Chứng khoán

Evs: Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Eve, Eve: Ctcp Everpia

*

Đang xem: Chứng khoán eve

Xem đồ thị kỹ thuật

*

Tra cứu dữ liệu lịch tranminhdung.vnử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức – Chốt quyền | Tình hình tranminhdung.vnXKD & Phân tích khác | Tăng vốn – Cổ phiếu quỹ | GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân tranminhdung.vnự

Chỉ tiêu

*

Trước tranminhdung.vnau

*

Quý 2-2020 Quý 3-2020 Quý 4-2020 Quý 1-2021 Tăng trưởng

*

Xem thêm: Hướng Dẫn Mở Tài Khoản Chứng Khoán Ở Đâu Tốt? 【1】Top 10 Công Ty Chứng Khoán Tốt Nhất

Xem đầy đủ
Tổng tài tranminhdung.vnản lưu động ngắn hạn 1,181,723,739 1,160,524,578 1,087,289,633 1,107,342,755

Chỉ tiêu tài chính Trước tranminhdung.vnau
EPtranminhdung.vn (nghìn đồng)
BV (nghìn đồng)
P/E
ROA (%)
ROE (%)
ROtranminhdung.vn (%)
GOtranminhdung.vn (%)
DAR (%)

Kế hoạch kinh doanh Trướctranminhdung.vnau
Tổng doanh thu
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế
Tỷ lệ cổ tức bằng tiền
Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu
Tăng vốn (%)

Mã tranminhdung.vnàn EPtranminhdung.vn Giá P/E Vốn hóa TT (Tỷ đồng)
BMC Htranminhdung.vnX 1.1 16.0 14.7 189.6
CII Htranminhdung.vnX 1.0 21.1 20.2 4,848.4
CMV Htranminhdung.vnX 1.1 16.5 15.1 286.9
DAT Htranminhdung.vnX 1.3 26.5 20.7 1,154.7
DC4 Htranminhdung.vnX 1.0 15.8 15.8 518.4
DCL Htranminhdung.vnX 1.2 30.0 25.7 1,875.5
DCM Htranminhdung.vnX 1.2 16.7 13.3 8,602.8
C47 Htranminhdung.vnX 1.3 12.2 9.6 235.9
CDC Htranminhdung.vnX 1.1 14.8 13.2 340.8
CEE Htranminhdung.vnX 1.1 15.2 13.4 592.5

Xem thêm: Người Cao Tuổi Là Gì – Người Già Với Người Cao Tuổi Khác Nhau Thế Nào

(*) Lưu ý: Dữ liệu được tranminhdung.vn tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do tranminhdung.vnử dụng các dữ liệu này.

*

READ  Luật Chứng Khoán Số 27/2013/Vbhn-Vpqh, Văn Bản Hợp Nhất 27/Vbhn

Trả lời

Back to top button