câu hỏi đúng sai giải thích môn thị trường tài chính

… lý doanh nghiệp 170 Chiến lược cấp tổ chức xác định vị tổ chức tương lai II CÂU HỎI LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN ĐÚNG NHẤT, GIẢI THÍCH Tầm kiểm soát cấu tổ chức: a Có thể xác định theo công thức định b Có … lợi để tổ chức xác định giải pháp chiến lược ngành kinh doanh 166 Kiểm tra chức riêng nhà quản lý cấp cao 167 Theo mô hình nhóm yếu tố động xây dựng chế độ tiền lương tiền thưởng theo cống hiến … phẩm lợi để tổ chức xác định giải pháp chiến lược ngành kinh doanh 93 Kiểm tra chức riêng nhà quản lý cấp cao 94 Theo mô hình nhóm yếu tố động xây dựng chế độ tiền lương tiền thưởng theo cống hiến…

Đang xem: Câu hỏi đúng sai giải thích môn thị trường tài chính

16 4,946 38

313 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ĐÁP ÁN MÔN TÀI CHÍNH TIỀN TỆ

… triệu d tat ca Câu 13: Ngân hàng tạo tiền nào? a Cho vay mà mua chứng khoán b Đi vay bán chứng khoán c Cho vay bán chứng khoán Câu 14: VD thể trung gian tài a Vay tiền bố mẹ b Vay tiền bạn bè c … hưởng đến việc tích luỹ tiền công chúng? a) Chi phí hội việc giữ tiền b) Thu nhập c) Chi phí chuyển đổi tài sản tài tiền d) Cả ba nhân tố 11 Khả chuyển đổi tài sản tài tiền nhanh tiết kiệm gọi … tiêu dùng 15 29 Lãi suất thấp làm: a) Tăng tiền gửi, tăng tiền vay b) Giảm tiền gửi, tăng tiền vay c) Giảm tiền gửi, giảm tiền vay d) Tăng tiền gửi, giảm tiền vay 30 Ngân hàng thương mại có chức…
72 3,912 31

Câu hỏi trả lời môn tài chính tiền tệ

… biệt: tiền tệ la thước đo ø ø ø ø giá trò va la phương tiện trao đổi cho giới ng hóa ø ø ø _ Tư xuất đến nay, tiền tệ đa có thay đổi Ban đầu tiền tệ tồn ø õ hình thức hóa tệ, thân tiền tệ có … với đồng tiền nhóm đồng tiền, có nước qui đònh ng hóa, có nước qui đònh m lượng va ng, ø ø ø có nước thả ø ø õ • Tiền ước số va tiền bội số đơn vò tiền tệ Tiền ước số la ng đồng tiền nhỏ tiền đơn … trươ ng nước khác yêu cầu thực ø sách tiền tệ Câu : Các nghiệp vụ thò trươ ng tiền tệ Vai tro NHTW thò trươ ng tiền ø ø ø tệ: a/ Các nghiệp vụ thò trươ ng tiền tệ: có nghiệp vụ ø + Nghiệp vụ vay…
12 3,201 1

Các câu hỏi ôn tập lý thuyết đại cương môn tài chính quốc tế

… hưởng qui mô toàn cầu tài quốc tế ngày cang tở nên quan trọng Câu4 : Giải thích thương mại quốc tế tăng nhanh thương mại nội địa? Gồm nguyên nhân: + Tự hoá thương mại đầu tư tài sở giảm mức thuế … chuyển hàng hoá vốn quốc tế +Không gian kinh tế thu hẹp nhanh chóng Đây kết cảu cải tiến công nghệ thông tin vận tải, làm cho chi phí kiên quan đến thương mại đầu tư giảm Câu5 : Lợi so sánh gì: … vốn chảy khỏi quốc gia Yù nghĩa: cán cân vốn phản ánh di chuyển vốn vào khỏi quốc gia, đó: * Luồng vốn chảy vào phản ánh : Hoặc giảm tài sản có người cư trú người không cư trú Hoặc tăng tài sản…
14 857 2

