Chứng khoán

Hướng Dẫn Cách Tư Vấn Thị Trường Chứng Khoán Cho Người Mới Bắt Đầu

Sau khi cổ phần hóa và hoặc trở thành công ty đại chúng, các khách hàng doanh nghiệp có thể lựa chọn niêm yết trên thị trường chứng khoán tập trung để quảng bá hình ảnh, thương hiệu và đặc biệt là tăng tính thanh khoản cho cổ phiếu, đưa cổ phiếu đến với thị trường, cộng đồng nhà đầu tư, và tạo điều kiện thuận lợi cho việc huy động vốn trên thị trường chứng khoán trong các lần phát hành tiếp theo.

Đang xem: Cách tư vấn thị trường chứng khoán

Nhiệm vụ của tranminhdung.vn chúng tôi trong quá trình tư vấn niêm yết là đảm bảo cho khách hàng doanh nghiệp luôn duy trì được một tiến trình niêm yết diễn ra thuận lợi, có những phiên giao dịch chào sàn đầu tiên thành công, tạo dấu ấn với thị trường và cộng đồng nhà đầu tư.

Để hoàn thành được nhiệm vụ đó, quy trình tư vấn của tranminhdung.vn luôn được bắt đầu từ những chiến lược tư vấn niêm yết toàn diện. Tại đây, chúng tôi sẽ giúp khách hàng doanh nghiệp chuẩn hóa tình hình tài chính doanh nghiệp, quản trị hoạt động kinh doanh, đồng thời lựa chọn sàn giao dịch chứng khoán phù hợp.

*

Song song với việc tư vấn doanh nghiệp hoàn tất các thủ tục pháp lý cần thiết và thực hiện chiến lược công bố thông tin bài bản, chuyên nghiệp, chúng tôi còn đẩy mạnh tổ chức các hoạt động roadshow đại chúng, roadshow chuyên biệt nhằm giới thiệu về cơ hội đầu tư vào cổ phiếu doanh nghiệp với các nhà đầu tư chuyên nghiệp, tiềm năng, qua đó tăng sức hấp dẫn của cổ phiếu dự kiến phát hành tới cộng đồng nhà đầu tư.

CÁC DỊCH VỤ tranminhdung.vn TƯ VẤN VỀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN (HỢP TÁC VỚI CTCK):

Xây dựng lộ trình tổng thể quá trình về thoái vốn;Xây dựng phương án thoái vốn trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệtHỗ trợ giải trình về phương án thoái vốn với cơ quan có thẩm quyền phê duyệt (nếu có)Tư vấn xây dựng hồ sơ thoái vốn trình Ủy ban chứng khoán Nhà nướcTư vấn thực hiện bán đấu giá cổ phần theo phương án đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệtThực hiện thủ tục và các công việc liên quan tới việc tổ chức bán đấu giá cổ phần.

READ  chứng khoán kb trade

2. Tư vấn cổ phần hoá

Xây dựng lộ trình tổng quát quá trình cổ phần hóa;Phối hợp cùng Doanh nghiệp phổ biến chủ trương, chính sách cho người lao động khi doanh nghiệp cổ phần hóa, tư vấn và phối hợp lập phương án sắp xếp lao động khi cổ phần hóa;Phối hợp với Doanh nghiệp xây dựng Dự thảo phương án cổ phần hóa, Phương án vốn điều lệ và cơ cấu vốn điều lệ theo yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần và phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành;Phối hợp cùng doanh nghiệp xây dựng Phương án sản xuất kinh doanh trong 3 – 5 năm tiếp theo sau khi chuyển đổi sang Công ty cổ phần;Xây dựng dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần;Phối hợp Doanh nghiệp tổ chức Đại hội công nhân viên chức bất thường để lấy ý kiến về phương án cổ phần hoá và chỉnh sửa hoàn thiện phương án cổ phần hoá để trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.Tổ chức bán cổ phần theo Phương án cổ phần hóa đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.Tổ chức đại hội đồng cổ đông thành lập.Tư vấn thủ tục đăng ký kinh doanh hoạt động theo hình thức Công ty cổ phần.

Xem thêm: Phân Tích Vai Trò Của Thị Trường Chứng Khoán Mỹ, Luật Về Chứng Khoán Của Mỹ

3. Tư vấn xác định giá trị cổ phần

Phân tích, đánh giá tình hình kinh tế vĩ mô và ngành kinh doanh của Công ty;Phân tích, đánh giá tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của Công ty;Đánh giá và dự báo khả năng tăng trưởng Công ty;Tư vấn lựa chọn phương pháp định giá và mô hình định giá phù hợp;Xây dựng báo cáo định giá cổ phần Công ty theo phương pháp phù hợp.

4. Tư vấn tổ chức bán đấu giá cổ phần

Tư vấn trình tự và lộ trình bán đấu giá cổ phần.Xây dựng Bản công bố thông tin về doanh nghiệp có cổ phần được bán đấu giá để công bố cho các nhà đầu tư tham dự đấu giá.Thực hiện các thủ tục để tổ chức bán đấu giá cổ phần.

