Bài 5: Chi Phí Khoản Nợ Trái Phiếu, Kinh Te Viet Nam

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (2.46 MB, 64 trang )

Đang xem: Chi phí khoản nợ trái phiếu

2.2 CHI PHÍ SỬ DỤNG NỢPhân loại nợ theo nguồn gốcKhoản vay thương mại và kỳ hạn.-Ngân hàng thương mại hoặc tổ chức cho vay sẽ cung cấp khoản vay thương mại.-Doanh nghiệp sử dụng vốn vay thương mại cho vào nhiều mục đích khác nhau, như mua thiết bị sản xuất, tăng lực lượng lao động,mua hoặc nâng cấp tài sản.v..v-Lãi suất của khoản vay được khấu trừ thuế 2.2 CHI PHÍ SỬ DỤNG NỢPhân loại nợ theo nguồn gốcTrái phiếu doanh nghiệp (vốn vay dài hạn)- Khi doanh nghiệp cần vay với số tiền lớn thường phát hành trái phiếu.-Các nhà đầu tư mua trái phiếu bằng tiền mặt. Sau đó công ty trả cho các nhà đầu tư cả gốc và lãi.Các nhà đầu tư mua trái phiếu không có bất kỳ quyền sở hữu công ty.Lãi suất phải trả cho các nhà đầu tư là lãi suất ghi trên trái phiếu. Đây có thể là điểm khác biệt với lãi suất thị trường.Lãi suất thị trường có thể khiến giá trị của trái phiếu dao động, nhưng không ảnh hưởng đến lãi suất thanh toán của công ty cho nhàđầu tư. 2.2 CHI PHÍ SỬ DỤNG NỢChi phí sử dụng nợ của doanh nghiệp chính là lãi suất hiệu dụng mà doanh nghiệp phải trả cho khoản vay từcác tổ chức tài chính và bên cho vay khác.Công ty có thể tự tính toán chi phí sử dụng nợ trước hoặc sau thuế.Chi phí nợ rất hữu ích trong việc tìm kiếm mức lãi suất phù hợp nhất với yêu cầu tài chính của công ty 2.2 CHI PHÍ SỬ DỤNG NỢChi phí sử dụng nợ (trái phiếu) trước thuếChi phí sử sụng nợ trước thuế có thể được xác định bằng cách:Dựa vào bảng báo giá công bố trên thị trường chứng khoán.Bằng cách tính toánTrong đó R: lãi vay hàng nămFV: mệnh giá của trái phiếuPo: Giá thị trường của trái phiếun: Kỳ hạn của trái phiếu 2.2 CHI PHÍ SỬ DỤNG NỢChi phí sử dụng nợ trước thuế dựa vào bảng công bố trên thị trường chứng khoán:Khi số tiền thu thuần từ bán trái phiếu bằng mệnh giá của nó thì chi phí sử dụng vốn vay trước thuế bằng lãi suất coupon mà trái chủ được hưởng hàng năm.Ví dụ: Trái phiếu có lãi suất hàng năm là 10% và giá phát hành thuần của trái phiếu bằng mệnh giá 1.000$. Vậy chi phí sử dụng vốn vay bằng trái phiếu trước thuếtrong trường hợp này đúng 10%. 2.2 CHI PHÍ SỬ DỤNG NỢChi phí sử dụng nợ trước thuế dựa vào tính toánVới Rd là chi phí sử dụng nợ trước thuế, có công thức:Trong đó:R: Lãi vay hàng nămFV: Mệnh giá của trái phiếuPo: Giá thị trường của trái phiếun: kỳ hạn của trái phiếu 2.2 CHI PHÍ SỬ DỤNG NỢChi phí sử dụng nợ sau thuế:Do lãi vay được khấu trừ trước khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp nên chi phí sử dụng vốn vay cần đượctính sau thuế:R*d = Rd x (1 – T)Với T là thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 3 CHI PHÍ SỬ DỤNG VỐN BÌNH QUÂN GIA QUYỀN WACCĐể tính chi phí hợp lý của vốn, trước tiên phải xem xét cơ cấu vốn của doanh nghiệp đang được định giá.

Xem thêm: Tổng Hợp Các Loại Cb Trên Thị Trường Hiện Nay, Các Loại Cb Trên Thị Trường

Xem thêm: Mà Chứng Khoán Crt Biểu Đồ Và Giá Quỹ Cổ Phiếu — Nyse:Crt — Tradingview

Ba loại vốn hình thành cấutrúc vốn của hầu hết các đơn vị kinh doanh:1. Vốn cổ phần thường2. Ưu tiên vốn chủ sở hữu3. Nợ dài hạnWACC là chi phí hỗn hợp của các thành phần cấu trúc vốn của công ty, mỗi giá trị được tính theo giá trị thị trường của phần vốn đó 3 CHI PHÍ SỬ DỤNG VỐN BÌNH QUÂN GIA QUYỀN WACCViệc sử dụng phương pháp WACC để xác định giá trị có thể phù hợp khi mục tiêu là đánh giá toàn bộ cơ cấu vốn của doanh nghiệp hoặc vốn đầu tư, như làtrong trường hợp người mua tin rằng cấu trúc vốn hiện tại có thể không tối ưu hoặc nơi mà họ có ý định thay đổi nó. Trong trường hợp này, WACC có thể đượcphát triển cho một số kịch bản cơ cấu vốn (nợ nhiều hơn, nợ ít hơn, nợ các loại với các mức lãi suất khác nhau, v.v) như là một cách để người mua thử các cáchtiếp cận khác nhau đối với tài chính doanh nghiệp.Các bước để tính toán chi phí vốn bình quân gia quyềnWACC của một công ty được tính theo ba bước:Xác định tỷ trọng tương ứng của từng nguồn tài trợ vốn dựa trên giá trị thị trường của họ.Tính toán tỷ suất lợi nhuận sau thuế (chi phí) của mỗi nguồn.Tính toán chi phí bình quân gia quyền của tất cả các nguồn. 3 CHI PHÍ SỬ DỤNG VỐN BÌNH QUÂN GIA QUYỀN WACC3.1 Công thức truyền thống được sử dụng để phát triển một WACCWACC = (ke × We) + (kp × Wp) + (kd/(pt)<1 - t> × /Wd)Trong đó:WACC = chi phí vốn bình quân gia quyềnke = Chi phí vốn cổ phần thuờngWe = Tỷ lệ vốn cổ phần phổ thông trong cơ cấu vốn, theo giá trị thị trườngkp = Chi phí vốn cổ phần ưu đãiWp = Tỷ lệ cổ phần ưu đãi trong cơ cấu vốn, theo giá trị thị trườngkd/(pt) = Chi phí nợ vay (trước thuế)t = thuế suấtWd = Phần trăm nợ trong cơ cấu vốn, theo giá trị thị trường 3 CHI PHÍ SỬ DỤNG VỐN BÌNH QUÂN GIA QUYỀN WACCCông thức WACC có thể được truyền đạt trong một định dạng bảng. Xem ví dụ phụ mục 6.20.

Trả lời

Back to top button