Phát Triển Đồng Bộ Các Loại Thị Trường Hàng Hóa, Khái Niệm Về Thị Trường Phân Loại Thị Trường

Thị trường tài chính nơi giao dịch chứng khoán trong một quốc gia và trên toàn thế giới. Tuy nhiên, để phân loại thị trường tài chính chính xác lại không hề đơn giản.

Đang xem: Các loại thị trường

Hôm nay, Quản Lý Bất Động Sản sẽ giúp bạn hiểu thêm về thị trường tài chính cùng các vấn đề liên quan. Nếu bạn cũng đang quan tâm đến chủ đề này, đừng bỏ lỡ bài viết sau đây.

Mục Lục

I. Thị trường tài chính được hiểu như thế nào?II. Phân loại thị trường tài chính nhanh chóng, chính xác1. Dựa vào cách thức huy động vốn2. Dựa vào việc mua bán chứng khoán mới, chứng khoán lần đầu và mua bán chứng khoán sau khi phát hành lần đầu3. Căn cứ vào chức năng, bản chất và cách thức hoạt động của công cụ tài chính, chủ thể tài chính và hệ thống tài chính

I. Thị trường tài chính được hiểu như thế nào?

1. Định nghĩa

Thị trường tài chính được hiểu rõ hơn là thị trường mà trong đó nguồn tài chính được chuyển từ người có vốn dư thừa sang người thiếu vốn. Đây là thị trường tổng hòa các mối quan hệ cung – cầu về vốn, là cơ chế để đưa tiền tiết kiệm đến với người đầu tư cuối cùng.

*

Thị trường tài chính được hiểu rõ hơn là thị trường mà trong đó nguồn tài chính được chuyển từ người có vốn dư thừa sang người thiếu vốn

2. Nguyên nhân hình thành thị trường tài chính

– Giải quyết mâu thuẫn giữa khả năng và nhu cầu cung ứng vốn lớn trong nền kinh tế phát triển.

– Xuất hiện nhu cầu chuyển nhượng, mua bán các loại chứng khoán giữa các chủ sở hữu.

– Nhiều hình thức huy động vốn linh hoạt ra đời và phát triển trước nền kinh tế hàng hóa đa dạng.

3. Chức năng của thị trường tài chính

– Thị trường tài chính đưa vốn trực tiếp hoặc gián tiếp từ khu vực tiết kiệm đến khu vực đầu tư thông qua các trung gian tài chính. Trong đó, trung gian tài chính là một tổ chức tồn tại giữa người cho vay và người đi vay, họ mua chứng khoán sơ cấp và phát hành chứng khoán thứ cấp.

– Thị trường tài chính tăng khả năng thanh khoản cho các chứng khoán.

– Thị trường tài chính cung cấp thông tin kinh tế và đánh giá giá trị doanh nghiệp.

*

Thị trường tài chính giúp tăng khả năng thanh khoản cho các chứng khoán

4. Vai trò của thị trường tài chính

– Thị trường tài chính thu hút, huy động các nguồn tài chính trong và ngoài nước, khuyến khích tiết kiệm đầu tư.

– Thị trường tài chính góp phần thúc đẩy, nâng cao hiệu quả sử dụng tài chính.

Xem thêm: Chỉ Số Vn Index 30 Là Gì Và Cần Lưu Ý Gì Khi Đầu Tư Cổ Phiếu Vn30?

– Thị trường tài chính đảm bảo chính sách tài chính, chính sách tiền tệ của Nhà nước.

II. Phân loại thị trường tài chính nhanh chóng, chính xác

1. Dựa vào cách thức huy động vốn

a) Thị trường nợ

Thị trường nợ bao gồm:

– Công cụ nợ ngắn hạn: Là công cụ nợ có thời gian đáo hạn dưới 01 năm.

– Công cụ nợ trung hạn: Là công cụ nợ có thời gian đáo hạn từ 01 – 10 năm.

– Công cụ nợ dài hạn: Là công cụ nợ có thời gian đáo hạn từ 10 năm trở lên.

b) Thị trường cổ phần

Là thị trường trong đó người cần vốn sẽ huy động vốn bằng cách phát hành các cổ phiếu. Các cổ phiếu này là quyền được chia phần trên tài sản của các công ty phát hành cổ phiếu và lãi ròng.

*

Thị trường cổ phần là thị trường trong đó người cần vốn sẽ huy động vốn bằng cách phát hành các cổ phiếu

2. Dựa vào việc mua bán chứng khoán mới, chứng khoán lần đầu và mua bán chứng khoán sau khi phát hành lần đầu

a) Thị trường sơ cấp (thị trường cấp 1)

Là thị trường tài chính trong đó những chứng khoán phát hành mới được tổ chức bán cho người mua đầu tiên.

b) Thị trường thứ cấp (Thị trường cấp 2)

Là nơi diễn ra các hoạt động chuyển nhượng, mua bán lại các chứng khoán được phát hành trên thị trường sơ cấp. Dựa vào cách thức giao dịch trên thị trường tài chính, thị trường thứ cấp được chia làm 02 loại: Thị trường phi tập trung và sở giao dịch.

3. Căn cứ vào chức năng, bản chất và cách thức hoạt động của công cụ tài chính, chủ thể tài chính và hệ thống tài chính

a) Thị trường tiền tệ

Thị trường tiền tệ là thị trường phát hành và mua bán lại các công cụ tài chính ngắn hạn dưới 01 năm. Thị trường này bao gồm: Khoản vay ngắn hạn giữa các ngân hàng, tín phiếu kho bạc, thương phiếu, thỏa thuận mua lại, chứng chỉ tiền gửi,…

*

Thị trường tiền tệ là thị trường phát hành và mua bán lại các công cụ tài chính ngắn hạn dưới 01 năm
b) Thị trường hối đoái

Thị trường hối đoái cũng giống thị trường tiền tệ, là nơi giao dịch các công cụ tài chính tương đối ngắn hạn. Tuy nhiên, chúng được định giá bằng các loại đồng tiền khác nhau, và cũng chỉ có các đồng tiền khác nhau mới được thực hiện giao dịch.

c) Thị trường vốn

Thị trường vốn là thị trường phát hành và mua bán lại các công cụ tài chính có kỳ hạn từ 01 năm trở nên. Đây chính là nơi giải quyết quan hệ cung – cầu về vốn dài hạn.

Ngoài ra, thị trường vốn còn có sự tồn tại những công cụ chứng khoán phát sinh.

Xem thêm: (Vfpress) Review Sách Chứng Khoán F319 Pdf, Sách Đầu Tư

Trên đây là bài viết hướng dẫn cách phân loại thị trường tài chính nhanh chóng, chính xác. Nếu bạn đang quan tâm đến những chủ đề tương tự, hãy tiếp tục đồng hành cùng Quản Lý Bất Động Sản để có thêm nhiều kiến thức đầu tư hiệu quả.

Trả lời

Back to top button