Luận Văn Luận Văn Chiến Lược Thâm Nhập Thị Trường Của Viettel

PHÂN TÍCH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH QUỐC TẾ VÀ ĐÁNH GIÁ TRIỂN VỌNG PHÁT TRIỂN CỦA TẬP ĐOÀN VIETTEL là đề tài nghiên cứu trong môn học Quản Trị Chiến Lược của sinh viên MAr37 UEH .

Đang xem: Chiến lược thâm nhập thị trường của viettel

*

Xem thêm: Đường Nào Lên Chốn Thiên Thai Là Gì ? Chốn Thiên Thai

*

Xem thêm: Công Ty Đầu Tư Chứng Khoán Đại Chúng, Điều Kiện Trở Thành Công Ty Đại Chúng Là Gì

PHÂN TÍCH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH QUỐC TẾ CỦA TẬP ĐOÀN VIETTEL

1. MỤC LỤC PHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH QUỐC TẾ………………………………………………………………………………………………..9 1. Chiến lược cạnh tranh………………………………………………………………………………………………..9 Chiến lược cạnh tranh là chiến lược dựa trên các nguồn lợi thế cạnh tranh để thành công. Mỗi doanh nghiệp đều có thể tạo dựng cho mình một lợi thế cạnh tranh, nếu nó thực hiện các bước đi hợp lý cho phép giành được vị trí hàng đầu trong việc hấp dẫn khách hàng so với các đối thủ cạnh tranh, mục tiêu để khách hàng cảm nhận được giá trị vượt trội so với những gì mà đối thủ cung cấp.. Mặc dù có rất nhiều chiến lược cạnh tranh khác nhau, song một cách khái quát có ba cách tiếp cận cơ bản để tạo dựng lợi thế cạnh tranh đó là : chiến lược chi phí thấp; chiến lược khác biệt hóa; chiến lược trọng tâm…………………………………………………………………………………9 1.1 Chiến lược chi phí thấp………………………………………………………………………………………………………………..9 1.2 Chiến lược khác biệt hóa……………………………………………………………………………………………………………12 1.3 Chiến lược trọng tâm…………………………………………………………………………………………………………………14 2. Chiến lược kinh doanh cấp công ty…………………………………………………………………………….15 2.1 Chiến lược đa quốc gia ( Multidomestic Strategy)……………………………………………………………………….15 2.2 Chiến lược quốc tế ( International Stragegy)……………………………………………………………………………….16 2.3 Chiến lược toàn cầu ( Global Strategy)……………………………………………………………………………………….17 2.4 Chiến lược xuyên quốc gia ( Transnational Strategy)…………………………………………………………………..19 3. Chiến lược kinh doanh quốc tế theo hướng phát triển hoạt động…………………………………….20 3.1 Chiến lược phát triển tập trung………………………………………………………………………………………………….20 3.2 Chiến lược phát triển hội nhập dọc…………………………………………………………………………………………….21 3.3 Chiến lược đa dạng hóa……………………………………………………………………………………………………………..22 PHẦN II: GIỚI THIỆU TẬP ĐOÀN VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI VIETTEL…………………………24 I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ VIETTEL…………………………………………………………………………24 II. HOẠT ĐỘNG KINH DOANH: ……………………………………………………………………………….24 1. Sứ mạng:………………………………………………………………………………………………………………..25 Sáng tạo để phục vụ con người – Caring Innovator ………………………………………………………..25 2. Triết lý kinh doanh:………………………………………………………………………………………………….25 Đem những gì tốt nhất của Viettel ra nước ngoài. Viettel sinh ra từ khó khăn với tinh thần của người lính nên không ngại đi vào vùng có “địa tô” thấp.Vì khó khăn nên Viettel đêm không được ngủ và phải thức nghĩ cách nên sẽ trưởng thành hơn. Viettel có triết lý văn hóa là “ vào chỗ chết để tìm đường sống”, đây là nhận thức quan trọng của Viettel……………………………….25

Trả lời

Back to top button