Các Loại Thị Trường Chứng Khoán, Phân Loại Thị Trường Chứng Khoán

*

Phân loại thị Trường

Thị trường chứng khoán – là tập hợp các quan hệ kinh tế liên quan đến quá trình phát hành và lưu thông cổ phiếu. Thị trường tái phân chia các nguồn lực tài chính qua các bên tham gia, có ảnh hưởng ở mức độ nào đó đến trạng thái nền kinh tế của nhiều quốc gia. Những người chơi lớn bằng hoạt động của mình có thể gây hoang mang trên thị trường và đánh tụt giá cổ phiếu, gây nên khủng hoảng tài chính.

Đang xem: Các loại thị trường chứng khoán

Các loại thị trường chứng khoán

Thị trường cổ phiếu là một cấu trúc phức tạp, có thể phân loại theo tập hợp các dấu hiệu đặc trưng về tổ chức giao dịch hay quan hệ giữa các thành viên thị trường. Các đặc điểm chính phân loại thị trường chứng khoán:

Theo tổ chức giao dịch:

Thị trường chứng khoán OTC – các điều kiện hợp đồng được thỏa thuận giữa bên bán và bên mua. Trên thị trường này có cổ phiếu của các công ty không qua hoặc không muốn niêm yết trên sàn.

Theo các giai đoạn phát hành và lưu thông chứng khoán:

Thị trường sơ cấp – diễn ra sự phát hành cổ phiếu lần đầu. Phát hành cổ phiếu có thể công khai (IPO -initial public offering) hay không công khai. Trong trường hợp không công khai các cổ phiếu được mua bởi số lượng người nhất định, không công bố thông tin tài chính. Trong trường hợp công khai, việc phát hành cổ phiếu thông qua trung gian với các chỉ số tài chính được công bố;Thị trường thứ cấp – diễn ra sự bán lại các cổ phiếu đã được phát hành. Thành viên chủ yếu của thị trường này là các nhà đầu cơ, kiếm tiền dựa trên chênh lệch giá mua và bán cổ phiếu.

Theo đặc điểm địa lý:

Thị trường chứng khoán quốc gia – hoạt động trong phạm vi 1 quốc gia nhất định, tái phân phối các nguồn lực tài chính giữa các chủ thể kinh tế; Thị trường chứng khoán khu vực – thị trường của một vùng nhất định với luân chuyển vốn khép kín. Thị trường loại này có thể hình thành trong phạm vi 1 quốc gia, cũng như bao gồm vài thị trường chứng khoán quốc gia; Thị trường chứng khoán quốc tế – luân chuyển chứng khoán xảy ra giữa các nước và khu vực, cho phép chuyển vốn giữa chúng.

Xem thêm: Nagajuseyo Là Ai Nói Với Ai Trong Exo, Exo / Funny

Theo chủ thể phát hành:

Thị trường chứng khoán chính phủ – trao đổi các chứng chỉ tài chính do chính phủ phát hành, chủ yếu để trả nợ thâm hụt ngân sách hoặc các dự án chính phủ;Thị trường chứng khoán doanh nghiệp – chủ thể phát hành chứng khoán là các doanh nghiệp thương mại.

Theo loại hợp đồng:

Cash market – hợp đồng được thực hiện ngay (tới 2 ngày làm việc) ;Derivatives Market – thị trường chứng khoán phái sinh, hợp đồng được thực hiện chậm.

Theo phương pháp giao dịch:

Thị trường truyền thống – giao dịch xảy ra trên sàn, trực tiếp giữa người mua và người bán;Thị trường điện tử – giao dịch thực hiện thông qua mạng máy tính với phần mềm giao dịch.

Xem thêm: cách làm kênh youtube kiếm tiền

Hiện nay thông qua mạng toàn cầu, bất kì ai mong muốn đều có thể giao dịch. Các phần mềm giao dịch trong thời gian thực theo dõi các giao dịch trên sàn và thực hiện các hợp đồng với bất kì dụng cụ tài chính nào.

Trả lời

Back to top button