bảng câu hỏi khảo sát thị trường giày thể thao

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (228.02 KB, 39 trang )

Đang xem: Bảng câu hỏi khảo sát thị trường giày thể thao

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG
KHOA: Quản Trị Kinh Doanh
———— ————

MÔN: Thống

kê trong kinh doanh và kinh tế
BÁO CÁO

Một số yếu tố ảnh hưởng đến xu hướng chọn mua giày thể
thao của sinh viên tại thành phố Hồ Chí Minh
Thời gian: Tháng 9 năm 2015
Danh sách nhóm
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Tống Thanh Trúc Quyên
Nguyễn Thị Mỹ An
Đào Hồng Phúc
Nguyễn Gia Cát Tường
Bùi Thị Thủy Tiên
Nguyễn Thị Hồng
Phạm Thị Hạnh
Đinh Huỳnh Công Hậu

71206124
71305004
51303128
21300304
B1300520
21300098
71305398
B1400608

TÓM TẮT NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA BẢN BÁO CÁO
Chúng tôi đã tiến hành cuộc nghiên cứu này tại thành phố Hồ Chí Minh; kích thước
mẫu là 110 sinh viên; đối tượng là sinh viên có sử dụng giày thể thao.
Kết quả nghiên cứu đem lại một số ý nghĩa thực tiễn cho các doanh nghiệp sản xuất
kinh doanh giày thể thao , quảng cáo và nghiên cứu thị trường, cụ thể:
Kết quả nghiên cứu góp phần giúp doanh nghiệp sản xuất kinh doanh sản phẩm giày
thể thao hiểu biết hơn nữa về các yếu tố chính tác động đến hành vi tiêu dùng của khách
hàng là sinh viên đối với giày thể thao như: văn hóa xã hội, cá nhân, tâm lý,… trong quyết
định mua hàng. Điều này sẽ góp một phần tạo cơ sở cho việc hoạch định các chương trình
xây dựng, quảng bá thương hiệu, đặc biệt là định vị thương hiệu trên thị trường có hiệu quả
hơn để làm tăng khả năng cạnh tranh thương hiệu, xây dựng các chiến lược tiếp thị dài hạn,
ngắn hạn, các chương trình thu hút khách hàng và thỏa mãn tối đa lợi ích của khách hàng.
Kết quả nghiên cứu giúp cho các doanh nghiệp quảng cáo và nghiên cứu thị trường
nắm bắt được vai trò của các yếu tố trên. Từ đó các doanh nghiệp trong ngành này có thể
thực hiện các dự án nghiên cứu thị trường và cách thức xây dựng các chương trình quảng
cáo, khuyến mãi đúng hướng, và có hiệu quả để tăng giá trị thương hiệu của doanh nghiêp.

Mục lục

I.

II.

III.

Lập kế hoạch nghiên cứu………………………………………………………………..0
1. Mục đích, yêu cầu nghiên cứu…………………………………………………………..1
2. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu………………………………………………………….1
3. Tiến độ thực hiện….…………………………………………………………………….1
4. Tổ chức thực hiện………………………………………………………………………3
Phương pháp nghiên cứu…………………………………………………………….….4
1. Thiết kế nghiên cứu………………………………………………………………….….4
2. Bảng câu hỏi khảo sát……………………………………………………………………4
Thu thập dữ liệu…………………..……………………………………………………10
1. Câu hỏi nghiên cứu…………………………………………………………………………………………10
2. Phương pháp chọn mẫu……………………………………………………………………………………10
3. Phương pháp phân tích dữ liệu………………………………………………………………………….10
IV. Phân tích………………………………………………………………………………………………………..15
V. Kết luận………………………………………..…………………………………….…31

I.

