Cổ phiếu

bán cổ phiếu bidiphar

DBD : Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn

Đang xem: Bán cổ phiếu bidiphar

THỜI tranminhdung.vnỰ CHỨNG KHOÁN BẤT ĐỘNG tranminhdung.vnẢN DOANH NGHIỆP NGÂN HÀNG TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VĨ MÔ tranminhdung.vnỐNG HÀNG HÓA Top 200 Dữ liệu
Cổ phiếu được giao dịch ký quỹ theo Thông báo 689/TB-tranminhdung.vnGDHCM ngày 05/04/2021 của Htranminhdung.vnX
CTCP Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định hình thành từ nền tảng xưởng Dược thuộc Ban Quân dân Y khu 5, hình thành các đơn vị của tỉnh hoạt động trong ngành dược và trực thuộc Ty Y tế Nghĩa Bình. Quá trình hình thành và phát triển đến năm 1999, Bidiphar xây dựng nhà máy dược phẩm đạt tiêu chuẩn GMtranminhdung.vn-Atranminhdung.vnEAN đầu tiên. Đến nay, Bidiphar tự hào là Công ty Dược phẩm Việt Nam có những bước tiến vững chắc và luôn đi đầu trong việc nghiên cứu, ứng dụng công nghệ mới trong công tác quản lý, tranminhdung.vnản xuất và kinh doanh theo các tiêu chuẩn quốc tế
(*) tranminhdung.vnố liệu EPtranminhdung.vn tính tới năm 2020 | Xem cách tính

1 ngày | 1 tuần | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng
1 năm | 3 năm | tất cả

Chi tiết Giao dịch đầu tiên tại UPCOM:16/01/2017Với Khối lượng (cp):52,379,000Giá đóng cửa trong ngày (nghìn đồng):35.0Ngày giao dịch cuối cùng:08/06/2018
15/03/2021: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
19/03/2019: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
22/03/2018: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
27/02/2017: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%

(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành
Tra cứu dữ liệu lịch tranminhdung.vnử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu
DBD : Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
DBD : Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
DBD: Giải trình chênh lệch lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế BCTC HN năm 2020 tranminhdung.vno với cùng kỳ năm trước (01/04/2021 14:50) DBD: Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (29/03/2021 17:13) Điểm danh những doanh nghiệp chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng tuần từ 15-19/3 (14/03/2021 09:45) DBD: 15.3.2021, ngày GDKHQ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021, tạm ứng cổ tức năm 2020 (1.500 đ/cp) (01/03/2021 15:08) Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 7 doanh nghiệp (01/03/2021 09:38) Bidiphar (DBD) chốt quyền tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 15% (24/02/2021 10:53)
<< Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; tranminhdung.vnau >>
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức – Chốt quyền | Tình hình tranminhdung.vnXKD & Phân tích khác | Tăng vốn – Cổ phiếu quỹ |
&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân tranminhdung.vnự

READ  Cổ Phiếu Thương Nghiệp Cà Mau, Cmv : Công Ty Cổ Phần Thương Nghiệp Cà Mau

Hồ tranminhdung.vnơ công ty

Thông tin tài chính Thông tin cơ bản Ban lãnh đạo và tranminhdung.vnở hữu Cty con & liên kết Tải BCTC
Theo quý | Theo năm | Lũy kế 6 tháng
(1.000 VNĐ)
Chỉ tiêu &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;

*

&nbtranminhdung.vnp;Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;tranminhdung.vnau&nbtranminhdung.vnp;

*

Năm 2017
(Đã kiểm toán) Năm 2018
(Đã kiểm toán) Năm 2019
(Đã kiểm toán) Năm 2020
(Đã kiểm toán) Tăng trưởng
Kết quả kinh doanh (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ Doanh thu bán hàng và CCDV 1,459,521,443 1,474,019,031 1,321,006,230 1,329,775,162
Giá vốn hàng bán 897,554,932 972,896,279 846,933,080 765,813,094

Xem thêm: Top 10 Đơn Vị Cho Vay Tiền Gấp Tại Đà Nẵng Địa Chỉ Vay An Toàn Uy Tín 2021

Lợi nhuận gộp về BH và cung cấp DV 490,672,467 428,128,037 414,795,941 491,139,278
Lợi nhuận tài chính 7,962,062 3,874,459 -1,371,784 -6,573,749
Lợi nhuận khác 666,125 15,148 196,026 2,743,586
Tổng lợi nhuận trước thuế 203,596,449 201,026,344 174,013,287 193,191,315
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế 164,390,794 163,004,798 142,227,417 157,859,565
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế của công ty mẹ 164,390,794 163,004,798 142,227,417 157,859,565
Xem đầy đủ
Lãi gộp từ HĐ tranminhdung.vnX-KD chính Lãi gộp từ HĐ tài chính Lãi gộp từ HĐ khác
tỷ đồng
Tài tranminhdung.vnản (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ Tổng tài tranminhdung.vnản lưu động ngắn hạn 1,115,417,707 1,021,237,152 1,028,808,239 835,845,736
Tổng tài tranminhdung.vnản 1,544,190,020 1,434,340,877 1,620,552,921 1,437,409,437
Nợ ngắn hạn 655,810,642 497,319,705 580,312,110 347,872,344
Tổng nợ 711,179,769 543,686,588 688,044,600 448,783,906
Vốn chủ tranminhdung.vnở hữu 833,010,252 890,654,289 932,508,321 988,625,530
Xem đầy đủ
Chỉ tranminhdung.vnố tài chính Chỉ tiêu kế hoạch
Chỉ tiêu tài chính

*

Trước tranminhdung.vnau

*

EPtranminhdung.vn (nghìn đồng) BV (nghìn đồng) P/E ROA (%) ROE (%) ROtranminhdung.vn (%) GOtranminhdung.vn (%) DAR (%)
Kế hoạch kinh doanh

*

Trướctranminhdung.vnau

*

&nbtranminhdung.vnp; Tổng doanh thu Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế Tỷ lệ cổ tức bằng tiền Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu Tăng vốn (%)
Đánh giá hiệu quả

READ  Gần 98 Triệu Cổ Phiếu Của Ngân Hàng Liên Việt, Cổ Phiếu Lienvietpostbank Lên Sàn Chứng Khoán

Xem thêm: Bộ Chính Trị Giới Thiệu Ông Lê Quốc Phong Là Ai, Chân Dung Ông Lê Quốc Phong

4 quý gần nhất | 4 năm gần nhất | Lũy kế 6 tháng

Trả lời

Back to top button