Các Công Cụ Của Thị Trường Chứng Khoán, Giáo Trình Môn Thị Trường Chứng Khoán

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.94 MB, 24 trang )

Đang xem: Các công cụ của thị trường chứng khoán

1UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚCTRUNG TÂM NGHIÊN CỨU & ĐÀO TẠO CHỨNG KHOÁN————THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁNVÀ CÁC CÔNG CỤ TRÊN TTCKTHÁNG 4 NĂM 20072VAI TRÒ CỦA THỊ TRƯỜNGCHỨNG KHOÁNĐÁP ỨNG YÊU CẦU TRUNG VÀ DÀI HẠN CỦA DOANH NGHIỆP:HOẠT ĐỘNG KINH DOANHHOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNHHUY ĐỘNG VỐNVỐN NGẮN HẠN THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆVỐN DÀI HẠN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN DOANH NGHIỆP3ƯU THẾ HUY ĐỘNG VỐN CỦA THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VỐN DÀI HẠN: LÀ CUỘC CHẠY TIẾP SỨC
VỀ VỐN DOANH NGHIỆP HUY ĐỘNG VỐN TRỰC TIẾP TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỦ ĐỘNG, KỊP THỜI, THOẢ MÃN YÊU CẦU THỜI GIAN DỰ ÁN KHỐI LƯỢNG LỚN, CHI PHÍ HUY ĐỘNG THẤP4 CÔNG KHAI HOÁ THÔNG TIN SỞ HỮU, BẢO VỆ QUYỀN SỞ HỮU. MINH BẠCH VỀ THÔNG TIN, VỀ TÀI CHÍNH QUẢN TRỊ CÔNG TY TỐT, THEO THÔNG LỆ QUỐC TẾƯU THẾ CỦA THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN5CHỨC NĂNG CỦA TTCK HUY ĐỘNG VỐN CHO NỀN KINH TẾ CUNG CẤP MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯCHO CÔNG CHÚNG TẠO TÍNH THANH KHOẢN CHO CK ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP6HẠN CHẾ HUY ĐỘNG VỐN QUA THỊ TRƯỜNGCHỨNG KHOÁN CƠ CHẾ PHỨC TẠP (HỒ SƠ, ĐĂNG KÝ, CHẤP THUẬN) ĐÒI HỎI UY TÍN CỦA DOANH NGHIỆP
 PHẢI THÔNG QUA CÁC TỔ CHỨC TÀI CHÍNH TRUNG GIAN PHẢI TUÂN THỦ CÁC QUY ĐỊNH KHẮT KHE CỦA THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN7MẶT TRÁI CỦA THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN GIAO DỊCH NỘI GIÁN: DÙNG THÔNG TIN NỘI BỘ ĐỂ MUA, BÁN CHỨNG KHOÁN. THÔNG TIN SAI SỰ THẬT THAO TÚNG THỊ TRƯỜNG: THÔNG ĐỒNG MUA, BÁN CHỨNG KHOÁN, TẠO CUNG –CẦU GIẢ, THAO TÚNG GIÁ CẢ8KHÁI NIỆM VỀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN TIẾP CẬN THEO ĐỐI TƯỢNG HÀNG HOÁ:LÀ THỊ TRƯỜNG PHÁT HÀNH VÀ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN CHỨNG KHOÁN:– CHỨNG TỪ DƯỚI DẠNG VẬT CHẤT HOẶC BÚT TOÁN GHI SỔ, DỮ LIỆU ĐIỆN TỬ– XÁC NHẬN QUYỀN VÀ LỢI ÍCH HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI SỞ HỮU CHỨNG KHOÁN.9CHỨNG KHOÁN GỒM: CỔ PHIẾU:
 TRÁI PHIẾU: CHỨNG CHỈ QUỸ ĐẦU TƯ QUYỀN MUA CỔ PHIẾU, CHỨNG QUYỀN HỢP ĐỒNG KỲ HẠN, HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI, QUYỀN LỰA CHỌN 10CƠ CẤU THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁNTỔ CHỨC PHÁT HÀNHCHÍNH PHỦDOANH NGHIỆPTỔ CHỨC BẢO LÃINHSỞ GIAO DỊCHCHỨNG KHOÁNTHỊ TRƯỜNGOTCCÔNG TY CHỨNG KHOÁNNHÀ ĐẦU TƯTRUNGTÂMLƯUKÝTHỊ TRƯỜNG SƠ CẤP THỊ TRƯỜNG THỨ CẤPNHÀ ĐẦU TƯ11PHÂN LOẠI THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁNCĂN CỨ VÀO LUÂN CHUYỂN VỐN:– THỊ TRƯỜNG SƠ CẤP (PHÁT HÀNH): HUY ĐỘNG