Lập kế hoạch nghiên cứu:
Cơ sở thực hiện nghiên cứu
– Ngày nay, xu thế hội nhập kinh tế quốc tế được nâng cao, nhu cầu đời sống của con
người không ngừng được cải thiện, yêu cầu con người cần phải hoạt động mạnh mẽ, năng
động, và vận động liên tục để hòa nhập với cuộc sống hiện đại. Vì vậy, việc luyện tập thể dục

thể thao là điều không thể thiếu, con người cần phải có sức khỏe để làm việc, vui chơi và giải
trí, để đáp ứng được điều đó, họ cần cho mình một đôi giày thể thao thật phù hợp để đảm bảo
cho mình luôn có những giờ luyện tập thoải mái, không bị gò bó, có thể tự tin trên đôi giày
mà mình đang sử dụng.
– Lứa tuổi sinh viên là những người cần năng động và mạnh mẽ hơn ái hết, bởi họ là
những con người trẻ khỏe và đang rất tràn trề năng lượng. Không những thế họ đang rất
muốn thể hiện đẳng cấp của mình qua hình thức bên ngoài, bên cạnh ngoại hình đẹp với
những bộ áo quần thời trang, họ cần cho mình một đôi giày thật đẹp, phù hợp với phong
cách và cá tính của mình, mang lại sự tự tin cho bản thân cũng như có thể thoải mái khi bước
đi. Hiểu rõ được điều đó, chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu sản phẩm giày thể thao để giúp
cho các bạn có những lựa chọn chính xác và hợp lý khi chọn mua giày.
– Tuy nhiên, trên thị trường hiện nay có rất nhiều loại giày thể thao, các bạn thường
có những sự lựa chọn khác nhau, vậy ”nguyên nhân nào tạo ra hiện tượng này?”. Để trả lời
câu hỏi này, chúng tôi đã chọn đề tài nghiên cứu: “một số yếu tố ảnh hưởng đến xu hướng
chọn mua giày thể thao của sinh viên tại thành phố Hồ Chí Minh”, nhằm khám phá và đo
lường các yếu tố tác động đến xu hướng chọn mua giày thể thao của một trong những nhóm
khách hàng đông đảo nhất hiện nay là sinh viên Việt Nam hiện đang sinh sống và học tập tại
thành phố Hồ Chí Minh- cũng như mức độ nhận biết,thái độ của họ đối với các thương hiệu
giày thể thao, từ đó giúp các nhà sản xuất làm ra những sản phẩm đáp ứng đầy đủ tiêu chí,
thỏa mãn nhu cầu khách hàng để đứng vững trên thị trường, phát triển thương hiệu, và thu
được lợi nhuận tối đa.

5

1. Mục đích, yêu cầu nghiên cứu

Xác định các yếu tố và nguyên nhân chính ảnh hưởng đến xu hướng chọn mua giày thể thao

của sinh viên tại thành phố Hồ Chí Minh.
• Xác định mức độ quan trọng của các yếu tố ảnh hưởng đến xu hướng chọn mua sản phẩm
của khách hàng.
• Đưa ra các đề xuất cũng như giải pháp nhằm cải tiến nâng cao hiệu quả sản phẩm đáp ứng
với nhu cầu và mức độ thỏa mãn của khách hàng, phát triển thương hiệu, mở rộng thị trường
và khai thác tối đa các nhu cầu tiềm năng của sinh viên nhằm mang lại lợi ích tối đa cho
doanh nghiệp nói chung và người tiêu dùng nói riêng.
2. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu:

Đối tượng nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu của đề tài này là các yếu tố ảnh hưởng đến xu hướng chọn mua giày
thể thao của sinh viên tại thành phố Hồ Chí Minh, là những người đang và đã sử dụng hoặc

sẽ sử dụng sản phẩm giày thể thao.
– Phạm vi nghiên cứu:
• Khu vực thành phố Hồ Chí Minh.
• Một số thương hiệu được đề cập để thực hiện nghiên cứu: Nike, Adidas, Puma, Converse,
Bitis, Newbalance, Thượng đình,…
1. Tiến độ thực hiện:
CÁC BƯỚC THỰC
HIỆN

CÔNG VIỆC

THỜI GIAN

– Xác định chủ đề nghiên cứu theo
hướng dẫn
Xác định và làm rõ vấn đề – Mục tiêu nghiên cứu là nhóm đối

nghiên cứu
tượng nào?

