các quan hệ lợi ích kinh tế chủ yếu trong nền kinh tế thị trường

Sản phẩm của nền văn minh nhân loại
Nền kinh tế vận hành theo các quy luật của thị trường

Đang xem: Các quan hệ lợi ích kinh tế chủ yếu trong nền kinh tế thị trường

Kiểu nền kinh tế thị trường phù hợp với Việt Nam, phản ánh trình độ phát triển & điều kiện lịch sử của Việt Nam.

Tính tất yếu khách quan của việc phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam?
Phù hợp với nguyện vọng "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh"
Quan điểm của Đảng, Nhà nước ta về phát triển các thành phần kinh tế hiện nay?.
Các thành phần kinh tế bình đẳng, hợp tác, cạnh tranh cùng phát triển theo pháp luật.
Mục tiêu phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta hiện nay?
Phát triển lực lượng sản xuất
Xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật
Hoàn thiện quan hệ sản xuất tiến bộ, phù hợp theo định hướng

+ Còn tồn tại nhiều hình thức sở hữu & nhiều thành phần kinh tế
+ Nhà nước XHCN quản lý nền kinh tế
+ Phân phối theo lao động & hiệu quả kinh tế là chủ yếu

Những quy tắc, luật pháp, bộ máy quản lý
Nhằm điều chỉnh hoạt động, hành vi của các chủ thể kinh tế, sản xuất kinh doanh, các quan hệ …

Chưa đồng bộ, chưa đầy đủ các yếu tố thị trường
Còn kém hiệu lực
Yếu tố thị trường còn thiếu (hàng hóa, giá cả, cạnh tranh, cung cầu…)

+ Có chính sách tạo điều kiện cho mọi thành phần kinh tế phát triển
+ Tăng cường sức mạnh kinh tế nhà nước
+ Phát huy tốt hơn vai trò kinh tế tư nhân
+ Đẩy mạnh phân công lao động (chuyên môn hóa)
+ Quản lý sự vận hành của các thị trường (cạnh tranh lành mạnh)
+ bảo đảm gắn tăng trưởng kinh tế với bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội
+ thúc đẩy hội nhập kinh tế

Xem thêm: Đầu Tư Chứng Khoán Mỹ Là Gì? Hướng Dẫn Cách Chơi Chứng Khoán Mỹ

+ Đảng Cộng sản giữ vững sự lãnh đạo
+ Nhà nước tăng cường hiệu quả quản lý, điều hòa lợi ích giữa cá nhân – doanh nghiệp – xã hội
+ Nhân dân phát huy đầy đủ vai trò làm chủ
+ Pháp luật cần đc hoàn thiện

Lợi ích vật chất thu đc khi con người thực hiện hoạt động kinh tế
–> Phản ánh mục đich & động cơ khách quan của các chủ thể tham gia

Động lực trực tiếp thúc đẩy các chủ thể & hoạt động kinh tế xã hội
Cơ sở thúc đẩy thực hiện các lợi ích khác

Thiết lập tương tác giữa các bộ phận kinh tế
Nhằm xác lập các lợi ích kinh tế trong mối liên hệ với trình độ phát triển của LLSX & kiến trúc thượng tầng

+ Địa vị của các chủ thể trong hệ thống
+ Chính sách phân phối thu nhập của nhà nước
+ Hội nhập kinh tế quốc tế
+ Trình độ phát triển của lực lượng sản xuất

+ Người lao động Vs Người dùng lao động: Vừa thống nhất vừa mâu thuẫn
+ Giữa những người dùng lao động: Vừa đối tác, vừa đối thủ
+ Giữa những người lao động

+ Lợi ích xã hội: Quyết định lợi ích cá nhân (sự tồn tại, phát triển)
+ Lợi ích nhóm: Đảm bảo phù hợp với lợi ích quốc gia, ko gây tổn hại lợi ích khác
+ Lợi ích cá nhân: Động lực trực tiếp thúc đẩy người lao động & người dùng lao động

Kinh tế nhà nước
Kinh tế tập thể
Kinh tế tư nhân
Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.
Đúng hay sai:
Kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo
Cùng với kinh tế tập thể ngày càng giữ vai trò nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân.
Flickr Creative Commons Images

Some images used in this set are licensed under the Creative Commons through Flickr.com.
Click to see the original works with their full license.

Kinh tế thị trường là gì?Việt Nam đang nằm ở giai đoạn nào của thời kỳ quá độ lên CNXH?

Xem thêm: Youtube Chậm Duyệt Kênh Kiếm Tiền 2018, Quản Lý Và Phân Tích Luồng Trực Tiếp Của Bạn

DeutschEnglish (UK)English (USA)EspañolFrançais (FR)Français (QC/CA)Bahasa IndonesiaItalianoNederlandspolskiPortuguês (BR)РусскийTürkçeTiếng Việt한국어中文 (简体)中文 (繁體)日本語

Trả lời

Back to top button