Vay tiền

Doanh Nghiệp Có Được Cho Cá Nhân Cho Cá Nhân Vay Tiền Không, Vay Tiền Cá Nhân

Mẫu giấy cho vay tiền (Hợp đồng cho cá nhân vay tiền) được lập sau khi bên vay và bên cho vay đạt được thỏa thuận cụ thể trong việc vay mượn tiền. Mẫu hợp đồng cho vay tiền sẽ bao gồm đầy đủ những điều khoản và thời hạn hiệu lực hợp đồng để tránh những rắc rối pháp lý sau này.

Đang xem: Cá nhân cho cá nhân vay tiền

Mẫu hợp đồng cho vay tiền mới nhất

1. Hợp đồng vay tiền là gì?2. Hợp đồng cho vay tiền số 13. Hợp đồng cho vay tiền số 2

1. Hợp đồng vay tiền là gì?

Hợp đồng vay tiền là sự thỏa thuận giữa các bên. Trong đó, bên cho vay giao tiền cho bên vay. Khi đến hạn theo thỏa thuận của các bên, bên vay phải hoàn trả lại đúng số tiền đã vay và phải trả lãi nếu hai bên có thỏa thuận (Căn cứ vào Điều 463 Bộ luật Dân sự năm 2015).
Theo đó, bên cho vay phải có nghĩa vụ giao đủ số tiền mà hai bên thỏa thuận cho bên vay tại địa điểm và theo thời gian đã thỏa thuận.Ngoài ra, bên cho vay không được yêu cầu bên vay phải trả lại tiền trước thời hạn trừ phi có thỏa thuận hoặc:– Với Hợp đồng vay có kỳ hạn và không có lãi: Bên vay có thể trả lại tiền vay cho bên kia bất cứ lúc nào nhưng phải báo trước; Bên cho vay được đòi lại tiền nếu được bên vay đồng ý;– Với Hợp đồng vay có kỳ hạn và có lãi: Bên vay có quyền trả lại tiền vay trước kỳ hạn nhưng phải trả toàn bộ lãi theo kỳ hạn.

2. Hợp đồng cho vay tiền số 1

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúcHỢP ĐỒNG VAY TIỀNHôm nay, ngày ….. tháng …. năm ….., tại ………………………. Chúng tôi gồm:I. BÊN CHO VAY (BÊN A):Ông/bà …………………………..; Sinh năm ……….; Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu:…………………………….do ……………………………cấp ngày ……………; Hộ khẩu thường trú tại ………………………………..
Điện thoại: …………………………………Ông/bà …………………………..; Sinh năm ……….; Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu:…………………………….do ……………………………cấp ngày ……………; Hộ khẩu thường trú tại …………………………………..Điện thoại: …………………………………II. BÊN VAY (BÊN B):Ông/bà …………………………..; Sinh năm ……….; Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu:…………………………….do ……………………………cấp ngày ……………; Hộ khẩu thường trú tại …………………………………………………Điện thoại: …………………………………Các bên tự nguyện cùng nhau lập và ký Hợp đồng vay tiền này với các nội dung thỏa thuận cụ thể như sau:ĐIỀU 1: ĐỐI TƯỢNG CỦA HỢP ĐỒNGBên A đồng ý cho bên B vay và bên B đồng ý vay số tiền là: ……………… (Bằng chữ: ………………………………………………………… đồng chẵn).Mục đích vay: ………………………………………………………………………ĐIỀU 2: THỜI HẠN VÀ PHƯƠNG THỨC VAYThời hạn vay: ………………….. kể từ ngày ………… đến ngày ……………..
Phương thức vay: Bên A giao toàn bộ số tiền cho bên B bằng hình thức (1) ……………………………… vào ngày …………………………Phương thức và thời hạn trả nợ: Bên B phải trả lãi cho bên A định kỳ vào ngày ………………….. và phải trả toàn bộ gốc chậm nhất là ngày ………………………………… bằng hình thức (1) ……………………..ĐIỀU 3: LÃI SUẤTCác bên thỏa thuận lãi suất cho toàn bộ số tiền vay nêu trên là ………………. Trước khi hợp đồng này hết hạn vào ngày…………….., nếu bên B muốn tiếp tục vay thì phải báo trước trong thời gian …………… ngày và nhận được sự đồng ý bằng văn bản của bên A.Nếu quá thời hạn vay nêu trên mà bên B không thanh toán số tiền gốc và tiền lãi thì bên B phải chịu lãi suất quá hạn bằng (2) …% lãi suất vay tương ứng với thời gian chậm trả.

READ  Vay Tiền Bưu Điện Ninh Bình, Vay Tiền Mặt Ở Bưu Điện Ra Tiền Trong Ngày

Xem thêm: Có Nên Đầu Tư Chứng Khoán Tại Việt Nam, Có Nên Đầu Tư Chứng Khoán

ĐIỀU 4: THỎA THUẬN CỦA CÁC BÊN– Những chi phí có liên quan đến việc vay nợ như: Phí, thù lao công chứng, phí chuyển tiền… bên B có trách nhiệm thanh toán.- Các bên tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc giao và nhận tài sản vay;- Bên A cam đoan số tiền cho vay trên là tài sản hợp pháp và thuộc quyền sở hữu của bên A;- Việc vay và cho vay số tiền nêu trên là hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc, không nhằm trốn tránh bất kỳ nghĩa vụ nào;- Bên B cam kết sử dụng tiền vay vào đúng mục đích tại Điều 1 của Hợp đồng này;- Bên B cam kết trả tiền (tiền gốc và tiền lãi) đúng hạn, chỉ được ra hạn khi có sự chấp thuận của bên A bằng văn bản (nếu có sau này); Trường hợp chậm trả thì bên B chấp nhận chịu mọi khoản lãi phạt, lãi quá hạn… theo quy định pháp luật (nếu có);
– Các bên cam kết thực hiện đúng theo Hợp đồng này. Nếu bên nào vi phạm thì bên đó sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật;- Trong quá trình thực hiện Hợp đồng, nếu có tranh chấp xảy ra, hai bên cùng nhau thương lượng, giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau. Nếu không giải quyết được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện yêu cầu Tòa án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký và được lập thành ….. (…..) bản chính có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ …. (…..) bản để thực hiện.

