Chứng khoán

Chức Năng Của Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Là Gì, Trung Tam Nckh & Dt Chung Khoan

Loại đối tượng -Tất cả- Tổ chức phát hành Thành viên tranminhdung.vn Khác
Loại nghiệp vụ -Tất cả- Tin khác về thị trường phái sinh Liên quan đến GCN Thành viên lưu ký Tin hoạt động của tranminhdung.vn Tin khác về thị trường cơ sở Tin giới thiệu về tranminhdung.vn Thành viên bù trừ phái sinh Thực hiện quyền CBTT tranminhdung.vn Thành viên bù trừ cơ sở Tin Khác Tin khác về TCPH
Đảm bảo hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ, thanh toán chứng khoán và các dịch vụ hỗ trợ việc giao dịch chứng khoán được an toàn, hiệu quả. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư.Cung cấp dịch vụ đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán cho các chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch, chứng khoán phái sinh trên Sở Giao dịch Chứng khoán và chứng khoán của công ty đại chúng khác; các dịch vụ liên quan đến hỗ trợ giao dịch chứng khoán phù hợp với quy định của pháp luật.Thực hiện cấp mã chứng khoán bao gồm mã chứng khoán đăng ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán và cấp mã định danh chứng khoán cho các loại chứng khoán phát hành tại Việt Nam.Tổ chức thực hiện quyền của người sở hữu chứng khoán cho các tổ chức phát hành là các công ty đại chúng, các tổ chức có chứng khoán niêm yết/đăng ký giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán.Cung cấp dịch vụ đại lý thanh toán cổ tức và lãi trái phiếu cho các tổ chức phát hành.Cung cấp dịch vụ đại lý chuyển nhượng và thực hiện chuyển quyền sở hữu đối với chứng khoán đăng ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán theo quy định pháp luật.Cung cấp các dịch vụ đăng ký, lưu ký và đại lý chuyển nhượng cho các loại chứng khoán khác theo thoả thuận với các tổ chức phát hành.Xây dựng và vận hành các cơ chế quản trị rủi ro gồm thực hiện chức năng đối tác bù trừ trung tâm (CCP), quản lý Quỹ hỗ trợ thanh toán, Quỹ bù trừ, hệ thống vay và cho vay chứng khoán theo quy định của pháp luật chứng khoán.Cung cấp các dịch vụ quản lý tài sản, các dịch vụ cho quỹ đầu tư và các dịch vụ khác theo yêu cầu của khách hàng trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán và phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.Giám sát hoạt động của các thành viên của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán nhằm đảm bảo sự tuân thủ các quy chế hoạt động nghiệp vụ của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán nhằm bảo vệ tài sản của người sở hữu chứng khoán.Quản lý tỷ lệ sở hữu của người đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật chứng khoán. Hỗ trợ phát triển thị trường chứng khoán thông qua việc cung cấp các dịch vụ cơ sở hạ tầng, kỹ thuật, thông tin, đào tạo, tuyên truyền và phổ biến kiến thức.

READ  Bảng Điện Tử Chứng Khoán Đông Á N Đông Á, Bang Gia Das

Đang xem: Chức năng của trung tâm lưu ký chứng khoán

*

– Hoàn thành xây dựng hệ thống cổng giao tiếp điện tử với tổ chức phát hành- Tích cực hỗ trợ thị trường chứng khoán trước ảnh hưởng của dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính và UBCKNN- Tổ chức thành công lễ ký kết Biên bản ghi nhớ giữa tranminhdung.vn với Clearstream Banking S.A., Luxembuourg

*

– Đề xuất các nội dung để hoàn thiện luật chứng khoán 2019- Triển khai thành công hoạt động cung cấp dịch vụ cho chứng quyền có đảm bảo- Bù trừ thanh toán cho Hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ- Sẵn sàng cung cấp dịch vụ cho quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện- Tiếp tục tiển khai gói thầu 04 về ” thiết kế, giải pháp, cung cấp lắp đặt và chuyển giao hệ thống công nghệ thông tin – Sở GDCK Tp.Hồ Chí Minh

*

– tranminhdung.vn kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2022- Kiện toàn hạ tầng cho hoạt động nghiệp vụ- Kiện toàn cơ sở vật chất trong đó hoàn thành xây dựng công trình trụ sở chính tại 112 Hoàng Quốc Việt

