Lý Thuyết Và Bài Tập Thị Trường Hối Đoái, Bài Tập Về Tỷ Giá Hối Đoái

21

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (893.96 KB, 59 trang )

Đang xem: Bài tập thị trường hối đoái

Bài tập Tài chính quốc tế Chương V Thị trường ngoại hối Dạng 1: Nghiệp vụ kỳ hạn Dạng 2: Nghiệp vụ Swap Dạng 3: Nghiệp vụ quyền chọn Dạng 1: NGHIỆP VỤ KỲ HẠN 1.1 Xác định tỷ giá kỳ hạn 1.2 Thực hiện nghiệp vụ kinh doanh kỳ hạn 1.3 Ứng dụng Arbitrages vào nghiệp vụ kinh doanh kỳ hạn 1.4 Nghiệp vụ ứng trước NGHIỆP VỤ KỲ HẠN 1.1 Xác định tỷ giá kỳ hạn – Cách yết giá kỳ hạn • Thông báo trực tiếp tỷ giá kỳ hạn • Yết giá theo kiểu công bố theo điểm kỳ hạn Tỷ giá kỳ hạn = Tỷ giá giao ngay ± điểm kỳ hạn – Nếu điểm bán≥điểm giá mua: Tỷ giá kỳ hạn = tỷ giá giao ngay + điểm kỳ hạn – Nếu điểm bán Tỷ giá kỳ hạn = tỷ giá giao ngay – điểm kỳ hạn NGHIỆP VỤ KỲ HẠN m*N T * N m T b T Db *
Db Dbkh 1 000 . 36 ) 1 2 ( + – + = b*N T * N b T m T Dm * Dm Dmkh 1 000 . 36 ) 1 2 ( + – + = Trong đó: Dm, Db: tỷ giá giao ngay N: số ngày kỳ hạn T2m: lãi suất tiền gửi đồng tiền thứ 2 T1b: lãi suất cho vay đồng tiền thứ 1 1.1 Xác định tỷ giá kỳ hạn NGHIỆP VỤ KỲ HẠN 1.1 Xác định tỷ giá kỳ hạn – Lưu ý  Theo thị trường Anh – Tính toán liên quan đến GBP: – 1 năm tính 365 ngày => trong công thức: mẫu số là 36500 – Chuyển toàn bộ lãi suất các đồng tiền khác về 365 ngày  Thị trường thông thường – 1 năm tính 360 ngày – Chuyển lãi suất đồng GBP về 360 ngày  Phải tính chính xác số ngày của kỳ hạn theo lịch, tháng 2 tính 28 ngày  Trường hợp không cho ngày cụ thể, tính trung bình 1 tháng có 30 ngày
NGHIỆP VỤ KỲ HẠN 1.2 Kinh doanh kỳ hạn – Ví dụ: Thông tin trên thị trường: Tỷ giá giao ngay: USD/CHF = 1,5642/42 Tỷ giá kỳ hạn 3 tháng USD/CHF = 1,5856/87 Lãi suất kỳ hạn 3 tháng (niêm yết theo năm). USD:41/8 – 41/2 CHF: 7 – 71/2 Phụ phí NH: ±1/8 (0.125%) Ông X có số tiền là 1.500.000 CHF, hãy thực hiện kinh doanh theo kỳ hạn cho ông X. NGHIỆP VỤ KỲ HẠN 1.2 Kinh doanh kỳ hạn – Đáp án:  Bước 1: Mua USD/CHF theo Db giao ngay=1,5742 =>số USD mua được: 1.500.000/1,5742=952.864,9473  Bước 2: Gửi USD trên thị trường tiền tệ 3 tháng theo lãi suất: 41/8 – 1/8=4 (%/năm) =>số USD cả gốc và lãi sau 3 tháng: 952.864,9473*(1+90*4/36000)=962.393,5967
