chỉ tiêu đánh giá phát triển thị trường

Bộ chỉ tiêu đánh giá mức độ phát triển doanh nghiệp

Đang xem: Chỉ tiêu đánh giá phát triển thị trường

Trang chủ Tin tức và sự kiện Thời sự Sự kiện Khoa học-Công nghệ Địa phương với doanh nghiệp Điểm báo Lời khuyên kinh doanh Khởi sự Bảo đảm tài chính Quản lý địa điểm làm việc Thực hiện nghĩa vụ thuế Tuyển dụng nhân công Tiếp thị và bán hàng Quản lý chất lượng Các quy định Hỗ trợ Doanh nghiệp Luật HT DNNVV Chương trình hỗ trợ Tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp Mỗi ngày một doanh nghiệp LinkSME Công bố Thông tin Thông tin doanh nghiệp CSDLQG về DNNN Thông báo Triển khai luật DNNVV Tư liệu Văn bản pháp luật Giáo trình đào tạo Ấn phẩm Báo cáo Kết quả khảo sát
Tư liệu

*

Giáo trình đào tạo
Giáo trình đào tạo Lời nói đầu Quyển 1 – Nhận thức kinh doanh và ý tưởng kinh doanh Quyển 2 – Lập Kế hoạch kinh doanh Quyển 3 – Những vấn đề về thị trường và marketing trong khởi sự doanh nghiệp Quyển 4 – Tổ chức và điều hành doanh nghiệp Quyển 5 – Kiến thức và kỹ năng cần thiết để thành lập doanh nghiệp Quyển 6 – Quản trị tài chính trong khởi sự doanh nghiệp Quyển 7 – Những vấn đề cơ bản về quản trị doanh nghiệp Quyển 8 – Quản trị chiến lược Quyển 9 – Quản trị nhân sự Quyển 10 – Quản trị marketing Quyển 11- Quản trị dự án Quyển 12 – Quản trị tài chính Quyển 13 – Quản trị sản xuất Quyển 14 – Quản lý kỹ thuật và công nghệ Quyển 15 – Quản lý chất lượng Quyển 16 – Quản trị hậu cần kinh doanh Quyển 17 – Thương hiệu và sở hữu trí tuệ – sở hữu công nghiệp Quyển 18 – Những vấn đề cơ bản về hoạt động tham gia hội chợ triển lãm thương mại của doanh nghiệp Quyển 19 – Đàm phán và ký kết hợp đồng Quyển 20 – Ứng dụng CNTT cho DNNVV Quyển 21 – Những vấn đề kế toán cơ bản trong DNNVV Quyển 22 – Kỹ năng bán hàng Quyển 23 – Kỹ năng làm việc nhóm Quyển 24 – Các kỹ năng quản trị dành cho lãnh đạo doanh nghiệp Quyển 25 – Văn hóa doanh nghiệp Quyển 26 – Tâm lý học lãnh đạo và quản lý Quyển 27 – Một số vấn đề kinh doanh trên thị trường quốc tế Quyển 28 – Lập dự án, phương án kinh doanh Quyển 29 – Hội nhập kinh tế quốc tế

Xem thêm: Trèo Cây Tiếng Anh Là Gì ? Trèo Cây Krüper Tiếng Anh Là Gì

Bộ chỉ tiêu đánh giá mức độ phát triển doanh nghiệp   
Từ năm 2018, chính thức công bố bộ chỉ tiêu đánh giá mức độ phát triển doanh nghiệp của cả nước và địa phương.

Ngày 26 tháng 9 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1255/QĐ-TTg phê duyệt Đề án xây dựng bộ chỉ tiêu đánh giá mức độ phát triển doanh nghiệp.

Bộ chỉ tiêu này được dùng làm căn cứ đánh giá một cách đầy đủ kết quả, hiệu quả và chất lượng phát triển doanh nghiệp của cả nước và từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (địa phương). Các chỉ tiêu bao gồm:

– mức độ phát triển về số lượng doanh nghiệp: số doanh nghiệp thực tế đang hoạt động; số doanh nghiệp hoạt động/1000 dân; số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới; số doanh nghiệp ngừng hoạt động; tỷ lệ doanh nghiệp thành lập mới/doanh nghiệp ngừng hoạt động; số doanh nghiệp tạm ngừng, quay trở lại hoạt động; số doanh nghiệp hoàn thành thủ tục giải thể, phá sản.

