Bản Kế Hoạch Mở Rộng Thị Trường Của Cafê Trung Nguyen, Chiến Lược Và Kế Hoạch Phát Triển Thị Trường

*
*
*
*
*
*
*

Bảng mô tả các nhiệm vụ thực hiện của bộ phận Truyền Thông Thương Hiệu trong kế hoạch phát triển thị trường.

Đang xem: Bản kế hoạch mở rộng thị trường

Mục tiêu then chốt: Truyền thông giá trị

Muốn khách hàng tư duy tích cực đối với giá trị sản phẩm/công ty, sản phẩm bắt buộc phải được thương hiệu hóa, đồng nghĩa sản phẩm phải trở thành tri thức, điều hiển nhiên trong tâm trí người tiêu dùng, thương hiệu của sản phẩm cần được những người tiêu dùng chia sẻ cho nhau giống như cách họ chia sẻ thông tin hữu ích trong cuộc sống.

Muốn đạt mục tiêu này, bộ phận truyền thông thương hiệu cần thực hiện nghiêm túc những hoạt động, thuộc trách nhiệm của mình trong kế hoạch phát triển thị trường, có thể nhờ sự trợ giúp từ bên ngoài. Thông qua đó hình thành một quá trình quản lý thương hiệu với 5 giai đoạn quan trọng bao gồm: nhận thức tư duy, cộng hưởng, chuyển hóa bán hàng, trải nghiệp, truyền miệng.

Xem thêm: thả thính ngầu

Xem thêm: Nghiệp Vụ Kinh Doanh Của Công Ty Chứng Khoán Là Loại Hình Doanh Nghiệp Nào

Những công việc cụ thể của bộ phận Truyền Thông Thương Hiệu trong chiến lược phát triển thị trường bao gồm:

1, Thiết lập và quản lý thương hiệu

Dựa trên sự tin tưởng đối với thương hiệu, viễn cảnh thương hiệu, định vị thương hiệu, cá tính thương hiệu, hình ảnh, trải nghiệm đối với thương hiệu, và những yếu tố khác của thương hiệu để hoàn thiện hệ thống giá trị thương hiệu, hệ thống truyền thông hiệu, và hệ thống quản lý thương hiệu. Không những nói cho khách hàng biết bạn là ai? bạn đại diện cho điều gì ? mục tiêu của bạn là gì ? Hỗ trợ người tiêu dùng hình thành nhận thức đối với thương hiệu, giúp họ hiểu về bạn, thích bạn, chấp nhận bạn, và còn để người tiêu dùng truyền thông bạn. Bởi vì Marketing là một chiếc vòng tròn không ngừng nâng cấp, công việc đối với hoạt động thương hiệu không hề ít, và phải liên tục hoàn thiện.

Trả lời

Back to top button