Chứng khoán

Tra Cứu Báo Cáo Ngành Chứng Khoán 2018 : Chinh Phục Đỉnh Cao Mới

» Báo cáo ngành » Báo cáo tóm tắt ngành Chứng khoán Việt Nam 2018

Hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm
Mục lụcI. Thị trường chứng khoán Việt NamII. Triển vọng ngành1. Quy mô Thị trường Việt Nam2. Quy mô các Công ty chứng khoán Việt Nam3. Diễn biến chỉ số chứng khoán4. Sóng ngành và nhóm cổ phiếu Blue-chipIII. Phụ lục1. Lịch sử hình thành và môi trường pháp lý ngành chứng khoán2. Mối tương quan giữa kinh tế vĩ mô và ngành chứng khoán3. Hạn chế của thị trường chứng khoán4. Chỉ số tăng trưởng nhóm ngành trên thị trường chứng khoán5. Biểu phí dịch vụ và tiện ích giao diện khi giao dịch tại CTCK6. Danh mục từ viết tắtDanh mục các bảngBảng 1. HỆ SỐ BETA* CỦA MỘT SỐ DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT (TRÊN 100 PHIÊN)Danh mục các biểuBiểu 1. TOP 10 CÔNG TY CÓ DOANH THU TỰ DOANH LỚN NHẤTBiểu 2. CƠ CẤU DOANH THU CỦA 10 CTCK NĂM 2017Biểu 3. HỆ SỐ BETA* CỦA MỘT SỐ CÔNG TY CHỨNG KHOÁN (trên 100 phiên)Biểu 4. VỐN HOÁ (TỶ ĐỒNG) CỦA CÁC NHÓM NGÀNHBiểu 5. PE NHÓM NGÀNH TRÊN TTCK VIỆT NAMBiểu 6. BLUECHIP CƠ SỞ 100
K – Hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm 64 – Hoạt động dịch vụ tài chính (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội) 641 – Hoạt động trung gian tiền tệ 642 – Hoạt động công ty nắm giữ tài sản 643 – Hoạt động quỹ tín thác, các quỹ và các tổ chức tài chính khác 649 – Hoạt động dịch vụ tài chính khác (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội) 65 – Bảo hiểm, tái bảo hiểm và bảo hiểm xã hội (trừ bảo đảm xã hội bắt buộc) 651 – Bảo hiểm 652 – Tái bảo hiểm 653 – Bảo hiểm xã hội 66 – Hoạt động tài chính khác 661 – Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội) 662 – Hoạt động hỗ trợ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội 663 – Hoạt động quản lý quỹ

READ  Nữ Môi Giới Chứng Khoán Có Bỏ Nghề Cũng Được Nhiều Hơn Mất (!?)
*

Báo cáo ngành Thép Việt Nam được chuẩn bị bởi tranminhdung.vn năm 2020, bao gồm mô tả về ngành, tình hình hoạt động và xu hướng phát triển của ngành.

*

Báo cáo ngành Rau quả Việt Nam được chuẩn bị bởi tranminhdung.vn năm 2020, bao gồm mô tả về ngành, tình hình hoạt động và xu hướng phát triển của ngành.

*

Báo cáo ngành Bảo hiểm được chuẩn bị bởi tranminhdung.vn năm 2018,…

Đang xem: Báo cáo ngành chứng khoán 2018

Báo cáo ngành Tái BH và Môi giới BH được chuẩn bị…

Xem thêm: Khoá Học Đầu Tư Ngoại Hối Và Đầu Tư Chứng Khoán Từ A, Hiểu Đầu Tư Chứng Khoán Và Ngoại Hối Nhanh Nhất

Báo cáo ngành Bảo hiểm phi nhân thọ được chuẩn bị bởi…

Xem thêm: Đơn Vị Cho Vay Tiền Không Cần Thế Chấp Tại Huế, Địa Chỉ Vay Tiền Nhanh Tại Huế

Báo cáo ngành Bảo hiểm nhân thọ được chuẩn bị bởi tranminhdung.vn…

Hãy để chúng tôi là cố vấn thông tin của bạn

Hãy theo dõi, chúng tôi sẽ gửi cho bạn nhưng thông tin hữu ích mới nhất cho bạn

*

Địa chỉ 1: Tầng 15, tòa nhà LICOGI 13, 164 Khuất Duy Tiến, Quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt nam Địa chỉ 2: Tầng 8th, tòa nhà Master Building, 41-43 Trần Cao Văn, Quận. 3, TP HCM Việt Nam

READ  thời gian giao dịch chứng khoán trong tuần

Trả lời

Back to top button