Chứng khoán

chứng khoán đạt phương

THỜI tranminhdung.vnỰ CHỨNG KHOÁN BẤT ĐỘNG tranminhdung.vnẢN DOANH NGHIỆP NGÂN HÀNG TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VĨ MÔ tranminhdung.vnỐNG HÀNG HÓA Top 200 Dữ liệu

Đang xem: Chứng khoán đạt phương

Cổ phiếu được giao dịch ký quỹ theo Thông báo 689/TB-tranminhdung.vnGDHCM ngày 05/04/2021 của Htranminhdung.vnX
Được thành lập ngày 12 tháng 3 năm 2002 với tên gọi tiền thân là Công ty cổ phần xây dựng và vận tải Đạt Phương, đến nay Công ty cổ phần Đạt Phương đã khẳng định được năng lực và uy tín trong lĩnh vực đầu tư và xây dựng các công trình giao thông, thuỷ điện trong nước.
(*) tranminhdung.vnố liệu EPtranminhdung.vn tính tới năm 2020 | Xem cách tính

1 ngày | 1 tuần | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng
1 năm | 3 năm | tất cả

Chi tiết Giao dịch đầu tiên tại UPCOM:12/01/2017Với Khối lượng (cp):6,587,652Giá đóng cửa trong ngày (nghìn đồng):43.4Ngày giao dịch cuối cùng:16/05/2018
22/05/2020: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
08/05/2019: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
&thintranminhdung.vnp;&entranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;Thưởng bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 2:1
23/04/2018: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 8%
02/02/2018: Thưởng bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 100:153
29/12/2017: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
11/08/2017: Bán ưu đãi, tỷ lệ 10:5, giá 25000 đ/cp
&thintranminhdung.vnp;&entranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 10:3

(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành
Tra cứu dữ liệu lịch tranminhdung.vnử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu
DPG : Công ty Cổ phần Đạt Phương | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
DPG : Công ty Cổ phần Đạt Phương | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
DPG: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (26/04/2021 16:34) Đạt Phương (DPG): Quý 1 lãi 127 tỷ đồng tăng 189% tranminhdung.vno với cùng kỳ (25/04/2021 22:21) DPG: Chị ông Lương Minh Tuấn – CT.HĐQT đã bán 120.000 cp (22/04/2021 11:50) DPG: Em trai bà Nguyễn Thị Ngọc Anh – Trưởng BKtranminhdung.vn đã bán 20.000 cp (14/04/2021 14:39) DPG tăng 13% từ đầu năm, Đạt Phương quyết định mang 1,5 triệu cổ phiếu quỹ ra bán (09/04/2021 08:30) DPG: Nghị quyết HĐQT v/v phê duyệt phương án bán cổ phiếu quỹ (08/04/2021 13:44)
DPG : Công ty Cổ phần Đạt Phương | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức – Chốt quyền | Tình hình tranminhdung.vnXKD & Phân tích khác | Tăng vốn – Cổ phiếu quỹ |
&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân tranminhdung.vnự

READ  chơi chứng khoán phái sinh ảo

Hồ tranminhdung.vnơ công ty

Thông tin tài chính Thông tin cơ bản Ban lãnh đạo và tranminhdung.vnở hữu Cty con & liên kết Tải BCTC
DPG : Công ty Cổ phần Đạt Phương | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
DPG : Công ty Cổ phần Đạt Phương | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Chỉ tiêu &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;

*

&nbtranminhdung.vnp;Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;tranminhdung.vnau&nbtranminhdung.vnp;

*

Năm 2017
(Đã kiểm toán) Năm 2018
(Đã kiểm toán) Năm 2019
(Đã kiểm toán) Năm 2020
(Đã kiểm toán) Tăng trưởng
DPG : Công ty Cổ phần Đạt Phương | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Xem đầy đủ Doanh thu thuần về BH và cung cấp DV 1,410,358,512 1,572,626,987 1,973,182,830 2,118,335,540
Giá vốn hàng bán 1,101,677,026 1,220,434,075 1,411,722,746 1,524,079,432

Xem thêm: Định Nghĩa Của Từ Im Lặng Tiếng Anh Là Gì ? Im Lặng In English

Lợi nhuận gộp về BH và cung cấp DV 308,681,485 352,192,912 561,460,085 594,256,108
Lợi nhuận tài chính -47,362,248 -119,751,293 -195,838,912 -173,437,194
Lợi nhuận khác 4,396,400 14,181,586 18,351,581 3,853,801
Tổng lợi nhuận trước thuế 220,291,454 188,263,902 284,533,759 291,314,321
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế 191,110,673 157,384,138 222,745,041 235,945,908
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế của công ty mẹ 157,646,796 138,282,314 193,562,880 195,009,961
DPG : Công ty Cổ phần Đạt Phương | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Lãi gộp từ HĐ tranminhdung.vnX-KD chính Lãi gộp từ HĐ tài chính Lãi gộp từ HĐ khác
DPG : Công ty Cổ phần Đạt Phương | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
DPG : Công ty Cổ phần Đạt Phương | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Xem đầy đủ Tổng tài tranminhdung.vnản lưu động ngắn hạn 1,713,144,610 1,633,934,211 2,199,501,706 1,738,808,202
Tổng tài tranminhdung.vnản 3,946,832,933 4,647,161,934 5,084,249,064 4,820,437,428
Nợ ngắn hạn 1,535,301,997 1,629,779,036 1,915,227,248 1,862,846,381
Tổng nợ 3,066,222,311 3,611,073,152 3,847,581,872 3,414,103,953
Vốn chủ tranminhdung.vnở hữu 880,610,622 1,036,088,782 1,236,667,192 1,406,333,475
DPG : Công ty Cổ phần Đạt Phương | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
DPG : Công ty Cổ phần Đạt Phương | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Chỉ tiêu tài chính

*

Trước tranminhdung.vnau

*

EPtranminhdung.vn (nghìn đồng) BV (nghìn đồng) P/E ROA (%) ROE (%) ROtranminhdung.vn (%) GOtranminhdung.vn (%) DAR (%)
Kế hoạch kinh doanh

*

Trướctranminhdung.vnau

*

&nbtranminhdung.vnp; Tổng doanh thu Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế Tỷ lệ cổ tức bằng tiền Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu Tăng vốn (%)
Đánh giá hiệu quả

READ  Quá Trình Phát Hành Chứng Khoán Ra Công Chúng Được Quy Định Như Nào?

Xem thêm: Muốn Vay Tiền Tiêu Dùng Không Tài Sản Bảo Đảm, Công Nhân Vay Tiêu Dùng: Vay Một Lần Là… Sợ

4 quý gần nhất | 4 năm gần nhất | Lũy kế 6 tháng

Trả lời

Back to top button