2 ngày đầu

– Đánh giá dựa trên vấn đề cần nghiên
cứu
Nghiên cứu các lý thuyết
liên quan và các mô hình
đánh giá

Tham khảo sách báo, tạp chí hoặc qua
Internet…

2 ngày

6

Thiết lập mô hình nghiên
cứu

Xây dựng thang đo, bảng
hỏi cho nghiên cứu

– Lựa chọn mô hình nghiên cứu phù
hợp với điều kiện nghiên cứu cụ thể

1 ngày

– Đưa ra các gỉa thuyết
– Các thang đo cho các nhân tố trong
mô hình đuộc xây dựng từ các nghiên
cứu khác có thực hiện điều chỉnh thông
qua bước phân tích đánh giá nội dung
các nhân tố

2 – 3 ngày

– Thiết lập bảng hỏi: bố cục cả bảng
hỏi, thiết kế câu hỏi, câu hỏi mở câu
hỏi đóng, các phương án trả lời,…

– Kiểm ra tính logic trong bảng hỏi, các
câu hỏi kiểm tra
Điều tra, thu thập dữ liệu
nghiên cứu

– Sau khi bảng hỏi được sửa chữa và
xây dựng hoàn thiện sẽ tiến hành điều
tra để thu thập các dữ liệu cho phân
tích

5 – 7 ngày

– Kiểm tra toàn bộ thông tin các bảng
hỏi thu về

Phân tích dữ liệu nghiên
cứu

– Dữ liệu thu thập được sau khi được
làm sạch sẽ được tiến hành phân tích
bằng các kỹ thuật phân tích

3 ngày

– Sử dụng các phần mềm thống kê
SPSS hoặc EVIEWS
– Trình bày những kết quả chủ yếu

Trình bày các kết quả
nghiên cứu

Kết luận và báo cáo

– So sánh với một số nghiên cứu tương
tự để có kết luận chính xác về kết quả
nghiên cứu
Từ kết quả nghiên cứu trình bày những
kết luận chính của nghiên cứu

2 ngày

1 ngày
7

2. Tổ chức thực hiện

Bảng phân chia công việc
STT HỌ VÀ TÊN

MSSV

CÔNG VIỆC THỰC HIỆN

1.

Tống Thanh
Trúc
Quyên( nhóm
trưởng)
Nguyễn Thị
Mỹ An

71206124

+ Làm bảng câu hỏi
+Tổng hợp và chỉnh sửa
+ Khảo sát

71305004

+ Phần (V): Kết luận
+ Khảo sát

100%

3.

Đào Hồng
Phúc

51303128

100%

4.

Nguyễn Gia
Cát Tường

21300304

5.

Bùi Thị Thủy
Tiên

B1300520

6.

Nguyễn Thị
Hồng

21300098

7.

Phạm Thị
Hạnh

71305398

8.

Đinh Huỳnh
Công Hậu

B1400608

+Phần (I): lập kế hoạch
nghiên cứu
+Khảo sát
+ Phần mục lục
+Phần (II): phương pháp
nghiên cứu
+ Khảo sát
+ Phần phụ lục
+ Phần (IV): Các hạn chế
khi thực hiện nghiên cứu
+ Khảo sát
+ Phần (III): Thu thập dữ
liệu
+ Khảo sát
+ Phần (III): Thu thập dữ
liệu
+ Khảo sát

+Tóm tắt nội dung cơ bản
của bài báo cáo
+Khảo sát

2.

II.

TỶ LỆ
KÝ TÊN
HOÀN
THÀNH
100%

100%

100%

100%
100%
100%

Phương pháp nghiên cứu
Thiết kế nghiên cứu

8

Mô tả tình huống: Hiện tại trên thị trường có rất nhiều giày thể thao với nhiều thương
hiệu, công dụng, chất lượng, màu sắc, giá cả… khác nhau cho người tiêu dụng lựa chọn.Vì

