Tìm Hiểu Về Khái Niệm Và Chức Năng Của Thị Trường Chứng Khoán Sơ Cấp

Thị trường chứng khoán là một cơ quan có tổ chức, nơi các nhà môi giới giao dịch cổ phiếu của các công ty đại chúng, những người này giới thiệu cổ phiếu của họ thông qua các đợt chào bán lần đầu ra công chúng. Giá cổ phiếu trên thị trường phản ánh cung và cầu, và các nhà giao dịch cố gắng dự đoán hành vi của cổ phiếu.

Đang xem: Chức năng của thị trường chứng khoán sơ cấp


Thị trưòng chứng khoán sơ cấp là thị trường phát hành lần đầu các chứng khoán mới. Một thị trường sẽ được gọi là sơ cấp khi tổ chức phát hành chứng khoán nhận được tiền từ việc bán chứng khoán. Như vậy, qua hoạt động huy động vốn của thị trường, nguồn vốh nhàn rỗi trong xã hội có thể được chuyển thành vốn đầu tư dài hạn cho tổ chức phát hành chứng khoán.
Thị trường sơ cấp có đặc điểm chủ yếu là hoạt động không liên tục, vô hình, chỉ hoạt động khi có các đợt phát hành chứng khoán mới. Vì vậy, thị trường này là tập hợp của nhiều đợt phát hành riêng lẻ của các loại chứng khoán mới, qua đó thực hiện chức năng huy động vốn của thị trường chứng khoán.

*

Các chứng khoán lần đầu tiên được bán ra thị trường được gọi là chứng khoán mới được phát hành. Nếu việc phát hành mới là các chứng khoán bổ sung được người phát hành đã có chứng khoán đưa ra công chúng thì được gọi là phân phối lần đầu.
Tham gia vào thị trường sơ cấp có nhiều chủ thể với các mục đích khác nhau. Người có nhu cầu về vốn (tổ chức phát hành) thường là các công ty, các cấp chính quyên, các trung gian tài chính… giải quyết nhu cầu về vốn bằng cách phát hành các chứng khoán có giá. Người có khả năng cung ứng vốn (nhà đầu tư) rất đa dạng như: các tầng lớp dân cư, các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế – xã hội… trong và ngoài nước. Ngoài ra trên thị trường sơ cấp còn có những người môi giới, các tổ chức bảo lãnh phát hành…

Xem thêm: mã chứng khoán tập đoàn hoa lâm

– Chào bán chứng khoắn lần đầu (IPO): Phát hành chứng khoán lần đầu là các chứng khoán được phát hành và bán ra lần đầu. Việc phát hành các chứng khoán lần đầu này do các công ty hay các cơ quan của Chính phủ đảm nhiệm. Sô” vôn thu được do phát hành chứng khoán lần đầu (sau khi trừ các chi phí) sẽ được trả cho tổ chức phát hành. Nếu chứng khoán được bán lần đầu cho công chúng thì gọi là IPO sơ cấp, còn khi bán cổ phần lần đầu từ sô” cổ phần hiện hữu thì gọi là IPO thứ cấp.
– Chào bấn sơ cấp: Việc phát hành này được diễn ra ở các công ty, các tổ chức kinh tế… khi chào bán bổ sung cổ phiếu cho công chúng. Cách phát hành này thường được các công ty áp dụng khi muốn tăng thêm vô”n và sử dụng nguồn vốn huy động này dài hạn và ổn định.
Việc phát hành chứng khoán để huy động vốn ở các nước thường được thực hiện bằng hai phương thức: chào bán riêng lẻ và chào bán ra công chúng. Đây là hai phương thức phát hành chủ yếu.

Xem thêm: Trao Quyết Định Bổ Nhiệm Chức Vụ Phó Chánh Án Tòa Án Nhân Dân Tối Cao Là Ai

– Chào bán riêng lẻ là hình thức phát hành các chứng khoán cho một sô” lượng hạn chế nhất định các nhà đầu tư.

*

*
*

*
*
*
*

*
*
*
*

Trả lời

Back to top button