VỐN– THỊ TRƯỜNG THỨ CẤP (GIAO DỊCH): TẠO TÍNH THANH KHOẢN– QUAN HỆ GIỮA HAI THỊ TRƯỜNG: THỊ TRƯỜNG SƠ CẤP LÀ CƠ SỞ CHO THỊ TRƯỜNG THỨ CẤP THỊ TRƯỜNG THỨ CẤP LÀ ĐỘNG LỰC CỦA THỊ TRƯỜNG SƠ CẤP.12CĂN CỨ VÀO PHƯƠNG THỨC GIAO DỊCH THỊ TRƯỜNG TẬP TRUNG: GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN CHẤT LƯỢNG CAO– TẬP TRUNG– TRUNG GIAN– ĐẤU GIÁ (KHỚP LỆNH) THỊ TRƯỜNG OTC: GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN CỦA CÔNG TY VỪA VÀ NHỎ:– PHÂN TÁN: QUA MẠNG, TEL, ĐỊA ĐIỂM– NHÀ TẠO LẬP THỊ TRƯỜNG;– THƯƠNG LƯỢNG (THOẢ THUẬN)13CỔ PHIẾU LÀ CHỨNG KHOÁN DO CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT HÀNH XÁC NHẬN QUYỀN SỞ HỮU MỘT PHẦN VỐN CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY ĐÓ14CỔ PHIẾU PHỔ THÔNG CTCP PHẢI CÓ CỔ PHIẾU PHỔ THÔNG LÀ CỔ PHIẾU BIỂU QUYẾT
 ĐƯỢC TỰ DO CHUYỂN NHƯỢNG NHẬN CỔ TỨC THEO QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐHĐCĐ QUYỀN MUA CỔ PHIẾU MỚI CĐ SÁNG LẬP NẮM TỐI THIỂU 20% CPPT TRONG 3 NĂM15CỔ PHIẾU ƯU ĐÃI CỔ TỨC  TRẢ CỔ TỨC TRƯỚC VÀ CAO HƠN CỔ TỨC CPPT CỔ TỨC CỐ ĐỊNH VÀ CỔ TỨC THƯỞNG KHÔNG CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT CÓ THỂ CHUYỂN THÀNH CPPT THEO QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐHĐCĐ NHẬN VỐN THANH LÝ TRƯỚC CPPT NHƯNG SAU TRÁI PHIẾU16CỔ PHIẾU ƯU ĐÃI BIỂU QUYẾT QUYỀN BIỂU QUÝÊT NHIỀU HƠN CPPT CHỈ CĐ SÁNG LẬP VÀ TỔ CHỨC ĐƯỢC UỶ QUYỀN, ĐƯỢC QUYỀN NẮM GIỮ CPƯĐBQ HIỆU LỰC 3 NĂM, CHUYỂN THÀNH CPPT KHÔNG TỰ DO CHUYỂN NHƯỢNG17TRÁI PHIẾU LÀ CHỨNG KHOÁN NỢ
 QUY ĐỊNH NGHĨA VỤ TRẢ NỢ CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH CHO TRÁI CHỦ TIỀN LÃI ĐỊNH KỲ VÀ VỐN GỐC KHI ĐÁO HẠN TRÁI PHIẾU TÍN CHẤP, ĐẢM BẢO VÀ TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI18ĐẶC ĐIỂM TRÁI PHIẾU TỔ CHỨC PHÁT HÀNH: RỦI RO THANH TOÁN THỜI HẠN VÀ THỜI GIAN ĐÁO HẠN– THỜI GIAN THANH TOÁN ĐỊNH KỲ– LỢI TỨC TUỲ THUỘC THỜI HẠN– GIÁ TRÁI PHIẾU TUỲ THUỘC THỜI GIAN ĐÁO HẠN MỆNH GIÁ VÀ LÃI SUẤT CUỐNG PHIẾU (COUPON)19CHỨNG CHỈ QUỸ ĐẦU TƯ LÀ CHỨNG KHOÁN DO CTQL QUỸ ĐẠI DIỆN CHO QĐTCK PHÁT HÀNH XÁC NHẬN QUYỀN SỞ HỮU CỦA NGƯỜI ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI QUỸ CHỦ YẾU LÀ QUYỀN HƯỞNG LỢI.20CTQLQQUỸ ĐTCKNHÀ ĐẦU TƯ
NHÀ ĐẦU TƯNHÀ ĐẦU TƯMUA CHỨNG CHỈQUAN HỆ TÍN THÁC21ƯU ĐIỂM CỦA CHỨNG CHỈ QUỸ ĐA DẠNG HOÁ ĐẦU TƯ, LỢI THẾ NHỜ QUY MÔ QUẢN LÝ CHUYÊN NGHIỆP TIẾT KIỆM CHI PHÍ GIAO DỊCH22LỢI TỨC TIỀM NĂNG CỦA CHỨNG CHỈ QUỸ– CỔ TỨC CỦA QUỸ– LỢI VỐN (LỖ VỐN)– CHÊNH LỆCH GIÁ CK TRONG DANH MỤC ĐẦU TƯ23QUYỀN MUA CP (RIGHT)QUYỀN ƯU TIÊN MUA TRƯỚC CP DÀNH CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU TRONG ĐỢT PHÁT HÀNH CPPT BỔ SUNG NHẰM ĐẢM
BẢO TỶ LỆ SỞ HỮU THEO GIÁ ƯU ĐÃI24QUYỀN MUA CP (RIGHT)MO- R = MNPO – PN- VR = RTRONG ĐÓ:R: SỐ LƯỢNG QUYỀN CẦN MUA 1 CỔ PHIẾUMO: SỐ LƯỢNG CP ĐANG LƯU HÀNHMN: SỐ LƯỢNG CP MỚI PO: THỊ GIÁPN: GIÁ THỰC HIỆN

