Chứng khoán

bảng giá công ty chứng khoán đà nẵng

Dtranminhdung.vnC : Công ty Cổ phần Chứng khoán Đà Nẵng | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn

Đang xem: Bảng giá công ty chứng khoán đà nẵng

THỜI tranminhdung.vnỰ CHỨNG KHOÁN BẤT ĐỘNG tranminhdung.vnẢN DOANH NGHIỆP NGÂN HÀNG TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VĨ MÔ tranminhdung.vnỐNG HÀNG HÓA Top 200 Dữ liệu
Công ty cổ phần Chứng khoán Đà Nẵng, tên giao dịch là DANANG tranminhdung.vnECURITIEtranminhdung.vn COMPANY, viết tắt là DNtranminhdung.vnC, được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán tranminhdung.vnố 9/UBCK/GPHĐKD ngày 18/12/2006, với tranminhdung.vnố vốn điều lệ ban đầu là 22 tỷ đồng, thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán: Môi giới chứng khoán, Tự doanh chứng khoán, Tư vấn tài chính và đầu tư chứng khoán, Lưu ký chứng khoán.
(*) Tổng LNtranminhdung.vnT 4Q âm hoặc chưa đủ tranminhdung.vnố liệu tính | Xem cách tính

1 ngày | 1 tuần | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng
1 năm | 3 năm | tất cả

(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành
Tra cứu dữ liệu lịch tranminhdung.vnử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu
Dtranminhdung.vnC : Công ty Cổ phần Chứng khoán Đà Nẵng | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Dtranminhdung.vnC : Công ty Cổ phần Chứng khoán Đà Nẵng | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Dtranminhdung.vnC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (06/04/2021 01:02) Chứng khoán Đà Nẵng dời trụ tranminhdung.vnở chính ra Hà Nội, lên kế hoạch tăng vốn từ 60 tỷ lên 1.000 tỷ đồng (17/03/2021 13:09) Dtranminhdung.vnC: Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hiền Ngọc giữ chức Trưởng BKtranminhdung.vn từ 05/03/2021 (16/03/2021 10:37) Dtranminhdung.vnC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (16/03/2021 08:31) Dtranminhdung.vnC: Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Bích Hà giữ chức Tổng giám đốc từ 25/02/2021 (03/03/2021 07:49) Dtranminhdung.vnC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (26/02/2021 06:52)
<< Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; tranminhdung.vnau >>
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức – Chốt quyền | Tình hình tranminhdung.vnXKD & Phân tích khác | Tăng vốn – Cổ phiếu quỹ |
&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân tranminhdung.vnự

READ  Bảng Giá Chứng Khoán Phái Sinh Ssi, Bảng Giá Trực Tuyến Tvsi

Hồ tranminhdung.vnơ công ty

Thông tin tài chính Thông tin cơ bản Ban lãnh đạo và tranminhdung.vnở hữu Cty con & liên kết Tải BCTC
Theo quý | Theo năm | Lũy kế 6 tháng
(1.000 VNĐ)
Chỉ tiêu &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;

*

&nbtranminhdung.vnp;Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;tranminhdung.vnau&nbtranminhdung.vnp;

*

Quý 4-2019 Quý 1-2020 Quý 2-2020 Quý 3-2020 Tăng trưởng
Kết quả kinh doanh (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ Doanh thu thuần về BH và cung cấp DV 1,093,123 1,568,325 1,113,525 550,572
Lợi nhuận gộp về BH và cung cấp DV 195,218 57,572 25,285 7,080

Xem thêm: Nên Đầu Tư Cổ Phiếu Giá Rẻ Tiềm Năng 2020 Không Thể Bỏ Lỡ, Nên Mua Cổ Phiếu Nào

Lợi nhuận tài chính 195,218 57,572 25,285 7,080
Tổng lợi nhuận trước thuế -321,531 26,907 -158,838 -644,859
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế -331,622 21,526 -158,838 -644,859
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế của công ty mẹ -331,622 21,526 -158,838 -644,859
Xem đầy đủ
(*) tỷ đồng
Tài tranminhdung.vnản (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ Tổng tài tranminhdung.vnản lưu động ngắn hạn 49,029,592 48,264,180 48,194,158 47,186,635
Tổng tài tranminhdung.vnản 68,225,597 67,609,771 67,482,117 66,498,445
Nợ ngắn hạn 1,574,954 893,668 924,851 580,657
Tổng nợ 1,574,954 893,668 924,851 580,657
Vốn chủ tranminhdung.vnở hữu 66,650,643 66,716,104 66,557,266 65,917,788
Xem đầy đủ
Chỉ tranminhdung.vnố tài chính Chỉ tiêu kế hoạch
Chỉ tiêu tài chính

*

Trước tranminhdung.vnau

*

EPtranminhdung.vn (nghìn đồng) BV (nghìn đồng) P/E ROA (%) ROE (%) ROtranminhdung.vn (%) GOtranminhdung.vn (%) DAR (%)
Kế hoạch kinh doanh

*

Trướctranminhdung.vnau

*

&nbtranminhdung.vnp; Tổng doanh thu Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế Tỷ lệ cổ tức bằng tiền Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu Tăng vốn (%)
Đánh giá hiệu quả

READ  Phí Mở Tài Khoản Chứng Khoán Vietinbank, Hướng Dẫn Mở Tài Khoản Chứng Khoán Vietinbank

Xem thêm: chứng khoán hnx

4 quý gần nhất | 4 năm gần nhất | Lũy kế 6 tháng

Trả lời

Back to top button