NGHIỆP VỤ KỲ HẠN 1.2 Kinh doanh kỳ hạn – Đáp án:  Bước 3: Ký hợp đồng kỳ hạn bán USD/CHF 3 tháng theo Dmkh =1,5856  Số CHF nhận được sau 3 tháng: 962.393,5967*1,5856=1.525.971,287 CHF  Số CHF ban đầu nếu đem gửi ngân hàng với ls (7-0.125 = 6,875), sau 3 tháng thu được: 1.500.000*(1+6,875*90/36.000)=1.525.781,25  Lợi nhuận: 1.525.971,287 – 1.525.781,2500 = 190,037 CHF NGHIỆP VỤ KỲ HẠN 1.2 Kinh doanh kỳ hạn – Bài tập áp dụng:  Tại thị trường Anh tỷ giá giao ngay GBP/USD = 2,0345/12  Điểm kỳ hạn 3 tháng GBP/USD có điểm gia tăng 35/45 GBP: 9 – 91/8 (tính cho 365 ngày) USD: 4 – 41/2 (tính cho 360 ngày) Ông Y hiện có 500.000 GBP. Hãy thực hiện kinh doanh kỳ hạn cho ông Y NGHIỆP VỤ KỲ HẠN 1.2 Kinh doanh kỳ hạn – Đáp án:  Bước 1: Bán 500.000 GBP theo Dm GBP/USD=2,0345 Số USD mua được 500.000*2,0345=1.017.250 USD  Bước 2: Gửi USD trên thị trường tiền tệ thời hạn 3 tháng Trên thị trường Anh nên lãi suất 3tháng của USD là 4*365/360 = 4,05%
=>số USD nhận được sau 3tháng là: 1.017.250* (1 + 90*4,05/36.500 ) = 1.027.408,565 USD NGHIỆP VỤ KỲ HẠN 1.2 Kinh doanh kỳ hạn – Đáp án:  Bước 3: Tại thời điểm hiện tại, mua hợp đồng kỳ hạn 3 tháng GBP/USD theo Db kỳ hạn 3 tháng là: 2,0412+0.0045=2,0457  Số GBP nhận được sau 3 tháng: 1.027.408,565/2,0457=502.228,364 (GBP)  Số GBP ban đầu nếu đem gửi ngân hàng với lãi suất 9%/năm  Sau 3 tháng nhận được 500.000 * (1+9*90/36.500) = 511.095,890 (GBP)  Nghiệp vụ kinh doanh bị lỗ: 511.095,890 – 502.228,364 = 8.867,526 (GBP) 1.3. Ứng dụng Ac-bit trong thanh toán kỳ hạn – Thực hiện giao dịch cho công ty theo tỷ giá kỳ hạn – Các trường hợp xảy ra: 1/ Không tính phát sinh qua số dư tài khoản 2/ Tính phát sinh qua số dư tài khoản 1.3. Ứng dụng Acbit trong thanh toán kỳ hạn Ví dụ  Một công ty của Hồng Kông(HKD) trong ngày 11.2 nhận được thông báo sau: – Trong cùng ngày họ được thanh toán khoản tiền hàng trị giá 50.000 GBP và 3.500.000 SEK đồng thời họ phải chi trả 45.000 EUR và 1.000.000 CHF – 3 tháng sau họ nhận được 30.000 EUR và phải chi trả 15.000 GBP. Hãy ứng dụng Acbit trong thanh toán và dự báo tài khoản trong 3 tháng tới cho công ty (giả thiết mọi số dư không sinh lãi)  Thông tin thị trường: GBP/EUR =1,4388/1,4528 GBP/CHF = 2,4021/2,4240 SEK/CHF = 0,1797/49 EUR/HKD = 10,8924/10,9705 Lãi suất thị trường 3 tháng: GBP: 9
1/8 – 91/4; EUR: 4 – 41/2; HKD: 83/8 – 85/8 1.3. Ứng dụng Ac-bit trong thanh toán kỳ hạn  B1: Tại thời điểm giao ngay ngày 11/2 thực hiện giao dịch cho công ty. Tương tự ví dụ phần Acbit giao ngay. Kết thúc bước 1, tính được số HKD công ty phải bán là 2.143.808,229 HKD  B2: Thực hiện giao dịch cho công ty theo tỷ giá kỳ hạn: từ ngày 11/2 đến 11/5: 89 ngày. Bước 2  Công ty bán 3t EUR/GBP: (T2mGBP=9,125*360/365=9 ; T1bEUR=4,5) =>Số EUR chi để thanh toán cho GBP là 15000/0,6958=21.557,9189 =>số EUR còn dư:30.000-21.557,9189=8.442,0811  Công ty bán 3tEUR/HKD: =>số HKD mua được:8.442,0811*10,9955=92.824,9027 6958,089*5,4000.3689)5,49(6883,0