vậy, cuộc nghiên cứu được thực hiện để mô tả lại thị trường hiện tại người tiêu dùng yêu
thích loại giày thể thao nào nhất. Dựa vào các tiêu chí về thương hiệu, công dụng, chất
lượng,….xây dựng bản đồ nhận thức để có thể xác định được loại giày thể thao được yêu
thích trên thị trường giày thể thao hiện nay. Vì thế dự án nghiên cứu phù hợp với loại thiết kế
nghiên cứu mô tả.
Bảng câu hỏi khảo sát
MỘT SỐ YẾU TỐ CHÍNH ẢNH HƯỞNG ĐẾN XU HƯỚNG CHỌN MUA CÁC
DÒNG GIÀY THỂ THAO CỦA SINH VIÊN TẠI VIỆT NAM
Xin chào các bạn. Chúng tôi là sinh viên đến từ khoa Quản trị kinh doanh trường Đại
học Tôn Đức Thắng đang thực hiện một khảo sát về một số yếu tố chính tác động đến việc
chọn mua giày thể thao của sinh viên nam tại TP Hồ Chí Minh nhằm mang lại cho quý khách
hàng những dòng giày mang lại sự hiệu quả, năng động, tính thể thao, đảm bảo chất lượng
tốt nhất lại vừa hợp túi tiền. Sự giúp đỡ nhiệt tình của các bạn sẽ góp phần không nhỏ vào
thành công của công ty chúng tôi. Tất cả thông tin các bạn cung cấp sẽ được bảo mật và chỉ
sử dụng vì mục đích nghiên cứu.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn.
Phần 1: Thông Tin Tổng Quát
Bạn vui lòng cho biết
Bạn đến từ trường: …………………………………………………………………………………………….
Phần 2: khảo sát thông tin
1.

Bạn có đang (hoặc đã từng) sử dụng giày thể thao không?
a.Có
b. Không
(Nếu có xin làm tiếp)
2. Nhãn hiệu giày thể thao bạn đang dùng
 NIKE
 ADIDAS
 PUMA

9

3.

4.

PUMA
CONVERSE
BITIS
Thượng Đình
KHÁC:……………….(xin điền vào tên của sản phẩm đó)

Thu nhập hằng tháng của bạn:
A. < 1.000.000 đồng C. 2.000.000 – 3.000.000 đồng B. 1.000.000 – 2.000.000 đồng D. > 3.000.000 đồng

Bạn thường chi bao nhiêu tiền để mua giày thể thao?
<50.000 đồng

50.0000 100.000 đồng

100.000  150.000 đồng

>150.000 đồn

10

5. Các yếu tố ảnh hưởng đến xu hướng chọn mua giày thể thao.

A. Thương hiệu

Hoàn

Khôn

toàn

g

không

đồng

đồng ý

ý

Không
có ý
kiến

Rất

Đồng

đồng

ý

ý

1. Thương hiệu

của sản phẩm
ảnh

hưởng

đến

việc

quyết

định

chọn

mua

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

giày thể thao
của bạn.
2. Một đôi giày
được

nhiều

người

chọn

mua sẽ đáng
tin cậy hơn.
3. Thương hiệu
của giày thể
thao X tạo
cảm

giác

thoải mái, tự
tin

khi

sử

dụng.
4. Tôi có thể
nhận

biết

giày thể thao
x thông qua
11

biểu

tượng

của

thương

hiệu (Logo)

một cách dễ
dàng.
5. Khi nói giày
thể thao X
tôi biết ngay
đó

phẩm

sản

1

2

3

4

5

của

công ty nào
sản xuất.
B. Giá cả

Hoàn toàn

không đồng
ý

1.

Không đồng

Không có ý

ý

kiến

Đồng ý

Rất đồng ý

Thu nhập
của bạn có
ảnh

hưởng

đến

việc

quyết

định

chọn

mua

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

giày thể thao
với giá phù
hợp.
2. Mức giá sản

phẩm

thể

hiện

chất

lương

sản

phẩm

theo
12

quan

điểm

tiền nào của
nấy. (giá cả
phù hợp với
chất lượng) .
3.
Bạn sẵn
sàng mua giá
cao đối với

dòng giày thể
thao

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

một

thương hiệu
lớn.
4. Mức giá bán
giày thể thao
x nhìn chung
rất

cạnh

tranh.
5. Giá cả giày
thể thao X
phù hợp với
chất

lượng

của giày thể
thao X.
6. Nhìn chung
bạn rất hài
lòng về giá
cả của giày
thể thao X.
C. Sản phẩm

