Câu Hỏi Và Bài Tập Thị Trường Chứng Khoán Học Viện Tài Chính

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*

Để phục vụ cho việc giảng dạy môn học Thị trường chứng khoán, Bộ môn Thị trường chứng khoán và Kinh doanh chứng khoán tổ chức biên soạn và xuất bản cuốn “Câu hỏi và bài tập thị trường chứng khoán”.

Cuốn sách này được biên soạn theo mục tiêu và chương trình đào tạo của Học viện Tài chính, phù hợp với việc đổi mới nội dung chương trình giảng dạy môn học Thị trường chứng khoán trong Học viện. Cuốn sách do tập thể giảng viên Bộ môn Thị trường chứng khoán và kinh doanh chứng khoán biên soạn, với sự tham gia của các đồng chí sau:

-TS.Hoàng Văn Quỳnh, trưởng Bộ môn Thị trường chứng khoán và kinh doanh chứng khoán, chủ biên.

– Các đồng chí: TS.Nguyễn Thị Hoài Lê, phó trưởng Bộ môn Thị trường chứng khoán và kinh doanh chứng khoán Ths.Nguyễn Lê Cường; Ths.Hoàng Thị Bích Hà; CN.Lê Thị Hằng Ngân, các cán bộ giảng dạy của Bộ môn.

MỤC LỤC

Trang

Lời nói đầu

3

Phần I:Hệ thống câu hỏi ôn tập

5

Chương I:Tổng quan về thị trường chứng khoán

5

Chương II: Thị trường chứng khoán sơ cấp

8

Chương III: Thị trường chứng khoán thứ cấp

10

Chương IV: Phân tích chứng khoán và đầu tư chứng khoán

12

Chương V: Thị trường trái phiếu quốc tế và việc phát hành trái phiếu quốc tế

14

Chương VI: Thị trường trái phiếu quốc tế và việc phát hành trái phiếu quốc tế

Trả lời

Back to top button