Xem thêm: Chè Mâm Cô Ú Bán Chè Là Ai

*

Chính sách tiền tệ và các công cụ chính sách tiền tệ của ngân hàng Trung ương 65 823 1

*

Thực trạng phát triển của các công cụ trên Thị Trường Tài Chính ở Việt Nam 35 783 0

*

Tìm hiểu về thị trường tài chính và các công cụ của thị trường tài chính 21 825 1

*

Lý thuyết chung về chính sách tiền tệ và các công cụ chính sách tiền tệ 9 2 36

*

Thực trạng phát triển của các công cụ trên thị trường tài chính ở Việt nam 33 427 0

*

NHỮNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐỘNG LỰC LAO ĐỘNG VÀ CÁC CÔNG CỤ TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGUỜI LAO ĐỘNG 23 644 3

*

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐỘNG LỰC VÀ CÁC CÔNG CỤ ĐÃI NGỘ NHẰM NÂNG CAO ĐỘNG LỰC CHO NHÂN VIÊN 31 614 1

*

Chiến lược phát triển và các công cụ cạnh tranh mà Công ty Rượu Hà Nội đang triển khai 10 357 1

Xem thêm: Btv5 Là Kênh Gì – Đài Phát Thanh Và Truyền Hình Bình Dương

(1.94 MB – 24 trang) – thị trường chứng khoán và các công cụ trên thị trường chứng khoán – ủy ban chứng khoán nhà nước

Trả lời

Back to top button