Hoàn

Khôn

Không

Đồng

Rất

toàn

g

có ý

ý

đồng

13

1. Bạn

không

đồng

đồng ý

ý

kiến

ý

quan

tâm đến giày
thể thao chỉ
có tính năng
hổ trợ riêng
cho

từng

môn

thể

thao(

phụ

thuộc

vào

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

môn thể thao
bạn chơi).
2. Bạn
quan
tâm đến mẫu
mã,

phong

cách, thiết kế
của giày thể

thao.
3. Bạn

quan

tâm đến chất
lượng,

độ

bền của đôi
giày thể thao.
4. Bạn
quan
tâm đến mức
độ
trong

hỗ

trợ
luyện

tập của một
14

đôi giày thể
thao.
5. Bạn

quan

tâm đến xu
hướng

thời

trang, và yêu

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

cầu một đôi
giày thể thao
cần phải hợp
mốt.
6. Nếu

phẩm

sản
giày

thể thao Y
sẵn sàng cải
tiến để đáp
ứng yêu cầu
của bạn, bạn
sẵn

sàng

chấp nhận sử
dụng

sản

phẩm ấy chứ.
7. Bạn hài lòng
về kết quả và
chất

lượng

mà giày thể
thao X mang
lại.

15

Hoàn toàn
D. Kênh

phân

phối

không đồng
ý

Không đồng

Không có ý

ý

kiến

Đồng ý

Rất đồng ý

1. Tôi có thể dễ

dàng

tìm

giày thể thao
X ở các đại

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Xem thêm: Chương Trình Ai Là Triệu Phú Tập Đặc Biệt 30/3/2021, Xuân Bắc Ngồi Ghế Nóng Ai Là Triệu Phú

lí, trung tâm
mua sắm gần
nhất.
2.
Việc mua
giày thể thao
X tại các đại
lí, trung tâm
được

thực

hiện dễ dàng,
3.

tiện lợi.
Bạn được hỗ
trợ thông tin,
giải đáp thắc
mắc từ nhân
viên tư vấn
bán hàng tại
các
trung

đại

lí,
tâm

mua sắm.
4. Thái độ nhân
viên tại các
đại lí, trung

16

tâm mua sắm
có sản phẩm
X thân thiện
sẵn

sàng

phục vụ.
5. Bạn rất tin
tưởng về sự
đảm bảo khi
mua hàng tại
các

đại

trung

tâm

mua

sắm

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

giày thể thao
X.
6. Nhìn

chung

bạn rất hài
lòng về kênh
phân phối.
E. Ảnh

của

hưởng

Hoàn toàn

người

không đồng
ý

thân
1. Nếu bạn biết

một

1

Không đồng

Không có ý

ý

kiến

2

3

Đồng ý

4

Rất đồng ý

5

người

quen nào đó
đang sử dụng
giày thể thao
Y

thấy

hiệu quả, bạn
sẵn sàng mua
17

sản phẩm đó.

2. Bạn

rất tin

tưởng

vào

người

thân

(người quen)

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

khi họ hướng
dẫn hoặc tư
vấn cho bạn.
3. Người thân
quen

tác

động

đến

việc

chọn

mua giày thể
thao X của
bạn.
4. Tôi tin rằng
người thân sẽ
ủng hộ tôi
khi mua sản
phẩm

giày

thể thao X.

Xin chân thành cám ơn sự giúp đỡ của các bạn và chúc mọi người sức khỏe, hạnh
phúc và thành công!

18

III.
Thu thập dữ liệu
Câu hỏi nghiên cứu:

Who: Ai là người được chọn để tiến hành nghiên cứu?
Những sinh viên có sử dụng giày thể thao tại tại thành phố Hồ Chí Minh
What: Thông tin nào nên thu thập từ người phỏng vấn?
Đánh giá của sinh viên về các loại giày trên thị trường hiện nay: Nike, Adidas,

