Cổ phiếu

Các Công Ty Mới Phát Hành Cổ Phiếu, Công Ty Cổ Phần Được Phát Hành Cổ Phiếu Khi Nào

Trong quá trình hđkd ,công ty CP có thể phát hành cổ phiếu mới bao gồm2 loại là phát hành cổ phiếu mới không thu tiền và phát hành cổ phiếu mớicó thu tiền. Loại phát hành cổ phiếu mới này làm thay đổi lượng cổ phiếu lưu hànhcủa công ty ,nhưng không làm tăng tài sản và vốn chủ sở hữu của công tyso với trước khi phát hành thêm cổ phiếu mới .

*

Câu 2:Các trường hợp phát hành cổ phiếu của công ty cổphầnTrong quá trình hđkd ,công ty CP có thể phát hành cổ phiếu mới bao gồm2 loại là phát hành cổ phiếu mới không thu tiền và phát hành cổ phiếu mớicó thu tiền1.phát hành cổ phiếu mới không thu tiềnLoại phát hành cổ phiếu mới này làm thay đổi lượng cổ phiếu lưu hànhcủa công ty ,nhưng không làm tăng tài sản và vốn chủ sở hữu của công tyso với trước khi phát hành thêm cổ phiếu mới .Việc phát hành cổ phiếumới không thu tiền thường xảy ra trong các trường hợp sau :-Phát hành cổ phiếu mới do chuyển quỹ đầu tư phát triển thặng dư vốn.quỹ dự trữ khác (nếu có) để tăng vốn điều lệ : một công ty CP tới 1 thờiđiểm nhất định có các nguồn trên khá lớn ,công ty có thể quyết địnhchuyển các nguồn đó để tăng vốn điều lệ việc chuyển như vậy có thểthực hiện bằng cách phát hành thêm cổ phiếu mới tương ứng với phầngiá trị định chuyển và phân chia cho các cổ đông hiện hữu của công ty theotỷ lệ số cổ phần mà cổ đông hiện đang nắm giữ-Phát hành cổ phiếu mới do trả cổ tức bằng cổ phiếu :thông thường cáccông ty CP trả cổ tức bằng tiền cho cổ đông .Những công ty đang tăngtrưởng nhanh có thể thực hiện trả cổ tức bằng cổ phiếu thay vì trả cổ tứcbằng tiền mặt .Công ty sẽ phát hành 1 lượng cổ phiếu mới tương ứng vớiphần giá trị dành trả cổ tức và phân chia cho cổ đông hiện hành theo tỷ lệsố cổ phần hiện họ đang nắm giữ.TH này chỉ làm thay đổi cơ cấu vốnCSH và làm tăng số cổ phiếu đang phát hành-Phát hành cổ phiếu mới do tách hoặc gộp cổ phiếu :Việc tách cổ phiếuhay còn đc gọi là sự chia nhỏ cổ phiếu nhằm mục đích chủ yếu là giảmgiá của cổ phiếu và do đó làm cho việc mua bán cổ phiếu của công ty đcdễ dàng hơn.Việc tách cổ phiếu không làm thay đổi giá trị tài sản ,vốnCSH của công ty cũng như tỷ lệ quyền sở hữu công ty của mỗi cổ đônghiện hữu ,nó chỉ làm tăng số cổ phiếu đang lưu hành cũng như số cổphiếu của mỗi cổ đông nắm giữNgược lại với việc tách cổ phiếu ,có trường hợp công ty thực hiện việcgộp cổ phiếu . Đây là TH khi giá cổ phiếu của công ty quá thấp không cólợi cho uy tín của công ty .Công ty có thể thực hiện gộp cổ phiếu nhằmmục đích tăng giá thị trường của 1 cổ phiếu và thực hiện bằng cách thuhồi số cổ phiếu cũ và thay thế bằng số cổ phiếu mới với số lượng ít hơn2.Phát hành cổ phiếu mới có thu tiềnTRong quá trình hđkd để tăng thêm vốn đầu tư ,Công ty CP có thể lựachọn phương pháp phát hành thêm cổ phiếu và bán ra .Việc phát hànhthêm cổ phiếu mới bán ra ,giúp công ty thu thêm tiền vốn đồng thời tàisản ,vốn điều lệ và vốn CSH của công ty cũng tăng lên. Để phát hành cổphiếu bán rătng thêm tiền vốn ,tuỳ điều kiện cụ thể công ty có thể lựachọn phương thức phát hành riêng lẻ hay chào bán ra công chúng

READ  giá cổ phiếu coteccons hôm nay

Trả lời

Back to top button