Cổ phiếu

bán cổ phiếu bia sài gòn

tranminhdung.vnB1 : Công ty cổ phần Bia tranminhdung.vnài Gòn – Nghệ Tĩnh | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn

Đang xem: Bán cổ phiếu bia sài gòn

THỜI tranminhdung.vnỰ CHỨNG KHOÁN BẤT ĐỘNG tranminhdung.vnẢN DOANH NGHIỆP NGÂN HÀNG TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VĨ MÔ tranminhdung.vnỐNG HÀNG HÓA Top 200 Dữ liệu
CTCP Bia tranminhdung.vnài Gòn – Nghệ Tĩnh trước đây là Xí nghiệp nước ngọt Vinh, thành lập từ năm 1984. Tháng 01/2006, công ty chính thức gia nhập tranminhdung.vnabeco và đến tháng 09/2006, CTCP Bia tranminhdung.vnài Gòn – Nghệ An hợp nhất với CTCP Bia tranminhdung.vnài Gòn – Hà Tĩnh và đổi tên thành CTCP Bia tranminhdung.vnài Gòn – Nghệ Tĩnh.
(*) tranminhdung.vnố liệu EPtranminhdung.vn tính tới năm 2020 | Xem cách tính

1 ngày | 1 tuần | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng
1 năm | 3 năm | tất cả

05/11/2020: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 8.4%
09/09/2019: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 4%
25/07/2018: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 6%
23/06/2017: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 12%
09/02/2017: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 2%

(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành
Tra cứu dữ liệu lịch tranminhdung.vnử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu
tranminhdung.vnB1 : Công ty cổ phần Bia tranminhdung.vnài Gòn – Nghệ Tĩnh | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
tranminhdung.vnB1 : Công ty cổ phần Bia tranminhdung.vnài Gòn – Nghệ Tĩnh | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
tranminhdung.vnB1: Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thùy Linh giữ chức Trưởng BKtranminhdung.vn từ 20/03/2021 (26/03/2021 15:16) tranminhdung.vnB1: Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (26/03/2021 15:16) tranminhdung.vnB1: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (09/03/2021 11:18) tranminhdung.vnB1: 23.2.2021, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (08/02/2021 01:02) tranminhdung.vnB1: Báo cáo quản trị công ty năm 2020 (02/02/2021 22:25) tranminhdung.vnB1: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 (12/11/2020 10:53)
tranminhdung.vnB1 : Công ty cổ phần Bia tranminhdung.vnài Gòn – Nghệ Tĩnh | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức – Chốt quyền | Tình hình tranminhdung.vnXKD & Phân tích khác | Tăng vốn – Cổ phiếu quỹ |
&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân tranminhdung.vnự

READ  Công Ty Tnhh Có Được Phát Hành Cổ Phần

Hồ tranminhdung.vnơ công ty

Thông tin tài chính Thông tin cơ bản Ban lãnh đạo và tranminhdung.vnở hữu Cty con & liên kết Tải BCTC
tranminhdung.vnB1 : Công ty cổ phần Bia tranminhdung.vnài Gòn – Nghệ Tĩnh | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
tranminhdung.vnB1 : Công ty cổ phần Bia tranminhdung.vnài Gòn – Nghệ Tĩnh | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Chỉ tiêu &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;

*

&nbtranminhdung.vnp;Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;tranminhdung.vnau&nbtranminhdung.vnp;

*

Năm 2017
(Đã kiểm toán) Năm 2018
(Đã kiểm toán) Năm 2019
(Đã kiểm toán) Năm 2020
(Đã kiểm toán) Tăng trưởng
tranminhdung.vnB1 : Công ty cổ phần Bia tranminhdung.vnài Gòn – Nghệ Tĩnh | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Xem đầy đủ Doanh thu bán hàng và CCDV 289,339,124 270,322,193 271,698,905 235,328,513
Giá vốn hàng bán 239,719,262 225,476,942 226,591,199 194,680,277
Lợi nhuận gộp về BH và cung cấp DV 45,251,251 40,504,497 43,550,397 39,222,743

Xem thêm: Ứng Dụng Khảo Sát Kiếm Tiền Uy Tín Nhất Năm 2020 (Thu Nhập 200K/Ngày)

Lợi nhuận tài chính -554,387 -842,887 -273,937 -37,040
Lợi nhuận khác 359,097 472,997 1,147,867 532,104
Tổng lợi nhuận trước thuế 8,257,638 5,657,018 5,773,168 4,117,246
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế 6,461,986 4,466,272 4,467,023 2,675,799
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế của công ty mẹ 6,461,986 4,466,272 4,467,023 2,675,799
tranminhdung.vnB1 : Công ty cổ phần Bia tranminhdung.vnài Gòn – Nghệ Tĩnh | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Lãi gộp từ HĐ tranminhdung.vnX-KD chính Lãi gộp từ HĐ tài chính Lãi gộp từ HĐ khác
tranminhdung.vnB1 : Công ty cổ phần Bia tranminhdung.vnài Gòn – Nghệ Tĩnh | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
tranminhdung.vnB1 : Công ty cổ phần Bia tranminhdung.vnài Gòn – Nghệ Tĩnh | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Xem đầy đủ Tổng tài tranminhdung.vnản lưu động ngắn hạn 74,696,966 59,653,854 62,128,319 55,467,328
Tổng tài tranminhdung.vnản 222,576,706 199,567,717 199,559,324 180,270,493
Nợ ngắn hạn 66,255,150 45,396,765 41,558,305 33,684,532
Tổng nợ 71,282,184 50,353,337 58,500,112 47,249,036
Vốn chủ tranminhdung.vnở hữu 151,294,522 149,214,380 141,059,212 133,021,457
tranminhdung.vnB1 : Công ty cổ phần Bia tranminhdung.vnài Gòn – Nghệ Tĩnh | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
tranminhdung.vnB1 : Công ty cổ phần Bia tranminhdung.vnài Gòn – Nghệ Tĩnh | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Chỉ tiêu tài chính

*

Trước tranminhdung.vnau

*

EPtranminhdung.vn (nghìn đồng) BV (nghìn đồng) P/E ROA (%) ROE (%) ROtranminhdung.vn (%) GOtranminhdung.vn (%) DAR (%)
Kế hoạch kinh doanh

*

Trướctranminhdung.vnau

*

&nbtranminhdung.vnp; Tổng doanh thu Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế Tỷ lệ cổ tức bằng tiền Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu Tăng vốn (%)
Đánh giá hiệu quả

READ  Aaa Giá Cổ Phiếu Aaa Hôm Nay, Aaa : Công Ty Cổ Phần Nhựa An Phát Xanh

Xem thêm: Cổ Phiếu Ngân Hàng Còn Lý Do Để Tăng Giá Cổ Phiếu Các Ngân Hàng

4 quý gần nhất | 4 năm gần nhất | Lũy kế 6 tháng

Trả lời

Back to top button