Đề thi đáp án môn tài chính tiền tệ

Tiền giấy khả hoán là: A Loại tiền in giấy thay cho tiền vàng hay tiền bạc đổi lấy vàng hay bạc với giá trị ghi lúc B Loại tiền in giấy thay cho tiền vàng đổi lấy với giá trị ghi lúc C Loại tiền … không sử dụng tài liệu Cán coi thi không giải thích thêm Họ tên thí sinh:………………; Mã SV:…………; Lớp:……… ; SBD:………… – Người duyệt đề Người soạn Câu Đáp án Trang 3/4 – Mã đề thi 3.1 Mã đề 3.1 C C A … 0,68% /tháng Biết lãi suất gửi tiền tiết kiệm không kỳ hạn 0,3% /tháng Ngân hàng tự động tái tục kỳ hạn tương tự kỳ hạn cũ khách hàng không nhận tiền đến hạn 22 Số tiền mà khách hàng nhận vào ngày…
4 1,408 12

30 câu hỏi chọn đúng sai lịch sử các học thuyết kinh tế có đáp án

… luật kinh tế khách quan hoạt động cần đến tồn phát triển sản xuất hàng hoá, tự kinh tế, tự trao đổi 14 Adam Smith cho Nhà nước phải can thiệp vào tất hoạt động kinh tế, đặc biệt hoạt kinh tế vượt … nghiệp Sai Adam Smith cho Nhà nước không nên can thiệp vào hoạt động kinh tế, trừ hoạt động kinh tế vượt sức doanh nghiệp Hãy để “bàn tay vô hình” điều tiết kinh tế 15 Adam Smith không đánh giá … quy luật kinh tế khách quan hoạt động chi phối hành vi người 13 Adam Smith cho quy luật kinh tế khách quan hoạt động không cần đến tồn phát triển sản xuất hàng hoá tự kinh tế, tự trao đổi Sai Adam…
5 3,958 35

câu hỏi đề thi nhập môn tài chính tiền tệ

… đồng) Bảng cân đối tiền tệ NHTW Tài sản có Cho Chính phủ vay : 300 Cho NH vay : 200 Tài sản nợ Tiền giấy tiền kim loại : Tiền gửi ngân hàng : Tiền gửi Chính phủ : 200 150 100 Tổng tài sản có Vay … số Tiền Tài sản nợ Tiền giấy Tiền gửi Ngân hàng Tiền gửi ngân sách Vay nớc Vốn tự có 40900 Tổng số Cân đối tiền tệ Ngân hàng Thơng mại (Đơn vị: Tỷ đồng) 20000 6200 7600 7100 Tài sản có Quỹ TM Tiền … gửi NHTW Tài sản ngoại tệ Cho vay Tiền 23800 7800 1000 6000 2300 40900 Tiền 1000 7800 10000 41800 Tài sản nợ Tiền Tiền gửi không KH 15000 Tiền gửi có KH 16200 Vay nớc 7000 Tay NHTW 7600 Tài sản…
11 6,439 14

Câu hỏi ôn tập môn tài chính tiền tệ đáp án

… lưu thông tiền tệ điều kiện kinh tế thị trường Đáp án: 1- Vai tr lưu thông tiền tệ yêu cầu phải quản l lưu thông tiền tệ: • Khái niệm lưu thông tiền tệ: Lưu thông tiền tệ vận động tiền tệ kinh … chế thị trường Câu 3: Lưu thông tiền tệ Việt Nam biện pháp khắc phục Đáp án: 1- Khái niệm lưu thông tiền tệ vai tr lưu thông tiền tệ • Khái niệm: Lưu thông tiền tệ vận động tiền tệ kinh tế, phục … hàng hoá -tiền tệ V lưu thông tiền tệ phải quản l dựa sở xác định mức cung cầu tiền tệ nhằm đảm bảo cân cung cầu tiền tệ • Mức cung tiền tệ xác định mức cung tiền tệ:  Khái niệm cung tiền tệ: Tổng…

Xem thêm: Cổ Phiếu Rớt Thảm Mất 93%, Amd Cổ Phiếu, Amd: Ctcp Đầu Tư Và Khoáng Sản Flc Amd

30 17,328 118

CÂU HỎI ĐÁP ÁN ÔN TẬP MÔN TÀI CHÍNH TIỀN TỆ.

