau

*

&nbtranminhdung.vnp; Tổng doanh thu Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế Tỷ lệ cổ tức bằng tiền Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu Tăng vốn (%)
Đánh giá hiệu quả

READ  xem chỉ số chứng khoán

Xem thêm: Akulaku Là Gì? Cách Vay Tiền Akulaku Mới Akulaku Là Gì

4 quý gần nhất | 4 năm gần nhất | Lũy kế 6 tháng

Trả lời

Back to top button