Puma, thượng đình,…..
When: Khi nào tiến hành thu thập dữ liệu?
Tiến hành thu thập trong tháng 09/ 2015.
Where: Tiến hành phỏng vấn ở đâu?
Sinh viên trả lời phỏng vấn thông qua bảng câu hỏi tại thành phố Hồ Chí Minh.
Why: Tại sao phải thu thập thông tin? Tại sao dự án nghiên cứu cần tiến hành?
Xây dựng bản đồ nhận thức của người tiêu dùng giày thể thao trên thị trường.
Để biết được yếu tố ảnh hưởng đến xu hướng chọn mua giày thể thao, từ đó
giúp nhà quản trị đưa ra được chiến lược bán hàng hiệu quả và phù hợp.
How: Chúng ta thu thập thông tin bằng cách nào?
Phỏng vấn cá nhân thông qua bảng câu hỏi.
.

– Phương pháp chọn mẫu
Đơn vị tổng thể: thành phố Hồ Chí Minh
Đơn vị mẫu: sinh viên tại các trường đại học.
Phạm vi lấy mẫu: sinh viên trong các lớp tại các trường đại hoc.
Thời gian lấy mẫu: tháng 11/2014
Cỡ mẫu: 110 sinh viên.
Phương pháp phân tích dữ liệu

Số liệu thu thập được sẽ được làm sạch, phân tích và xử lý bằng phần mềm SPSS.
19

Sử dụng bảng thống kê tần số, tần suất nhằm xác định, đo lường các tiêu chí ảnh
hưởng đến việc lựa chọn giày thể thao của người tiêu dùng.
Sử dụng các bảng biểu, biểu đồ nhằm đảm bảo minh họa rõ ràng cho kết quả nghiên
cứu.

Các bảng biểu được xử lý bằng SPSS
(1) Nhãn hiệu giày thể thao đang được sử dụng

V
alid

NIKE

Frequency
29

Percent
26.4

ADIDAS

19

17.3

PUMA

3

2.7

CONVERSE

30

27.3

BITIS

8

7.3

NEWBALANCE

12

10.9

THUONG DINH

2

1.8

KHAC

7

6.4

Total

110

100.0

(2) Thương hiệu ảnh hưởng đến quyết định mua sản phẩm

Frequency

Percent
20

V
alid

hoan toan khong dong

6

5.5

khong dong y

3

2.7

khong co y kien

16

14.5

dong y

63

57.3

rat dong y

22

20.0

Total

110

100.0

y

(3) Lượng người sử dụng sản phẩm ảnh hưởng đến quyết định mua sản phẩm

V
alid

Frequency

Percent

6

5.5

khong dong y

9

8.2

khong co y kien

12

10.9

dong y

68

61.8

rat dong y

15

13.6

Total

110

100.0

hoan toan khong dong
y

(4) Cảm giác tự tin, thoải mái khi sử dụng sản phẩm ảnh hưởng đến quyết định mua sản

phẩm
21

V
alid

Frequency

Percent

3

2.7

khong dong y

4

3.6

khong co y kien

11

10.0

dong y

69

62.7

rat dong y

23

20.9

Total

110

100.0

Frequency

Percent

7

6.4

khong dong y

9

8.2

khong co y kien

18

16.4

dong y

51

46.4

rat dong y

25

22.7

Total

110

100.0

hoan toan khong dong
y

(5) Hiểu biết về công ty

V
alid

hoan toan khong dong
y

22

(6) Gía cả ảnh hưởng đến quyết định mua sản phẩm

V
alid

Frequency

Percent

2

1.8

khong dong y

3

2.7

khong co y kien

13

11.8

dong y

74

67.3

rat dong y

18

16.4

Total

110

100.0

hoan toan khong dong

y

(7) Chất lượng sản phẩm ảnh hưởng đến quyết định mua sản phẩm

V
alid

Frequency

Percent

3

2.7

khong dong y

1

.9

khong co y kien

8

7.3

dong y

63

57.3

35

31.8

hoan toan khong dong
y

rat dong y
23

110

Total

IV.

