Chứng khoán

Các Chỉ Số Quan Trọng Trong Chứng Khoán, CáC Chỉ Số ChứNg KhoáN

6 Nhóm chỉ số tài chính trong chứng khoán (Quan trọng): Nhóm chỉ số khả năng thanh toán

Các con số trên Báo cáo tài chính nếu đứng riêng rẽ sẽ có rất ít ý nghĩa. Do vậy, cần có sự so sánh giữa các con số trên báo cáo nhằm tạo nên các chỉ số tài chính. Khi đó, các chỉ số tài chính này sẽ giúp chúng ta xem xét sâu hơn về tình hình tài chính của doanh nghiệp.

Đang xem: Các chỉ số quan trọng trong chứng khoán

Chỉ số tài chính cơ bản và ý nghĩa

*

Các con số trên Báo cáo tài chính nếu đứng riêng rẽ sẽ có rất ít ý nghĩa. Do vậy, cần có sự so sánh giữa các con số trên báo cáo nhằm tạo nên các chỉ số tài chính. Khi đó, các chỉ số tài chính này sẽ giúp chúng ta xem xét sâu hơn về tình hình tài chính của doanh nghiệp.

Các chỉ số tài chính được dùng so sánh với các kỳ trước để đánh giá xu hướng phát triển của doanh nghiệp qua thời gian.

Các chỉ số tài chính được sử dụng để so sánh với các doanh nghiệp khác cùng ngành hoặc so sánh với trung bình ngành để đánh giá điểm mạnh – yếu của doanh nghiệp.

READ  Học Đầu Tư Chứng Khoán Online Miễn Phí, 6 Bước Cơ Bản Tự Học Chứng Khoán Online

Bên cạnh đó, đây còn là công cụ để dự báo tài chính của doanh nghiệp trong tương lai.

Có 6 nhóm chỉ số tài chính chủ yếu:

Nhóm chỉ số phản ánh khả năng thanh toán: Nhằm kiểm tra khả năng thanh toán các khoản nợ ngắn hạn của doanh nghiệp. Một doanh nghiệp chỉ có thể tồn tại nếu đáp ứng được các nghĩa vụ thanh toán khi đến hạn.

Nhóm chỉ số phản ánh cơ cấu nguồn vốn và cơ cấu tài sản: Nhằm kiểm tra tính cân đối trong cơ cấu nguồn vốn của doanh nghiệp, hay mức độ tự chủ tài chính; kiểm tra tính cân đối trong việc đầu tư tài sản doanh nghiệp…

Nhóm chỉ số hiệu suất hoạt động: Đo lường mức độ sử dụng tài sản của doanh nghiệp.Nhóm chỉ số hiệu quả hoạt động: Đo lường khả năng sinh lời của vốn.Nhóm chỉ số phân phối lợi nhuận: Đo lường mức độ phân phối lợi nhuận so với thu nhập mà công ty tạo ra cho cổ đông.

Xem thêm: cổ phiếu bfc

Nhóm chỉ số giá thị trường: Phản ánh giá trị thị trường của doanh nghiệp.

*

#1. Nhóm chỉ số khả năng thanh toán

Hệ số khả năng thanh toán hiện hành:

Hệ số khả năng thanh toán hiện hành = Tài sản ngắn hạn / Nợ dài hạn

Hệ số này phản ánh khả năng chuyển đổi tài sản thành tiền để thanh toán cho các khoản nợ ngắn hạn, hay thể hiện mức độ đảm bảo thanh toán các khoản nợ ngắn hạn của doanh nghiệp.

READ  Tuyển Dụng Việc Làm Part Time Chứng Khoán, Tuyển Dụng, Tìm Việc Làm Thực Tập Chứng Khoán

Thông thường, hệ số này thấp (đặc biệt là khi

Hệ số này cao cho thấy doanh nghiệp có khả năng chi trả cho các khoản nợ đến hạn. Tuy vậy, trong một số trường hợp, hệ số này quá cao chưa chắc đã tốt, để đánh giá chính xác hơn, cần xem xét thêm tình hình của doanh nghiệp.

Hệ số khả năng thanh toán hiện hành thường được so sánh với hệ số trung bình ngành.

*

Hệ số khả năng thanh toán nhanh:

Hệ số khả năng thanh toán nhanh = (Tài sản ngắn hạn – Hàng tồn kho) / Nợ ngắn hạn

Hệ số này đánh giá chặt chẽ hơn khả năng thanh toán của doanh nghiệp. Hệ số cho biết: khả năng thanh toán nợ ngắn hạn của doanh nghiệp mà không cần phải thanh lý khẩn cấp hàng tồn kho (do: hàng tồn kho là tài sản có tính thanh khoản thấp hơn).

Hệ số khả năng thanh toán tức thời:

Hệ số khả năng thanh toán tức thời = Tiền và các khoản tương đương tiền / Nợ ngắn hạn

Hệ số này hữu ích để đánh giá khả năng thanh toán của doanh nghiệp trong giai đoạn nền kinh tế gặp khủng hoảng, khi mà hàng tồn kho không tiệu thụ được, cũng như các khoản nợ phải thu khó thu hồi.

Hệ số khả năng thanh toán lãi vay:

Hệ số khả năng thanh toán lãi vay = Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT) / Lãi vay phải trả

Hệ số cho biết khả năng thanh toán lãi vay của doanh nghiệp.

READ  Phân Biệt Cổ Phần Có Phải Là Chứng Khoán Không, Đặc Điểm Từng Loại

Xem thêm: Trái Phiếu Vinpearl – Vinpearl Huy Động 865 Tỷ Đồng Trái Phiếu Riêng Lẻ

Một doanh nghiệp vay nợ nhiều, nhưng kinh doanh không hiệu quả, mức sinh lời của đồng vốn thấp (hoặc thua lỗ) thì khó có thể đảm bảo thanh toán tiền lãi vay đúng hạn.

Trả lời

Back to top button