… xảy – Các công ty tài chính: Công ty tài trung gian tài tín dụng, thành lập dạng công ty trách nhiệm hữu hạn công ty cổ phần Khác với ngân hàng thương mại, công ty tài không nhận tiền gửi thường … hiệu công cụ này, đòi hỏi hầu hết tiền lưu thông phải nằm tài khoản ngân hàng, nghĩa phải có phát triển cao chế toán không dùng tiền mặt Mặt khác, phải có thị trường tài phát triển Vì công cụ … cho thuê tài  Công ty cho thuê tc ỏ vn: • Các công ty tài thuộc trực thuộc tổng công ty: dầu khí, bưu điện, cao su, tàu thủy • Công ty tài Sài Gòn (SFC) 40 • Công ty tài Seaprodex f Công ty chứng…
111 7,791 23

162 câu hỏi trắc nghiệm 2 bài tập lớn môn tài chính tiền tệ có đáp án

… kể từ: a) tháng 7 /20 01 tháng 6 /20 02 b) tháng 7 /20 02 tháng 7 /20 03 c) tháng 7 /20 01 tháng 7 /20 02 d) tháng 7 /20 02 tháng 7 /20 03 TL: a) 139 Cơ quan quản lý hoạt động ngân hàng thơng mại hiệu an toàn … 1996 tình trạng giảm phát, đứng giác độ sách tiền tệ, điều nghĩa gì? a) Cung tiền tệ lớn cầu tiền tệ b) Lãi suất cao c) Cung tiền tệ nhỏ cầu tiền tệ cầu tiền tệ tăng nhanh d) Cán cân toán … hàng hoá -tiền tệ Vì lưu thông tiền tệ phải quản lý dựa sở xác định mức cung cầu tiền tệ nhằm đảm bảo cân cung cầu tiền tệ Mức cung tiền tệ xác định mức cung tiền tệ: Khái niệm cung tiền tệ: Tổng…
62 2,052 5

Tổng hợp 64 câu hỏi đáp án ôn thi môn tài chính tiền tệ

tài khoá việt nam Câu 52: Trình bày loại sách tiền tệ? NHTW sử dụng công cụ để thực thi sách tiền tệ quốc gia? Sử dụng công cụ hiệu nhất? Khái niệm sách tiền tệ: Chính sách tiền tệ quốc gia hệ thống … song vị sụp đổ Câu 5: Trình bày cung – cầu tiền tệ nhân tố ảnh hưởng đến cung cầu tiền tệ? Cầu tiền tệ: a) Khái niệm: số lượng tiền tệ cần thi t thỏa mãn nhu cầu lưu thông hàng hóa toán kinh tế thời … chúng? Tài sản nợ nguồn, tài sản có sử dụng nguồn CHƯƠNG 4: LẠM PHÁT VÀ CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ QUỐC GIA Câu 9: Trình bày khái niệm mục tiêu sách tiền tệ quốc gia? Khái quát sách tiền tệ sách tài khoá…
45 2,130 8

Tiểu luận môn tài chính tiền tệ Thị trường ngoại hối Việt Nam thực trạng giải pháp hoàn thiện

… Tiều luận môn TCTT GVHD: TS Diệp Gia Luật CHƯƠNG II THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI VIỆT NAM 2.1 Hoạt động thị trường ngoại hối Việt Nam 2.1.1 Hoạt động thị trường ngoại hối Việt Nam … hay thị trường ngoại hối Việt Nam phản ánh vai trò mờ nhạt kinh tế 2.1.2 Hoạt động thị trường ngoại hối Việt Nam thời gian gần (2007 – 2009) Thực trạng diễn biến thị trường ngoại hối yếu ớt Việt hối quốc tế Thị trường ngoại hối Việt Nam thật đặt dấu mốc vào tháng 10 năm 1994, thị trường ngoại tệ liên ngân hàng vào hoạt động doanh số hoạt động thị trường ngoại hối Việt Nam chủ yếu…
70 422 3

Câu hỏi đáp án ôn tập nhập môn tài chính tiền tệ

… quản lý lưu thông tiền tệ nước – Phát hành tiền mặt – tiền theo nghĩa hẹp phục vụ lưu thông tiền mặt làm sở cho trình cung ứng tiền tệ – Ấn định mức cung tiền tệ (MS) thông qua công cụ sách giúp … khoản tiền gửi thường cao tiền gửi không kì hạn Gồm loại chính: Tài khoản tiết kiệm tiền gửi kì hạn Tiền gửi phi giao dịch không phép rút chưa đến kì hạn Các chứng tiền gửi kì hạn (CDs) chủ yếu công … NHTW Chính phủ; NHTW Bộ Tài chính; NHTW với NHTM – Củng cố vị trí tài ngân hàng trung ương – Xây dựng qui chế điều tiết lưu thông tiền tệ, tỷ giá, hoạt động NHTM, tổ chức kinh doanh tiền tệ tài…
19 666 1

