Người nổi tiếng

Về Tổ Chức Đội Ngũ Báo Cáo Viên Là Ai, Một Báo Cáo Viên Tâm Huyết

Quốc tếBạn đọcHọc tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí MinhĐẩy mạnh cải cách tư pháp và hoạt động tư phápAn toàn giao thôngĐổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạoTài chính và Chứng khoán

*

Kích cỡ font chữ

*
*
*

Tuy nhiên, việc tổ chức và hoạt động của báo cáo viên, tuyên truyền viên còn gặp nhiều khó khăn, có nhiều nhược điểm, khuyết điểm. Nhận thức về vai trò, chức năng, nhiệm vụ của lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên chưa được đầy đủ và thống nhất. Tổ chức đội ngũ báo cáo viên tuy đã hình thành nhưng còn hẹp và chưa được tổ chức chặt chẽ. Mạng lưới tuyên truyền viên chỉ mới tổ chức ở phạm vi rất hẹp. Hoạt động của báo cáo viên, tuyên truyền viên chưa đều, chưa có quy chế, chưa đáp ứng được yêu cầu hiểu biết nhiều mặt của cán bộ, đảng viên và quần chúng. Các cấp uỷ đảng, các Đảng đoàn chưa thật sự quan tâm đến việc bồi dưỡng và phát huy tác dụng của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên.

Đang xem: Báo cáo viên là ai

Cách mạng nước ta đã chuyển sang giai đoạn mới. Đại hội lần thứ IV của Đảng đã quyết định đường lối chung, đường lối kinh tế và phương hướng, nhiệm vụ của từng ngành, từng mặt công tác. Tình hình và nhiệm vụ mới đó đòi hỏi phải tăng cường công tác tuyên truyền trực tiếp để cán bộ, đảng viên của cả nước nắm được nhanh chóng, chính xác chủ trương, chính sách của Trung ương, tạo ra sự nhất trí cao trong toàn Đảng, toàn dân. Các cấp uỷ đảng, các Ban cán sự các ngành cần nhanh chóng xây dựng, củng cố đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của địa phương và của ngành. Đó là công cụ quan trọng hàng đầu trong việc tuyên truyền, giáo dục đường lối, chính sách, truyền bá những quan điểm của Đảng về những vấn đề thời sự lớn, về những vấn đề mới đặt ra trong cuộc sống, trong công cuộc xây dựng chế độ mới, nền kinh tế mới, nền văn hoá mới, con người mới; hướng dẫn sự suy nghĩ và hành động của toàn dân theo Nghị quyết của Đại hội Đảng. Có đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, sẽ giúp cho cán bộ, đảng viên và quần chúng được nghe trực tiếp tiếng nói của các cơ quan lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, được trực tiếp hỏi và giải đáp những vấn đề mà nhiều người đang quan tâm; do đó góp phần tăng cường mối quan hệ trực tiếp, sinh động giữa Đảng và quần chúng, khắc phục được một phần tệ quan liêu, mệnh lệnh, xa rời quần chúng. Đội ngũ báo cáo viên còn góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chính trị của các tổ chức đảng và các đoàn thể.

Để thống nhất việc tổ chức, lãnh đạo và chỉ đạo lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên, Ban Bí thư quyết định:

1. Báo cáo viên, tuyên truyền viên là lực lượng tuyên truyền miệng có tổ chức của Đảng.

Báo cáo viên được tổ chức ở các cấp: trung ương, tỉnh, thành, huyện, quận và đơn vị tương đương. Báo cáo viên có nhiệm vụ: tuyên truyền, giải thích đường lối, chính sách quan trọng và những quan điểm của Đảng ta đối với những vấn đề thời sự lớn cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên của các đoàn thể quần chúng; giải đáp theo quan điểm của Đảng những vấn đề mà quần chúng quan tâm; báo cáo lại cho cấp uỷ đảng những nguyện vọng, tâm tư, sáng kiến của quần chúng.

Phương thức hoạt động chủ yếu của báo cáo viên là nói chuyện trực tiếp với đông đảo quần chúng trong các cuộc hội họp, sinh hoạt câu lạc bộ…

Tuyên truyền viên được tổ chức ở cơ sở, là lực lượng tuyên truyền miệng của đảng bộ cơ sở và chi bộ đảng, có nhiệm vụ tuyên truyền những nghị quyết, những chủ trương của đảng bộ cơ sở và chi bộ; hướng dẫn sự suy nghĩ và hành động hằng ngày của quần chúng ở bên cạnh mình, thu thập những nguyện vọng, tâm tư, sáng kiến của quần chúng để báo cáo với chi bộ; giải đáp theo chủ trương của chi bộ những vấn đề mà quần chúng quan tâm. Có thể có một số tuyên truyền viên được phân công phụ trách những đối tượng có những vấn đề riêng biệt cần giáo dục, giúp đỡ.

Phương thức hoạt động chủ yếu là tuyên truyền từng người, từng nhóm trong sinh hoạt thường xuyên hằng ngày của quần chúng.

– Báo cáo viên, tuyên truyền viên đều là của cấp uỷ đảng, do cấp uỷ đảng chỉ định và chi bộ phân công đảng viên. Ban Tuyên huấn Đảng đồng cấp được cấp uỷ uỷ nhiệm quản lý và điều hành các lực lượng này theo chương trình, kế hoạch được cấp uỷ thông qua.