READ  7 Ngân Hàng Cho Sinh Viên Vay Tiền Không Cần Thế Chấp Đà Nẵng
BÊN CHO VAYKý tên, điểm chỉ, ghi rõ họ tên)BÊN VAYKý tên, điểm chỉ, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:(1) Hình thức vay hoặc trả lãi có thể bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản. Nếu bằng chuyển khoản thì nêu rõ số tài khoản, ngân hàng và tên chủ tài khoản.(2) Lãi suất quá hạn không quá 150%.

3. Hợp đồng cho vay tiền số 2

Mẫu Hợp đồng cho vay tiền
3.3 Trước khi hợp đồng này đáo hạn ….. ngày; nếu bên B muốn tiếp tục gia hạn phải được sự thỏa thuận trước tại địa điểm ……..3.4 Trong thời hạn hợp đồng có hiệu lực không thay đổi mức lãi suất cho vay đã thỏa thuận trong hợp đồng này.3.5 Khi nợ đáo hạn, bên B không trả đủ vốn và lãi cho bên A, tổng số vốn và lãi còn thiếu sẽ chuyển sang nợ quá hạn, và chịu lãi suất tính theo nợ quá hạn là …….. % một tháng.3.6 Thời hạn thanh toán nợ quá không quá …….. ngày nếu không có sự thỏa thuận nào khác của hai bên.Điều 4: Biện pháp bảo đảm hợp đồng4.1 Bên B bằng lòng thế chấp (hoặc cầm cố) tài sản thuộc sở hữu của mình là ……… và giao toàn bộ bản chính giấy chủ quyền tài sản cho bên A giữ (có thể nhờ người khác có tài sản đưa giấy tờ sở hữu đến bảo lãnh cho bên B vay). Việc đưa tài sản ra bảo đảm đã được hai bên lập biên bản đính kèm sau khi có xác nhận của phòng Công chứng Nhà nước tỉnh (thành) …………………………………4.2 Khi đáo hạn, bên B đã thanh toán tất cả vốn và lãi cho bên A, thì bên này sẽ làm các thủ tục giải tỏa thế chấp (hoặc cầm cố, bảo lãnh) và trao lại bản chính giấy chủ quyền tài sản đã đưa ra bảo đảm cho bên B.4.3 Bên B thỏa thuận rằng, nếu không trả đúng thời hạn đã cam kết trong hợp đồng này sau …….. ngày thì bên A có quyền đề nghị cơ quan có thẩm quyền phát mại tài sản đưa ra bảo đảm để thu hồi khoản nợ quá hạn từ bên B.Điều 5: Trách nhiệm chi trả những phí tổn có liên quan đến hợp đồng.Những chi phí có liên quan đến việc vay nợ như: tiền lưu kho tài sản bảo đảm, phí bảo hiểm, lệ phí tố tụng, v.v… bên B có trách nhiệm thanh toán.Điều 6: Những cam kết chung6.1 Hai bên cam kết thực hiện đầy đủ các điều khoản trong hợp đồng này, nếu những nội dung khác đã quy định trong pháp luật Nhà nước không ghi trong hợp đồng này, hai bên cần tôn trọng chấp hành.Nếu có tranh chấp xảy ra, hai bên sẽ giải quyết bằng thương lượng.6.3 Nếu tự giải quyết không thỏa mãn, hai bên sẽ chuyển vụ việc tới Tòa án nhân dân… nơi hai bên vay cư trú.Điều 7: Hiệu lực của hợp đồngHợp đồng này có hiệu lực từ ngày …… tháng ……. năm ……. đến ngày ……. tháng ……. năm …….Hợp đồng này được lập thành ……. bản. Mỗi bên giữ ……. bản.

READ  【 Vay Tiền Online 24H - Vay Tiền Nhanh Online Chỉ Cần Cmnd

Xem thêm: Tiêu Chí Lựa Chọn Thị Trường Xuất Khẩu Và Lựa Chọn Đối Tác, Lựa Chọn Thị Trường Xuất Khẩu Như Thế Nào

ĐẠI DIỆN BÊN AChức vụ(Ký tên, đóng dấu)ĐẠI DIỆN BÊN AChức vụ(Ký tên, đóng dấu)

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục Hợp đồng – Nghiệm thu – Thanh lý trong mục biểu mẫu nhé.Mẫu hợp đồng kinh tếHợp đồng mua bán hàng hóaMẫu hợp đồng thi công xây dựng công trìnhHợp đồng mua bán xe
Hợp đồng mua bán xe Hợp đồng mua bán chuyển nhượng xe Mẫu hợp đồng vay vốn Mẫu hợp đồng vay vốn ngân hàng

Trả lời

Back to top button