Xem thêm: luật sư cao cấp thế giới là gì

6883,089*T1b36.000T1b)89-Dm(T2mDmR/GBP3 =+-+=++=tEUDm9955,1089*5,4000.3689)5,4375,8(8924,108924,1089*T1b36.000T1b)89-Dm(T2mDmR/GBP3 =+-+=++=tEUDmTrường hợp 1: Không tính phát sinh qua số dư tài khoản  B1: Số HKD công ty phải bán là 2.143.808,229 HKD  B2: Số HKD công ty mua được sau 3 tháng là 92.824,9027 HKD => Kết luận: giá trị tài khoản công ty sau 3 tháng là: 92.824,9027 – 2.143.808,229 = – 2.050.983,326 Trường hợp 2: Tính phát sinh qua số dư tài khoản
a/ Kết thúc bước 1: tài khoản của công ty là âm: công ty phải vay nội tệ trên thị trường tiền tệ để thanh toán cho đối tác=>tính được gốc và lãi phải trả sau N ngày. Lấy kết quả bước 2 trừ đi tổng gốc và lãi phải trả b/ Kết thúc bước 1, tài khoản của công ty dư thừa => công ty gửi trên thị trường tiền tệ =>tính được gốc và lãi nhận sau N ngày. Lấy kết quả bước 2 cộng với tổng gốc và lãi nhận 1.3. Ứng dụng Acbit trong thanh toán kỳ hạn Bài tập vận dụng  Một công ty của NaUy (NOK) trong ngày 10/4 nhận được thông báo sau: – Trong cùng ngày họ được thanh toán khoản tiền hàng trị giá 500.000 EUR và 5.000.000 SEK đồng thời họ phải chi trả 1.000.000 CAD. – 2 tháng sau họ sẽ nhận được 500.000 GBP và phải chi trả 800.000 AUD. Hãy ứng dụng Acbit trong thanh toán và dự báo tài khoản trong 2 tháng tới cho công ty.  Thông tin thị trường: EUR/USD=1,3437/67 CAD/USD=0,8618/48 GBP/USD=1,7395/05 USD/SEK=7,8310/97 USD/NOK=6,7370/25 USD/AUD=1,1235/75 Lãi suất thị trường 2 tháng: GBP: 91/8 – 91/4; AUD: 3 – 31/2; NOK: 6 – 61/2 Phụ phí NH ±1/8 1.3. Ứng dụng Acbit trong thanh toán kỳ hạn Bài tập vận dụng
Một công ty của Đan Mạch trong ngày 30/1 nhận được thông báo 6 tháng sau họ sẽ nhận được 1.200.000 DKK đồng thời phải chi trả 600.000 SGD cho đối tác nước ngoài. Hãy ứng dụng các nghiệp vụ (ác-bít và giao dịch kỳ hạn) để thực hiện nghĩa vụ thanh toán và dự báo tài khoản của Công ty theo đồng EUR sau 6 tháng khi biết thông tin thị trường: USD/DKK= 6,9255/15 USD/SGD= 1,3515/59 EUR/USD= 1,2525/55 Lãi suất (% tính theo năm) của kỳ hạn 6 tháng của các đồng tiền là DKK: 6 – 6,5; USD: 7 – 7,125; SGD: 5 – 5,25; EUR: 6 – 6,5 1.4 Nghiệp vụ ứng trước  Áp dụng với các khoản thu có kỳ hạn.  Xin ứng trước số tiền đó sử dụng ngay để đáp ứng nhu cầu vốn trong kinh doanh cũng như phòng ngừa được rủi ro khi ngoại tệ đó có khả năng giảm giá.  Có hai phương án: – Phương án 1: Bán kỳ hạn ngoại tệ lấy nội tệ, sau đó xin ứng trước. – Phương án 2: Xin ứng trước ngoại tệ sau đó bán giao ngay lấy nội tệ  Công thức: CE: số tiền xin ứng trước C : số tiền sẽ nhận được trong tương lai T : Lãi suất áp dụng (lãi suất vay) N: số ngày của kỳ hạn )TN36.000TN-(1*CCE+=
1.4 Nghiệp vụ ứng trước Ví dụ  Một công ty trong thời gian 3 tháng tới có khoản thu trị giá 50.000 GBP. Thời điểm hiện tại có nhu cầu sử dụng EUR. Hãy tư vấn cho công ty phương án hiệu quả nhất Thông tin thị trường: Tỷ giá giao ngay: GBP/EUR = 1,2916/1,3102 Lãi suất 3 tháng: GBP: 91/16 – 91/4 EUR: 51/8 – 51/4 Phụ phí NH: ±1/8 1.4 Nghiệp vụ ứng trước Ví dụ  Phương án 1: – Công ty bán kỳ hạn 3 tháng GBP/EUR theo Dmkh 36000 + 9,123*90 1,2916 * (5,125 – 9,123)*90 1,2916 90 * T1b 36.000 T1b)90 – Dm(T2m Dm + = +
+ = = 1,2789  số EUR sẽ thu được sau 3 tháng = 50.000 * 1,2789 = 63.945 EUR – Công ty xin ứng trước EUR, số EUR xin ứng trước là ) 5,375*90 36.000 5,375*90 – (1 * 63.945 CE + = = 63.097,132 1.4 Nghiệp vụ ứng trước Ví dụ  Phương án 2: – Công ty xin ứng trước GBP. số GBP ứng trước là: – Bán giao ngay GBP/EUR theo Dm = 1,2916 số EUR mua được là 48.870,12 * 1,2916 = 63.120,65 EUR Kết luận: công ty nên lựa chọn phương án 2 ) 9,248*90 36.000 9,248*90 – (1 * 50.000 CE +

Xem thêm: Thị Trường Công Nghệ Thông Tin Việt Nam 2016, Ngành Công Nghệ Thông Tin

*

Sáng kiễn kinh nghiệm đổi mới phương pháp dạy học sinh lớp 9 các dạng bài tập di truyền 30 786 0

0 ( 0 bình chọn )

Tranminhdung.vn

https://tranminhdung.vn
Tranminhdung.vn là một blog chuyên tin tức về tài chính, chứng khoán, forex, tiền ảo, bitcoin tại VN và Global.

Câu nói hay