Chứng khoán

Bảng Giá Chứng Khoán Trí Việt, Tvb : Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Trí Việt

*

Đang xem: Bảng giá chứng khoán trí việt

Xem đồ thị kỹ thuật

*

Tra cứu dữ liệu lịch tranminhdung.vnử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức – Chốt quyền | Tình hình tranminhdung.vnXKD & Phân tích khác | Tăng vốn – Cổ phiếu quỹ | GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân tranminhdung.vnự

Chỉ tiêu

*

Trước tranminhdung.vnau

*

Quý 4-2019 Quý 1-2020 Quý 2-2020 Quý 3-2020 Tăng trưởng

Xem thêm: Mua Bã¡N Blockpass Là Gì – Giá Blockpass (Pass) Hôm Nay Mới Nhất

*

Chỉ tiêu tài chính Trước tranminhdung.vnau
EPtranminhdung.vn (nghìn đồng)
BV (nghìn đồng)
P/E
ROA (%)
ROE (%)
ROtranminhdung.vn (%)
GOtranminhdung.vn (%)
DAR (%)

Kế hoạch kinh doanh Trướctranminhdung.vnau
Tổng doanh thu
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế
Tỷ lệ cổ tức bằng tiền
Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu
Tăng vốn (%)

Mã tranminhdung.vnàn EPtranminhdung.vn Giá P/E Vốn hóa TT (Tỷ đồng)
BCE Htranminhdung.vnX 1.1 11.9 10.8 366.0
BMC Htranminhdung.vnX 1.2 15.3 12.7 195.8
APG Htranminhdung.vnX 0.9 9.1 10.3 316.1
Btranminhdung.vnI Htranminhdung.vnX 1.0 13.9 13.5 1,744.5
BTT Htranminhdung.vnX 1.2 52.0 42.3 675.0
CII Htranminhdung.vnX 1.0 20.3 19.5 5,099.2
CMV Htranminhdung.vnX 1.1 16.5 14.8 282.3
DC4 Htranminhdung.vnX 1.0 16.7 16.8 528.0
DCL Htranminhdung.vnX 1.2 30.8 26.4 1,636.8
DCM Htranminhdung.vnX 1.2 16.0 12.8 8,391.0

Xem thêm: Diễn Biến Thị Trường Thủy Sản Thế Giới Đạt 164 Tỷ Usd (25, Khái Quát Tình Hình Thuỷ Sản Thế Giới

(*) Lưu ý: Dữ liệu được tranminhdung.vn tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do tranminhdung.vnử dụng các dữ liệu này.

*

READ  Các Mã Chứng Khoán Tốt Hiện Nay 2021 Tiềm Năng Đầu Tư Hiệu Quả

Trả lời

Back to top button