READ  Hơn 3000 Sinh Viên Chơi Chứng Khoán Ảo Fese 17 Ở 2 Đầu Cầu Tp

5. Tư vấn phát hành chứng khoán ra công chúng (cổ phiếu & trái phiếu)

 Rà soát tình hình tài chính hiện tại của Doanh nghiệp để đưa ra ý kiến tư vấn pháp lý về phương án phát hành chứng khoán ra công chúng; Tư vấn xây dựng lộ trình phát hành chứng khoán ra công chúng; Tư vấn soạn thảo tài liệu xin ý kiến Đại hội cổ đông, Hội đồng quản trị về việc phát hành; Phối hợp Doanh nghiệp xây dựng hồ sơ phát hành trình UBCKNN xin cấp phép. Phân phối chứng khoán theo phương án phát hành được UBCKNN chấp thuận. Thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán (nếu có); Thực hiện thủ tục đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu của Công ty trên hệ thống giao dịch Upcom của Sở GDCK hoặc hệ thống niêm yết của HNX/HOSE (nếu có).

6. Tư vấn phát hành chứng khoán riêng lẻ (cổ phiếu & trái phiếu)

 Rà soát, đánh giá điều kiện chào bán chứng khoán riêng lẻ của Doanh nghiệp, đưa ra ý kiến tư vấn pháp lý về phương án phát hành của doanh nghiệp. Tư vấn xây dựng phương án phát hành và phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành; Tư vấn các vấn đề pháp lý có liên quan: chỉnh sửa điều lệ Công ty, tổ chức Đại hội đồng cổ đông xin ý kiến về đợt phát hành; Tư vấn xây dựng Bản giới thiệu cơ hội đầu tư; Hỗ trợ hồ sơ xin phép cơ quan có thẩm quyền chấp thuận phương án phát hành của Doanh nghiệp; Hỗ trợ phân phối chứng khoán phát hành thêm; Thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán (nếu có); Thực hiện thủ tục đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu của Công ty trên hệ thống giao dịch Upcom của Sở GDCK hoặc hệ thống niêm yết của HNX/HOSE (nếu có).

Xem thêm: Hotgirl 14 Tuổi Của Nhóm P336 Biểu Diễn Tại Nhật Vương Tuyền Là Ai

7. Tư vấn đăng ký niêm yết và đăng ký giao dịch

 Rà soát điều kiện niêm yết/đăng ký giao dịch và đưa ra ý kiến tư vấn pháp lý liên quan đến việc niêm yết/đăng ký giao dịch của doanh nghiệp. Tư vấn lộ trình thích hợp để đăng ký niêm yết cổ phiếu/đăng ký giao dịch phù hợp cho từng đối tượng doanh nghiệp; Tư vấn chỉnh sửa điều lệ hoạt động của DN phù hợp với Điều lệ mẫu áp dụng cho các công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán (đối với các Doanh nghiệp đăng ký niêm yết); Lập và nộp hồ sơ đăng ký công ty đại chúng tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (trường hợp công ty chưa đăng ký hồ sơ công ty đại chúng với UBCKNN); Lập và nộp hồ sơ lưu ký tập trung cổ phiếu của doanh nghiệp tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) (trường hợp công ty chưa đăng ký lưu ký cổ phiếu tại VSD); Lập và nộp hồ sơ đăng ký niêm yết/đăng ký giao dịch tại Sở Giao dich Chứng khoán, theo dõi tiến trình, bổ sung, chỉnh sửa hồ sơ theo yêu cầu của Sở giao dịch chứng khoán; Hỗ trợ doanh nghiệp sau niêm yết/đăng ký giao dịch về các thủ tục lưu ký cổ phiếu của các cổ đông, hỗ trợ giao dịch cổ phiếu, tư vấn hỗ trợ công bố thông tin theo quy định.

READ  Hướng Dẫn Cách Xem Bảng Giá Chứng Khoán Upcom, Ctcp Chứng Khoán Ssi

8. Tư vấn trình tự, thủ tục các nghiệp vụ liên quan tới thị trường chứng khoán

 Tư vấn lưu ký chứng khoán: Tư vấn chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền và các thủ tục liên quan VSD. Tư vấn quản lý và quan hệ cổ đông. Tư vấn quản trị Doanh nghiệp. Tư vấn hoàn thiện hệ thống quản trị doanh nghiệp như: Tư vấn sắp xếp mô hình cơ cấu tổ chức doanh nghiệp Tư vấn xây dựng Điều lệ tổ chức và hoạt động doanh nghiệp Tư vấn xây dựng và hoàn thiện các quy trình quy chế quản trị doanh nghiệp Tư vấn Mua Bán sáp nhập doanh nghiệp, Hợp tác đầu tư

9. Tư vấn – Hỗ trợ doanh nghiệp các vấn đề thường niên

 Tư vấn các nội dung về lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán Hỗ trợ về công bố thông tin phù hợp với pháp luật Hỗ trợ tổ chức đại hội đồng thường niên và bất thường Tư vấn bầu lại Hội đồng quản trị, ban kiểm soát Trả cổ tức bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu; Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu; Mua/ bán cổ phiếu quỹ ………

Theo tranminhdung.vn New's

Trả lời

Back to top button