*

*

 – Thực hiện cấp mã số giao trực tuyến cho nhà đầu tư nước ngoài; – Thực hiện thanh toán giao dịch cổ phiếu và chứng chỉ quỹ theo chu kỳ T+2; – Đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì; – Kỷ niệm 10 năm đi vào hoạt động và ra mắt biểu trưng logo mới; – Tổ chức thành công Hội thảo đào tạo lần thứ 18 của Hiệp hội các tổ chức lưu ký, bù trừ chứng khoán khu vực Châu Á – Thái Bình Dương (ACG); – Ký Biên bản thỏa thuận hợp tác giữa 3 đơn vị HNX, HSX và tranminhdung.vn; – Triển khai xây dựng Trụ sở chính tại 112 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội.
 – Hoàn chỉnh chiến lược phát triển tranminhdung.vn đến năm 2020. – Chính thức đưa hệ thống vay cho vay chứng khoán thỏa thuận vào vận hành. – Triển khai thành công hệ thống quản lý quỹ hoán đổi danh mục (ETF).
– Kết nối thành công cổng giao tiếp điện tử với Sở Giao dịch NHNN (SGD NHNN) để xử lý giấy tờ có giá giữa hai bên.- Triển khai dịch vụ chuyển quyền sở hữu cho chứng khoán của các công ty đại chúng chưa niêm yết/đăng ký giao dịch tại tranminhdung.vn.- Đưa dịch vụ đại lý chuyển nhượng cho quỹ mở vào hoạt động.
 – Kiện toàn cơ cấu tổ chức của Ban Lãnh đạo nhiệm kỳ 2012-2015. – Chính thức áp dụng hệ thống chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008. – Rút ngắn thời gian thực hiện các bước trong quy trình thanh toán, tạo điều kiện cho nhà đầu tư giao dịch ngay trong ngày T+3. – Triển khai nghiệp vụ đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán tín phiếu kho bạc. – Áp dụng chữ ký số trong các hoạt động nghiệp vụ của tranminhdung.vn
 – Nâng cấp trang thông tin điện tử và đưa vào vận hành trang thông tin điện tử tiếng Anh. – Ký Biên bản ghi nhớ về hợp tác với Công ty Ủy thác Lưu ký và Bù trừ Mỹ (DTCC). – Đón nhận Huân chương Lao động Hạng ba của Chủ tịch nước.

READ  Chứng Khoán Phái Sinh Là Gì? Cách Chơi Chứng Khoán Phái Sinh Quốc Tế

Xem thêm: “Far From Là Gì ? Nghĩa Của Từ Free From Trong Tiếng Việt

 – Thay đổi phương thức cung cấp dịch vụ quản lý sổ cổ đông với các tổ chức phát hành. – Tổ chức và quản lý tập trung hoạt động thanh toán bù trừ giao dịch chứng khoán trên các SGDCK, thực hiện bù trừ chung cho các thị trường. – Chính thức thực hiện quản lý thông tin sở hữu chứng khoán đến tận người đầu tư. – Thực hiện kết nối điện tử giữa hệ thống của tranminhdung.vn với hệ thống của các thành viên để xử lý giao dịch – Trở thành thành viên chính thức của Hiệp hội các Cơ quan Cấp mã Quốc gia. – Đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ.
 – Triển khai đăng ký chứng khoán của công ty đại chúng tập trung dưới hình thức ghi sổ theo Luật Chứng khoán. – Quản lý đăng ký và lưu ký trái phiếu chính phủ tập trung – Triển khai cung cấp dịch vụ lưu ký đồng thời với đăng ký chứng khoán – Đăng ký là đối tác của Hiệp hội các Cơ quan Cấp mã Quốc gia – Ký Biên bản ghi nhớ về hợp tác với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Đài loan (TDCC). – Đón nhận Cờ thi đua của Bộ Tài chính.
 – Đồng nhất hệ thống phần mềm hoạt động nghiệp vụ, đưa phương thức xử lý nghiệp vụ về cùng nền tảng chung, thống nhất giữa Trụ sở chính và Chi nhánh. – Cải tiến phương thức thực hiện lưu ký chứng khoán, giảm thiểu thủ tục thời gian thực hiện lưu ký thông qua cơ chế ủy quyền xác nhận sở hữu của các tổ chức phát hành cho tranminhdung.vn. – Chính thức khai trương trang thông tin điện tử của tranminhdung.vn. – Ký Biên bản hợp tác song phương với Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước về việc phối hợp cung cấp dịch vụ chuyển khoản trái phiếu chính phủ để giao dịch trên thị trường mở (OMO). – Ký Biên bản ghi nhớ về hợp tác với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Thái Lan (TSD). – Gia nhập Hiệp hội các Tổ chức Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

READ  Bộ Sách Làm Giàu Qua Chứng Khoán William J, Làm Giàu Qua Chứng Khoán Pdf (100 Ebook Free)

Xem thêm: Dịch Vụ Webapp Vay Tiền Online Tại Nhà Uy Tín, Nhanh Chóng Nhất

– Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 189/2005/QĐ-TTg thành lập Trung tâm lưu ký chứng khoán độc lập duy nhất, hỗ trợ cho hoạt động của cả thị trường chứng khoán. Việc thành lập Trung tâm lưu ký chứng khoán trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam đã có bước phát triển mạnh mẽ là hoàn toàn phù hợp với các đòi hỏi từ thực tiễn thị trường, đồng thời cũng phù hợp với khuyến nghị của các tổ chức quốc tế như G30, IOSCO, theo đó mỗi thị trường cần có một Trung tâm lưu ký chứng khoán độc lập.

Trả lời

Back to top button