2. Đội ngũ báo cáo viên tổ chức như sau:

a) ở trung ương: Ban Bí thư sẽ chỉ định một số cán bộ cao cấp làm báo cáo viên của Trung ương. Đối tượng chủ yếu của lực lượng báo cáo viên này là cán bộ cao, trung cấp ở các cơ quan trung ương và các tỉnh, thành. Lực lượng này được tổ chức theo từng tổ chuyên đề: chính trị, kinh tế, văn hoá, thời sự quốc tế… Ban Tuyên huấn Trung ương được uỷ nhiệm giúp Ban Bí thư quản lý và điều hành lực lượng báo cáo viên này theo chương trình hoạt động đã được Ban Bí thư thông qua.

b) ở thành phố và tỉnh: các tỉnh uỷ, thành uỷ có lực lượng báo cáo viên của mình, bao gồm các cấp uỷ viên và một số cán bộ chủ chốt của các ngành, được tổ chức theo chuyên đề như ở trung ương. Đối tượng chủ yếu của lực lượng này là cán bộ trung, sơ cấp ở các cơ quan tỉnh, huyện, quận, thị xã. Trong trường hợp cần thiết, theo chủ trương của cấp uỷ, lực lượng này sẽ phối hợp với lực lượng báo cáo viên của huyện, quận báo cáo trực tiếp cho cán bộ, đảng viên và quần chúng ở cơ sở.

Xem thêm: Thị Trường Bao Bì Nhựa Việt Nam, Hiện Đại Hóa Ngành Bao Bì Nhựa

Các ngành ở trung ương có nhiều đơn vị trực thuộc cũng tổ chức lực lượng báo cáo viên như ở tỉnh, thành.

Lực lượng báo cáo viên này được cấp uỷ tỉnh, thành và Ban Tuyên huấn Trung ương thường xuyên bồi dưỡng.

c) ở huyện, quận, khu phố, thị xã và các đơn vị tương đương: các cấp uỷ đều có lực lượng báo cáo viên của mình, bao gồm các đồng chí cấp uỷ viên, một số cán bộ chủ chốt trong các ban, ngành. Trong điều kiện hiện nay, lực lượng này không chia thành các tổ chuyên đề mà chủ yếu là báo cáo về đường lối, chính sách và tình hình, nhiệm vụ. Các chuyên đề do báo cáo viên của tỉnh, thành đảm nhiệm.

Để có thể làm tròn nhiệm vụ báo cáo viên của các cấp uỷ đảng, cần chọn lựa những đồng chí có trình độ tiếp thụ và truyền đạt được chính xác, rõ ràng chuyên đề được chỉ định, có ý thức tổ chức kỷ luật, được cán bộ và quần chúng tin cậy, có nhiệt tình và khả năng làm công tác tuyên truyền miệng.

3. Đội ngũ tuyên truyền viên tổ chức như sau: lực lượng tuyên truyền viên là tổ chức của đảng uỷ cơ sở và của chi bộ, tổ chức theo đơn vị chi bộ. Mỗi chi bộ tổ chức thành một tổ tuyên truyền viên, mỗi tổ đảng có một hay nhiều tuyên truyền viên. Các tuyên truyền viên được chi uỷ lựa chọn, phân công, đảng uỷ ra quyết định công nhận. Đồng chí bí thư đảng uỷ cùng đồng chí trưởng ban tuyên huấn xã phụ trách lực lượng tuyên truyền viên. Đồng chí bí thư chi bộ hay đồng chí phụ trách tuyên huấn của chi bộ làm tổ trưởng tổ tuyên truyền viên của chi bộ.

Các tuyên truyền viên được đảng uỷ, huyện uỷ và lực lượng báo cáo viên của huyện chăm sóc, bồi dưỡng.

– Tuyên truyền viên phải là những đảng viên trung thành, thật thà, gương mẫu trong công tác và chấp hành chính sách; có ý thức tổ chức kỷ luật; được quần chúng tin cậy; có trình độ, có nhiệt tình và khả năng tuyên truyền, thuyết phục quần chúng.

4. Để bảo đảm cho hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên đi vào nền nếp, có chất lượng cao, trở thành phương thức tuyên truyền, giáo dục quan trọng của Đảng, các cấp uỷ đảng cần lãnh đạo chặt chẽ về tổ chức và nội dung hoạt động của báo cáo viên, tuyên truyền viên, thông qua đề tài báo cáo hằng năm, từng quý ba tháng và từng tháng, trực tiếp bồi dưỡng lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên, cho phép được dự các cuộc hội nghị cần thiết… tạo mọi điều kiện cho các đồng chí ấy hoạt động. Các đồng chí phụ trách các ngành, có trách nhiệm thông báo cho báo cáo viên những vấn đề của ngành, giải đáp những thắc mắc của cán bộ và quần chúng về những vấn đề thuộc ngành mình phụ trách theo yêu cầu của lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên…

Ban Tuyên huấn Trung ương và Ban Tuyên huấn các cấp được Trung ương và các cấp uỷ đảng uỷ nhiệm phụ trách lực lượng báo cáo viên, cần tổ chức các phòng báo cáo viên, tuyên truyền viên, có tư liệu và phương tiện cần thiết để tạo mọi điều kiện cho báo cáo viên hoạt động được thuận lợi và có chất lượng. Ban Tuyên huấn Trung ương cùng với Văn phòng Trung ương và các ngành liên quan nghiên cứu các chế độ, chính sách thích đáng để động viên và bồi dưỡng báo cáo viên và tuyên truyền viên.

Xem thêm: Thị Trường Đèn Led Việt Nam 2017, Thị Trường Đèn Led Sẽ Tiếp Tục Bùng Nổ

Nhận được Chỉ thị này, các cấp, các ngành cần tổ chức sơ kết công tác đã qua, có kế hoạch xây dựng và củng cố lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên. Ban Tuyên huấn Trung ương có nhiệm vụ hướng dẫn các cấp, các ngành thực hiện Chỉ thị này và từng thời gian báo cáo kết quả lên Ban Bí thư.

READ  Linda Là Ai - Hot Girl Linda (Mai Kim Trí)

Trả lời

Back to top button