Báo Cáo Trái Phiếu – Hiệp Hội Thị Trường Trái Phiếu Việt Nam

*

*

Bản tin trái phiếu tuần từ 22.03.2021 đến 26.03.2021: Lãi suất liên ngân hàng có diễn biến trái chiều

THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ

· HOẠT ĐỘNG THỊ TRƯỜNG MỞ

Tuần vừa qua, không có hoạt động bơm hút ròng nào được thực hiện trên thị trường mở khi NHNN không phát hành mới và cũng không có lượng tín phiếu, OMO nào đáo hạn. Lượng OMO và tín phiếu đang lưu hành tiếp tục duy trì ở mức 0.

· LÃI SUẤT LIÊN NGÂN HÀNG

Lãi suất liên ngân hàng (LSLNH) kỳ hạn qua đêm giảm 0,02% xuống 0,25%/năm; trong khi các kỳ hạn 1 tuần và 2 tuần tăng trở lại, lần lượt ở mức 0,06% và 0,16% lên 0,53% và 0,55%/năm.

Đang xem: Báo cáo trái phiếu

THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI

Trong tuần vừa qua, tỷ giá trung tâm duy trì đà tăng, với mức tăng 36 đồng, từ 23.194 VND/USD lên 23.230 VND/USD. Cùng với đó, tỷ giá tại NHTM cũng tiếp tục tăng nhẹ 12 đồng, từ 23.064 VND/USD lên 23.076 VND/USD. Đà tăng của chỉ số USD index nhiều khả năng đã tạo áp lực lên tỷ giá VND/USD.

THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU

· THỊ TRƯỜNG TPCP SƠ CẤP

Trong tuần qua, KBNN tổ chức gọi thầu tại 4 loại kỳ hạn: 5 năm, 10 năm, 15 năm và 20 năm. Khối lượng gọi thầu cho 4 loại kỳ hạn trên lần lượt ở mức 1.000 tỷ, 2.000 tỷ, 2.000 tỷ và 500 tỷ đồng, với tỷ lệ trúng thầu lần lượt là 100%; 50%; 0% và 0%.

· THỊ TRƯỜNG TPCP THỨ CẤP

Trong tuần vừa qua, tổng GTGD Outright đạt 42.539 tỷ đồng, tăng 25,38% so với tuần trước đó. Tổng giá trị giao dịch Repos đạt mức 19.530 tỷ đồng (tăng 60,60%).

Bản tin trái phiếu tuần từ 15.03.2021 đến 19.03.2021: Lãi suất liên ngân hàng giảm nhẹ

THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ

· HOẠT ĐỘNG THỊ TRƯỜNG MỞ

Tuần vừa qua NHNN không thực hiện hoạt động bơm hút ròng nào khi không phát hành mới và cũng không có lượng tín phiếu, OMO nào đáo hạn. Lượng OMO và tín phiếu đang lưu hành cũng ở mức 0.

· LÃI SUẤT LIÊN NGÂN HÀNG

Lãi suất liên ngân hàng (LSLNH) có diễn biến giảm nhẹ ở cả 3 kỳ hạn qua đêm, 1 tuần và 2 tuần, lần lượt ở mức 0,01%; 0,06% và 0,02% xuống 0,27%; 0,37% và 0,49%/năm.

THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI

Trong tuần vừa qua, tỷ giá trung tâm duy trì diễn biến tăng, với mức tăng nhẹ 11 đồng, từ 23.183 VND/USD lên 23.194 VND/USD. Cùng với đó, tỷ giá tại NHTM cũng tiếp tục tăng nhẹ 13 đồng, từ 23.051 VND/USD lên 23.064 VND/USD.

THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU

· THỊ TRƯỜNG TPCP SƠ CẤP

Trong tuần qua, KBNN tổ chức gọi thầu tại 5 loại kỳ hạn: 5 năm, 7 năm, 10 năm, 15 năm và 30 năm. Khối lượng gọi thầu cho 5 loại kỳ hạn trên lần lượt ở mức 1.000 tỷ, 1.000 tỷ, 2.000 tỷ, 2.000 tỷ và 500 tỷ đồng, với tỷ lệ trúng thầu lần lượt là 0%; 3,1%; 50%; 50% và 30%.

· THỊ TRƯỜNG TPCP THỨ CẤP

Trong tuần vừa qua, tổng GTGD Outright đạt 33.927 tỷ đồng, tăng 5,37% so với tuần trước đó. Tổng giá trị giao dịch Repos đạt mức 12.161 tỷ đồng (tăng 30,4%).

THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ

· HOẠT ĐỘNG THỊ TRƯỜNG MỞ

NHNN trong tuần vừa qua tiếp tục không có hoạt động bơm hút vốn nào trên thị trường mở. Như vậy, lượng OMO và tín phiếu đang lưu hành tiếp tục đi ngang ở mức 0.

· LÃI SUẤT LIÊN NGÂN HÀNG

THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI

Trong tuần vừa qua, tỷ giá trung tâm duy trì diễn biến tăng, với mức tăng nhẹ 17 đồng, từ 23.166 VND/USD lên 23.183 VND/USD. Cùng với đó, tỷ giá tại NHTM cũng tiếp tục tăng nhẹ 16 đồng, từ 23.035 VND/USD lên 23.051 VND/USD.

THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU

· THỊ TRƯỜNG TPCP SƠ CẤP

Trong tuần qua, KBNN tổ chức gọi thầu tại 4 loại kỳ hạn: 5 năm, 7 năm, 10 năm và 15 năm. Khối lượng gọi thầu cho 4 loại kỳ hạn trên lần lượt ở mức 1.000 tỷ, 1.000 tỷ, 2.000 tỷ và 2.000 tỷ đồng.

Xem thêm: giá cổ phiếu vocarimex

· THỊ TRƯỜNG TPCP THỨ CẤP

Trong tuần vừa qua, tổng GTGD Outright đạt 32.199 tỷ đồng, giảm 14,26% so với tuần trước đó. Tổng giá trị giao dịch Repos đạt mức 9.326 tỷ đồng (giảm 28,86 %).

Bản tin trái phiếu tuần từ 01.03.2021 đến 05.03.2021: Lãi suất liên ngân hàng duy trì ở mức thấp

THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ

· HOẠT ĐỘNG THỊ TRƯỜNG MỞ

NHNN không có hoạt động bơm hút vốn nào trên thị trường mở trong tuần vừa qua. Như vậy, lượng OMO và tín phiếu đang lưu hành tiếp tục đi ngang ở mức 0 trong tuần đầu tiên của tháng 3/2021.

· LÃI SUẤT LIÊN NGÂN HÀNG

THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI

Trong tuần đầu tiên của tháng 3, tỷ giá trung tâm có diễn biến tăng trở lại, với mức tăng 36 đồng, từ 23.130 VND/USD lên 23.166 VND/USD. Trong khi đó, tỷ giá tại NHTM cũng tiếp tục tăng, với mức tăng nhẹ 13 đồng, từ 23.022 VND/USD lên 23.035 VND/USD.

THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU

· THỊ TRƯỜNG TPCP SƠ CẤP

Trong tuần qua, KBNN tổ chức gọi thầu tại 4 loại kỳ hạn: 7 năm, 10 năm, 15 năm và 20 năm. Khối lượng gọi thầu cho 4 loại kỳ hạn trên lần lượt ở mức 750 tỷ, 2.500 tỷ, 2.500 tỷ và 500 tỷ đồng.

· THỊ TRƯỜNG TPCP THỨ CẤP

Trong tuần cuối cùng của tháng 2, tổng GTGD Outright đạt 37.556 tỷ đồng, giảm 25,73% so với tuần trước đó. Tổng giá trị giao dịch Repos đạt mức 13.109 tỷ đồng (giảm 40,1%).

Bản tin trái phiếu tuần từ 22.02.2021 đến 26.02.2021: Lãi suất huy động duy trì mức thấp

THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ

· HOẠT ĐỘNG THỊ TRƯỜNG MỞ

Trong tuần qua, lượng bơm ròng qua kênh OMO cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ Tết nguyên đán 26.629 tỷ đồng đã đáo hạn. Ngoài ra, NHNN không có hoạt động bơm hút vốn nào khác trên thị trường mở.

· LÃI SUẤT LIÊN NGÂN HÀNG

THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI

Trong tuần cuối cùng của tháng 2, tỷ giá trung tâm tiếp tục giảm 4 đồng, từ 23.134 VND/USD xuống 23.130 VND/USD. Trong khi đó, tỷ giá tại NHTM tăng trở lại, với mức tăng nhẹ 12 đồng, từ 23.010 VND/USD lên 23.022 VND/USD.

THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU

· THỊ TRƯỜNG TPCP SƠ CẤP

Trong tuần qua, KBNN tổ chức gọi thầu tại 4 loại kỳ hạn: 5 năm, 10 năm, 15 năm và 30 năm. Khối lượng gọi thầu cho 4 loại kỳ hạn trên lần lượt ở mức 500 tỷ, 2.500 tỷ, 2.500 tỷ và 500 tỷ đồng.

· THỊ TRƯỜNG TPCP THỨ CẤP

Trong tuần cuối cùng của tháng 2, tổng GTGD Outright đạt 50.565 tỷ đồng, tăng 162% so với tuần trước đó. Tổng giá trị giao dịch Repos đạt mức 21.884 tỷ đồng (tăng 71,69%).

THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ

· HOẠT ĐỘNG THỊ TRƯỜNG MỞ

· LÃI SUẤT LIÊN NGÂN HÀNG

THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI

Tỷ giá trung tâm tiếp tục giảm trong 02 tuần vừa qua (20 đồng), từ 23.154 VND/USD xuống 23.134 VND/USD. Trong khi đó, tỷ giá tại NHTM cũng giảm 16 đồng, từ mức 23.026 VND/USD xuống mức 23.010 VND/USD.

Xem thêm: Quy Định Về Trả Lại Đơn Khởi Kiện Là Gì, 7 Trường Hợp Tòa Án Trả Lại Đơn Khởi Kiện

THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU

· THỊ TRƯỜNG TPCP SƠ CẤP

Trong tuần qua, KBNN tổ chức gọi thầu tại 4 loại kỳ hạn: 10 năm, 15 năm, 20 năm và 30 năm. Khối lượng gọi thầu cho 4 loại kỳ hạn trên lần lượt ở mức 2.500 tỷ, 2.500 tỷ, 500 tỷ và 500 tỷ đồng.

· THỊ TRƯỜNG TPCP THỨ CẤP

Tổng hợp 02 tuần giao dịch trước và sau dịp nghỉ Tết nguyên đán, tổng GTGD Outright đạt 19.295 tỷ đồng, giảm 47,3% so với tuần trước đó. Tổng giá trị giao dịch Repos đạt mức 12.746 tỷ đồng (giảm 50,39%).

Trả lời

Back to top button