100.0

Phân tích

Trong phần này nhóm xin trình bày các kết quả đánh giá, đồng thời hoàn chỉnh các
thang đo và các kết quả kiểm định.
Phần mềm thống kê SPSS được sử dụng như là một công cụ chính để thực hiện các
phân tích ở Phần 3 này.
1. Thu nhập hằng tháng
– Qua kết quả thống kê về thu nhập hàng tháng (bao gồm cả trợ cấp từ gia đình) của những

sinh viên nam được hỏi, nhóm nhận thấy sinh viên có thu nhập hằng tháng từ 3.000.000
đồng trở lên chiếm tỷ lệ lớn nhất với 48.2%, kế tiếp là từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000
đồng chiếm 24.5%, 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng chiếm 14.5% và thấp nhất 12.7%
là thu nhập dưới 1.000.000 đồng . Số liệu cụ thể được trình bày trong bảng 3.1 và hình
3.1.

Bảng 3.1 Thống kê thu nhập của mẫu nghiên cứu
Thu nhập
< 1.000.000 Từ 1.000.000 đến 2.000.000 Từ 2.000.000 đến 3.000.000 >3.000.000
Tổng

Tần suất
14
16
27
53
110

Phần trăm (%)
12.7
14.5
24.5
48.2
100.0

Hình 3.1 Thông tin về thu nhập
24

2. Mức chi tiêu cho sản phẩm giày thể thao
– Qua khảo sát cho thấy, đến 85.5% sinh viên chi từ 150.000 đồng trở lên cho sản phẩm
giày thể thao, 0.9 % sinh viên chi dưới 50.000 đồng, 8.2% chi từ 100.000 đồng đến dưới
150.000 đồng và 5.5% sinh viên chi từ 50.000 đồng đến 100.000 đồng. Số liệu cụ thể
được trình bày trong bảng 3.2 và hình 3.2.
Bảng 3.2 Thống kê chi tiêu cho sản phẩm
Mức chi
< 50.000 đồng Từ 50.000 đồng đến 100.000 đồng Từ 100.000 đồng đến 150.000 đồng Tần suất 1 6 Phần trăm (%) 0.9 5.5 9 8.2 > 150.000 đồng

94

85.5

Tổng

110

100.0

Hình 3.2 Thông tin về mức chi tiêu cho sản phẩm

Biểu đồ cho thấy đa phần sinh viên chi trên 150.000 đồng để mua sản phẩm giày thể
thao. Cho thấy sinh viên có xu hướng mua sản phẩm giày với chất lượng tốt.

3. Các nhãn hiệu được ưa chuộng
– Qua khảo sát, ta thấy các nhãn hiệu được sinh viên ưa chuộng và sử dụng nhất đó là
Converse (27.3%), thứ hai là Nike (26.4%), thứ ba là Adidas (17.3%) và một số nhãn
hiệu khác cũng rất được ưa chuộng. Số liệu trình bày trong bảng 3.3 và hình 3.3.
Bảng 3.3 Thống kê các nhãn hiệu giày thể thao được ưa chuộng

25

Tài liệu liên quan

*

Các yếu tố ảnh hướng đến xu hướng mua lại và truyền miệng về sản phẩm giày thể thao.pdf 114 1 7

*

Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp giầy thể thao xuất khẩu Barotex.docx 78 303 0

*

Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán Nguyên vật liệu tại Xí nghiệp Giầy thể thao xuất khẩu Kiêu Kỵ – Gia Lâm.DOC 69 554 2

*

Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán Nguyên vật liệu tại Xí nghiệp Giầy thể thao XK Kiêu Kỵ – Gia Lâm 86 402 0

*

Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp giầy thể thao xuất khẩu Barotex 76 257 0

*

35 Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp giầy thể thao xuất khẩu Barotex 76 297 0

*

89 Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán Nguyên vật liệu tại Xí nghiệp Giầy thể thao XK Kiêu Kỵ – Gia Lâm 86 361 0

*

92 Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp giầy thể thao xuất khẩu Barotex 75 311 0

*

73 Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp giầy thể thao xuất khẩu Barotex 75 237 0

Xem thêm: Thị Trường Khách Sạn 2018 : Giá Phòng Bình Quân Tăng 2,8%, Khách Hàng Số Một Của Khách Sạn 4

*

Luận văn thạc sĩ về Các yếu tố ảnh hướng đến xu hướng mua lại và truyền miệng về sản phẩm giày thể thao 114 865 5

Trả lời

Back to top button