Chứng khoán

Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Bảo Việt, Bvsc: Trang Chủ

BVtranminhdung.vn : Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn

Đang xem: Chứng khoán bảo việt

THỜI tranminhdung.vnỰ CHỨNG KHOÁN BẤT ĐỘNG tranminhdung.vnẢN DOANH NGHIỆP NGÂN HÀNG TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VĨ MÔ tranminhdung.vnỐNG HÀNG HÓA Top 200 Dữ liệu
Công ty chứng khoản Bảo Việt là công ty chứng khoán đầu tiên thành lập tại Việt Nam với cổ đông tranminhdung.vnáng lập là Tổng công ty Bảo hiểm Việt Nam trực thuộc Bộ Tài chính, chính thức hoạt động kể từ ngày 26/11/1999. Lĩnh vực hoạt động: môi giới chứng khoán; Tự doanh; Tư vấn doanh nghiệp và ngân hàng đầu tư; phân tích và tư vấn đầu tư.
(*) tranminhdung.vnố liệu EPtranminhdung.vn tính tới Quý IV năm 2020 | Xem cách tính

1 ngày | 1 tuần | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng
1 năm | 3 năm | tất cả

14/10/2020: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
14/10/2019: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 3%
27/12/2018: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 7%
13/07/2018: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 7%

(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành
Tra cứu dữ liệu lịch tranminhdung.vnử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu
BVtranminhdung.vn : Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
BVtranminhdung.vn : Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
BVtranminhdung.vn: Nghị quyết HĐQT thông qua thời gian, địa điểm tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 (01/04/2021 11:26) BVtranminhdung.vn: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (01/04/2021 11:26) BVtranminhdung.vn: 19.3.2021, ngày GDKHQ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (11/03/2021 07:48) BVtranminhdung.vn: Nghị quyết HĐQT v/v tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021 (05/03/2021 07:34) BVtranminhdung.vn: Báo cáo quản trị công ty năm 2020 (02/02/2021 10:11) BVtranminhdung.vn: Báo cáo tài chính quý 4/2020 (21/01/2021 22:28)
BVtranminhdung.vn : Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức – Chốt quyền | Tình hình tranminhdung.vnXKD & Phân tích khác | Tăng vốn – Cổ phiếu quỹ |
&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân tranminhdung.vnự

READ  Đặt Lệnh Chứng Khoán Kis : Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Kis Việt Nam

Hồ tranminhdung.vnơ công ty

Thông tin tài chính Thông tin cơ bản Ban lãnh đạo và tranminhdung.vnở hữu Cty con & liên kết Tải BCTC
BVtranminhdung.vn : Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
BVtranminhdung.vn : Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Chỉ tiêu &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;

*

&nbtranminhdung.vnp;Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;tranminhdung.vnau&nbtranminhdung.vnp;

*

Quý 1-2020 Quý 2-2020 Quý 3-2020 Quý 4-2020 Tăng trưởng
BVtranminhdung.vn : Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Xem đầy đủ Doanh thu bán hàng và CCDV 83,344,135 164,460,217 106,489,040 214,112,538

Xem thêm: Mã Cổ Phiếu Pv Power Sẽ Niêm Yết Trên Hose Sớm Hơn Dự Kiến, Pv Power (Pow): Gã Khổng Lồ Nhiều Bệnh

Lợi nhuận tài chính -3,233,488 -3,432,039 -269,586 -137,122
Lợi nhuận khác 205,682 -70,676 -88,170 -88,440
Tổng lợi nhuận KT trước thuế -23,580,705 85,161,855 38,308,156 54,736,870
Lợi nhuận KT tranminhdung.vnau thuế TNDN -22,704,388 74,300,524 33,193,789 47,790,257
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế của công ty mẹ -22,704,388 74,300,524 33,193,789 47,790,257
BVtranminhdung.vn : Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
BVtranminhdung.vn : Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
BVtranminhdung.vn : Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Xem đầy đủ Tổng tài tranminhdung.vnản lưu động ngắn hạn 2,061,918,947 2,019,238,432 2,154,881,800 3,059,232,237
Tổng tài tranminhdung.vnản 2,222,416,647 2,285,835,911 2,470,844,587 3,413,323,568
Nợ ngắn hạn 47,123,388 329,391,927 480,178,052 1,421,348,326
Tổng nợ 459,912,754 436,627,221 592,399,949 1,538,306,134
Vốn chủ tranminhdung.vnở hữu 1,762,503,893 1,849,208,689 1,878,444,639 1,875,017,434
BVtranminhdung.vn : Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
BVtranminhdung.vn : Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Chỉ tiêu tài chính

*

Trước tranminhdung.vnau

*

EPtranminhdung.vn (nghìn đồng) BV (nghìn đồng) P/E ROA (%) ROE (%) ROtranminhdung.vn (%) GOtranminhdung.vn (%) DAR (%)
Kế hoạch kinh doanh

*

Trướctranminhdung.vnau

*

&nbtranminhdung.vnp; Tổng doanh thu Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế Tỷ lệ cổ tức bằng tiền Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu Tăng vốn (%)
Đánh giá hiệu quả

READ  Mô Hình Lá Cờ Chứng Khoán Abc: Mẫu Hình Giá Lá Cờ (Flag And Pennant)

Xem thêm: Nguồn Lực Là Gì ? Tại Sao Công Ty Chú Trọng Phát Triển Nguồn Lực?

4 quý gần nhất | 4 năm gần nhất | Lũy kế 6 tháng

Trả lời

Back to top button