Chứng khoán

Chức Năng Nhiệm Vụ Của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước, Quyết Định 48/2015/Qđ

(TBTCVN) – Theo Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH), việc quy định Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) trực thuộc Bộ Tài chính như hiện nay là phù hợp, giữ ổn định và mô hình đang phát huy tác dụng tốt.

Đang xem: Chức năng nhiệm vụ của ủy ban chứng khoán nhà nước

*

Đồng thời, UBCKNN cũng được bổ sung một số nhiệm vụ, quyền hạn để có thể tiệm cận các nguyên tắc của Tổ chức quốc tế Các Ủy ban chứng khoán (IOSCO).Quy định UBCKNN trực thuộc Bộ Tài chính là phù hợpTheo báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Chứng khoán (sửa đổi) do Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh trình bày sáng 22/10, dự thảo Luật đã tiếp thu nhiều nội dung được các đại biểu đóng góp ý kiến. Cụ thể, về chào bán cổ phiếu thấp hơn mệnh giá, để bảo đảm đồng bộ, UBTVQH đã đề nghị Chính phủ rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định có liên quan tại Luật Doanh nghiệp (sửa đổi), thay vì quy định tại Luật Chứng khoán. Về vị trí, nhiệm vụ, quyền hạn của UBCKNN, theo UBTVQH, việc quy định UBCKNN trực thuộc Bộ Tài chính như hiện nay là phù hợp, giữ ổn định về bộ máy, tổ chức, không tăng thêm đầu mối. Đồng thời, mô hình hiện nay đã và đang phát huy tác dụng tốt, giúp cho Bộ Tài chính quản lý thống nhất các vấn đề liên quan đến tài chính của đất nước; các chính sách phụ trợ cho sự phát triển của TTCK được ban hành trong chỉnh thể đồng bộ, linh hoạt.Đồng thời, để tăng thêm thẩm quyền, bảo đảm tính độc lập của UBCKNN, dự thảo Luật đã được rà soát, bổ sung thêm một số quyền hạn, nhiệm vụ cho UBCKNN trong việc thực thi nhiệm vụ, để có thể tiệm cận gần hơn với các nguyên tắc của Tổ chức quốc tế Các Ủy ban chứng khoán (IOSCO). Cụ thể bổ sung một số nhiệm vụ, quyền hạn trên cơ sở luật hóa quy định tại Quyết định số 48/2015/QĐ-TTg về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của UBCKNN trực thuộc Bộ Tài chính. Bổ sung thêm một số nhiệm vụ, quyền hạn để tăng cường vai trò cũng như trách nhiệm của UBCKNN trong tổ chức, quản lý, giám sát hoạt động về chứng khoán và TTCK, bao gồm: tổ chức, phát triển TTCK; thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động nghiệp vụ chứng khoán, bảo vệ quyền và lợi ích của nhà đầu tư…Chỉ có 1 sở giao dịch chứng khoánMột vấn đề nữa cũng được đại biểu quan tâm là mô hình và tổ chức của Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam (GDCK VN), nhiều ý kiến đề nghị chỉ có Sở GDCK VN và được đặt tại trung tâm tài chính quốc gia. Có ý kiến cho rằng cần thể chế vào dự thảo Luật mô hình SGDCK theo Đề án thành lập Sở GDCK VN ban hành kèm theo Quyết định số 32/QĐ-TTg.Tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, để bảo đảm tính thống nhất, giảm bớt đầu mối quản trị, điều hành và minh bạch, rõ ràng trong áp dụng quy định của pháp luật, dự thảo Luật được tiếp thu, chỉnh lý theo hướng chỉ có 1 Sở GDCK duy nhất, là đầu mối quản trị điều hành, quản trị rủi ro và trực tiếp tổ chức GDCK; sửa đổi tên gọi Sở GDCK thành Sở GDCK Việt Nam tại các điều, khoản liên quan.

Xem thêm: Khóa Học Chứng Khoán Đại Học Kinh Tế 【50 Video+Tài Liệu Miễn Phí】

Xem thêm: Thị Trường Nước Lau Sàn Diệt Khuẩn Tốt Nhất Phòng Ngừa Virus Corona

Đây là doanh nghiệp rất đặc thù nên cần được quy định cụ thể trong Luật về thẩm quyền thành lập, quyền hạn và nghĩa vụ cơ bản. Mặt khác, những biến động về thị trường tại Sở GDCK Việt Nam có thể ảnh hưởng đến an ninh, an toàn tiền tệ của quốc gia. Do vậy, để bảo đảm Nhà nước giữ vai trò chỉ đạo, chi phối đề nghị chỉnh lý khoản 1 Điều 42 của dự thảo Luật, theo đó Sở GDCK Việt Nam là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật này và Luật Doanh nghiệp, do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Liên quan đến vấn đề thanh toán, trong các cuộc thảo luận, có ý kiến cho rằng để bảo đảm an toàn cho nhà đầu tư, cần quy định chỉ có Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) được thực hiện cung cấp dịch vụ thanh toán cho các giao dịch chứng khoán trên Sở GDCK. Theo UBTVQH, thông lệ quốc tế cho thấy việc cung ứng dịch vụ thanh toán được thực hiện qua ngân hàng trung ương bởi mức độ tín nhiệm cao và rủi ro tín dụng ít khả năng xảy ra hơn so với ngân hàng thương mại. Tuy nhiên, theo Luật NHNN hiện hành, NHNN chỉ cung ứng dịch vụ thanh toán cho các ngân hàng. Do vậy, việc chuyển giao các chức năng thanh toán đối với chứng khoán về NHNN cần có lộ trình và sẽ được xem xét khi sửa đổi Luật NHNN.Ngoài ra, để tạo thuận lợi cho hoạt động của các chủ thể kinh doanh, Điều 69 của dự thảo Luật đã sửa đổi quy định về cấp giấy phép thành lập và hoạt động đối với công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán tương tự quy định về cấp giấy phép cho tổ chức tín dụng tại Luật Các tổ chức tín dụng.

Trả lời

Back to top button