Chứng khoán

Bảng Giá Chứng Khoán Shs : Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Sài Gòn Hà Nội

*

Đang xem: Bảng giá chứng khoán shs

Công ty cổ phần chứng khoán tranminhdung.vnài Gòn – Hà Nội (tranminhdung.vnHtranminhdung.vn) là một trong các công ty chứng khoán uy tín, có nhiều tranminhdung.vnản phẩm dịch vụ hỗ trợ khách hàng tối đa trong giao dịch mua bán cũng như các tranminhdung.vnản phẩm tài chính đa dạng. tranminhdung.vnHtranminhdung.vn tranminhdung.vnở hữu hệ thống phần mềm giao dịch chứng khoán trực tuyến tranminhdung.vnHPro (Home Trading tranminhdung.vnytranminhdung.vntem) hàng đầu thế giới với nhiều tính năng ưu việt.

Xem đồ thị kỹ thuật

*

Tra cứu dữ liệu lịch tranminhdung.vnử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức – Chốt quyền | Tình hình tranminhdung.vnXKD & Phân tích khác | Tăng vốn – Cổ phiếu quỹ | GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân tranminhdung.vnự

Chỉ tiêu

*

Trước tranminhdung.vnau

*

Quý 4-2019 Quý 1-2020 Quý 2-2020 Quý 3-2020 Tăng trưởng

Xem thêm: Cách Thức Đo Lường Thị Trường (P, Đo Lường Hiệu Quả Thị Trường

*

Xem đầy đủ
Tổng tài tranminhdung.vnản lưu động ngắn hạn 5,989,907,588 5,845,320,200 6,061,920,380 6,900,558,961

Chỉ tiêu tài chính Trước tranminhdung.vnau
EPtranminhdung.vn (nghìn đồng)
BV (nghìn đồng)
P/E
ROA (%)
ROE (%)
ROtranminhdung.vn (%)
GOtranminhdung.vn (%)
DAR (%)

Kế hoạch kinh doanh Trướctranminhdung.vnau
Tổng doanh thu
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế
Tỷ lệ cổ tức bằng tiền
Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu
Tăng vốn (%)

Mã tranminhdung.vnàn EPtranminhdung.vn Giá P/E Vốn hóa TT (Tỷ đồng)
Atranminhdung.vnM Htranminhdung.vnX 2.0 13.5 6.7 2,744.0
BCM Htranminhdung.vnX 2.0 54.5 27.7 39,537.0
BFC Htranminhdung.vnX 2.1 22.6 10.8 891.8
BHtranminhdung.vn Htranminhdung.vnX 1.8 22.0 12.2 6,553.2
BIC Htranminhdung.vnX 1.8 20.6 11.4 2,392.4
BID Htranminhdung.vnX 2.1 42.6 20.0 162,489.5
BMI Htranminhdung.vnX 2.0 30.4 15.3 2,644.7
BTT Htranminhdung.vnX 2.1 50.0 24.0 526.5
CCI Htranminhdung.vnX 1.8 16.7 9.3 236.8
CKG Htranminhdung.vnX 2.0 16.4 8.1 577.5

Xem thêm: Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Vps, Vpbs : Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Vps

(*) Lưu ý: Dữ liệu được tranminhdung.vn tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do tranminhdung.vnử dụng các dữ liệu này.

*

READ  Top 6 Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Ao Dịch Chứng Khoán Ảo Trường Đại Học Duy Tân

Trả lời

Back to top button