CÂU HỎI BÀI TẬP MÔN TÀI CHÍNH QUỐC TẾ

… chõu , ó ti tr cho cụng ty Thỏi Lan ch yu bng cỏc khan vay n USD chi phớ vay thp hn v kh nng tip cn ngun USD d dng hn so vi Baht Thỏi Hin giỏm c ti chớnh ca EAC Thỏi Lan ang cõn nhc mt khan … l nh NK 14 Nm 1997, chớnh ph Thỏi Lan ó s dng 12 t USD bo v ng bath u thỏng nm 1997, ng tin ny mt giỏ 17% Anh ch hóy gii thớch s tht bi hot ng can thip ca NHTW Thỏi? BI TP Gi s ng cung v ng cu … ngoi hi ca EAC tin mt cỏch chc chn rng chớnh ph Thỏi s can thip lm THB gim giỏ 5% so vi USD vũng mt nm ti (nhm ci thin nng lc cnh tranh xut khu ca Thỏi Lan cỏc th trng toỏn bng USD) thỡ chi phớ…

Xem thêm: Sự Lên Ngôi Của ' Đẳng Cấp Là Gì Giai Cấp Là Gì Giai Cấp Là Gì

14 614 0

CÂU hỏi bài tập môn tài CHÍNH QUỐC tế

… kỳ hạn d Tỷ giá tính theo điểm kỳ hạn CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CHƯƠNG HỆ THỐNG TIỀN TỆ QUỐC TẾ CÂU HỎI: Hệ thống tiền tệ quốc tế gì? Vai trò hệ thống tiền tệ quốc tế? Chế độ tỷ giá cố định gì? Nêu điểm … d Sự cứng nhắc giá vàng hệ thống Bretton Woods điều kiện lạm phát kinh tế Mỹ diễn hàng năm CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CHƯƠNG MÔ HÌNH CUNG CẦU TIỀN TỆ VÀ CƠ CHẾ XÁC ĐỊNH TỶ GIÁ CÂU HỎI 1.Giải thích cầu … thống tiền tệ quốc tế Bretton Woods, ngân hàng trung ương can thiệp vào thị trường ngoại hối chủ yếu cách: a Mua vào bán USD b Mua vào bán vàng c Mua vào bán EUR d Bằng cách mua vào bán ECU “Nghịch…
14 659 0

Xem thêm

Từ khóa: cau hoi dung sai va giai thich mon kiem toancâu hỏi đúng sai và giải thích môn pháp luật đại cươngđề thi và đáp án môn tài chính tiền tệđề cương và đáp án môn tài chính tiền tệbai tap va dap an mon tai chinh tien tecâu hỏi đúng sai giải thích môn tài chính họccâu hỏi đúng sai có giải thích môn quản trị họcđưa ra các nhận định đúng hay sai và giải thích môn quản lý họccâu hỏi đúng sai môn tài chính tiền tệcâu hỏi và đáp án môn tài chính quốc tếcau hoi trac nghiem va dap an chuong 1 mon tai chinh tien tecâu hỏi và bài tập môn tài chính quốc tếcâu hỏi và đáp án tự luận môn tài chính tiền tệngân hàng câu hỏi trắc nghiệm có lời giải môn tài chính tiền tệcâu hỏi và đáp án thi cao học môn tài chính tiền tệ của đại học kinh tế quốc dânNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíChuong 2 nhận dạng rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ
Tai lieu Mục lục Bài viết Tìm kiếm mới Luận Văn Tài liệu mới Chủ đề tài liệu mới đăng tạo cv xin việc cunghocvui tìm kiếm mua bán nhà đất Giỏi tin học Documento Dokument tóm tắt văn bản trong lòng mẹ đánh nhau với cối xay gió ngữ văn 8 đã có lần em cùng bố mẹ đi thăm mộ người thân trong ngày lễ tết đặc điểm chung và vai trò của ngành ruột khoang thuyết minh về con trâu lập dàn ý bài văn tự sự lớp 10 giải bài tập vật lý 8 chuyện cũ trong phủ chúa trịnh giải bài tập vật lý 9 soạn văn tế nghĩa sĩ cần giuộc soạn bài cô bé bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve con trau
Hỗ trợ khách hàng info
tranminhdung.vn.org Yahoo Skype Giúp đỡ Câu hỏi thường gặp Điều khoản sử dụng Quy định chính sách bán tài liệu Hướng dẫn thanh toán Giới thiệu tranminhdung.vn là gì?

Trả lời

Back to top button