– mức độ phát triển về lao động: số lao động thực tế làm việc; tỷ lệ lao động đã qua đào tạo; tỷ lệ lao động theo giới tính và theo trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ thuật; tỷ lệ chủ doanh nghiệp theo giới tính, trình độ học vấn; tỷ lệ lao động làm việc trong lĩnh vực nghiên cứu, phát triển.

– mức độ thu hút vốn đầu tư và tài chính: nguồn vốn sản xuất kinh doanh; tổng số vốn đăng ký thành lập mới, mở rộng sản xuất; vốn đầu tư; tỷ lệ vốn chủ sở hữu; tài sản cố định và đầu tư dài hạn; trang bị vốn bình quân một lao động; trang bị tài sản cố định bình quân một lao động.

– chiến lược kinh doanh, phát triển thị trường, xây dựng thương hiệu, tham gia các chương trình hỗ trợ của Nhà nước…:

+ tỷ lệ doanh nghiệp có sản phẩm được chứng nhận Nhãn xanh Việt Nam;

+ các chỉ tiêu công bố từ năm 2020: số lượng doanh nghiệp có sản phẩm/dịch vụ đạt chuẩn quốc gia; số lượng doanh nghiệp có sản phẩm/dịch vụ đạt chuẩn quốc tế; số doanh nghiệp tham gia sản xuất các sản phẩm/dịch vụ xuất khẩu; số doanh nghiệp có sản phẩm/dịch vụ được cấp thương hiệu quốc gia; số doanh nghiệp có sản phẩm/dịch vụ được cấp thương hiệu quốc tế; tỷ lệ doanh nghiệp áp dụng tiêu chuẩn hệ thong quản lý môi trường theo tiêu chuẩn TCVN ISO 14001;

– bảo vệ môi trường (công bố từ năm 2020): số doanh nghiệp có hệ thống xử lý chất thải bảo vệ môi trường đạt chuẩn quốc gia; tỷ lệ chất thải đã thu gom; tr lệ chất thải đã xử lý đạt chuẩn quốc gia; số doanh nghiệp được cấp chứng chỉ sản xuất an toàn.

– kết quả, hiệu quả phát triển doanh nghiệp: doanh thu, thu nhập của người lao động, giá trị gia tăng, lợi nhuận, đóng góp cho ngân sách Nhà nước…:

+ doanh thu của doanh nghiệp; đóng góp cho ngân sách Nhà nước;  thu nhập bình quân 01 lao động; năng suất lao động; chỉ số quay vòng vốn; tỷ lệ doanh nghiệp kinh doanh có lãi hoặc lỗ; tỷ suất lợi nhuận.

+ các chỉ tiêu công bố năm 2020: giá trị gia tăng của doanh nghiệp; giá trị gia tăng bình quân 01 đồng giá trị tài sản cố định; giá trị gia tăng bình quân 01 lao động;

– các chỉ tiêu khác: bổ sung hằng năm phù hợp với sự phát triển của doanh nghiệp

– công bố kết quả đánh giá mức độ phát triển của doanh nghiệp đối với các địa phương.

Các doanh nghiệp có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, kịp thời, chính xác các thông tin cho các cơ quan chức năng theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành (Hồng Liên)

Xem thêm: Chứng Khoán Loại 2 Là Gì ? Các Thuật Ngữ Cơ Bản Về Chứng Khoán

Nghị quyết của Bộ Chính trị và cơ hội cho doanh nghiệp Quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ Phát triển quan hệ đối tác Hải quan – Doanh nghiệp và các bên liên quan Bộ chỉ tiêu đánh giá mức độ phát triển doanh nghiệp Điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo Sửa đổi quy định về kinh doanh trong lĩnh vực thuỷ nội địa Dự thảo thông tư về mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ DNNVV Định dạng dữ liệu giữa hải quan và doanh nghiệp kinh doanh kho ngoại quản, bảo thuế Một số giải pháp tháo gỡ vướng mắc cho đầu tư xây dựng Một số giải pháp phát triển sản xuất, thúc đẩy xuất khẩu 1 2345…>>

Trả lời

Back to top button