Bài Tập Kinh Tế Vi Mô Về Thị Trường Cạnh Tranh Hoàn Hảo (Đề Số Liệu Bảng)

Một doanh nghiệp hoạt động trong thị trường cạnh tranh hoàn hảo có bảng theo dõi chi phí như sau: 

Q 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
TC 200 300 360 400 420 430 450 500 580 680 800

Yêu cầu:

Xác định các đại lượng TFC, TVC, AC, AVC, AFC và MC tương ứng từng mức sản lượngHãy tư vấn cho doanh nghiệp nếu giá thị trường rơi vào các mức giá P=8, P=5 và P=3. Xác định mức lãi/lỗ ứng với các mức giá trên.Nếu giá thị trường là 6, doanh nghiệp lãi hay lỗ?. Doanh nghiệp có nên tăng giá để cải thiện kết quả kinh doanh hay không?

Lời giải

Câu 1:

Đề bài cho thấy tại mức sản lượng bằng 0, tổng chi phí TC = 200, => tổng định TFC = 3.000

Dựa vào công thức tính TVC =TC-TFC; AC=TC/Q, AVC=AVC/Q, AFC=TFC/Q và MC=ΔTC/ΔQ, ta có thể tính được các giá trị trong bảng sau:

Câu 2:

a) Tại mức giá P=8

Bảng trên cho thấy chi phí trung bình thấp nhất ACmin 7,1 (điểm đóng cửa), do vậy DN sẽ có lãi nếu giá bằng 8. 

DN sẽ đạt lợi nhuận tối đa tại mức sản lượng thỏa mãn điều kiện MC=P. Theo bảng số liệu trên, mức sản lượng đó là 80 đvsp.

Đang xem: Bài tập kinh tế vi mô về thị trường cạnh tranh hoàn hảo

Lợi nhuận tối đa đạt được ∏ = 80*8 – 580 = 640 – 580 = 60 đvt

Vậy, với mức giá thị trường là 8 (cao hơn điểm hòa vốn là 7,1), DN nên sản xuất để đạt được mức lợi nhuận60 đvt

b) Tại mức giá P=5

Bảng trên cho thấy chi phí trung bình thấp nhất ACmin 7,1, do vậy DN sẽ bị lỗ nếu giá bằng 5. Tuy vậy, mức giá này vẫn cao hơn biến phí trung bình thấp nhất AVCmin = 4,2 (điểm đóng cửa) nên doanh nghiệp vẫn nên sản xuất để tối thiểu thiệt hại.

DN sẽ giảm thiểu tối đa thiệt hại tại mức sản lượng thỏa mãn điều kiện MC=P. Theo bảng số liệu trên, mức sản lượng đó là 70 đvsp.

Xem thêm: thị trường mục tiêu của highlands coffee

Mức lỗ thấp nhất của DN ∏ = 70*5 – 350 = 3500 – 500 = -150 đvt

Vậy, với mức giá thị trường là 5 (thấp hơn điểm hòa vốn là 7,1 và cao hơn điểm đóng cửa là 4,2), DN nên sản xuất để đạt được mức lỗ tối thiểu là 150 đvt (Nếu đóng cửa ngừng SX, DN sẽ lỗ 200 định phí)

c) Tại mức giá P=3

Bảng trên cho thấy điểm đóng cửa là 4,2 (biến phí trung bình thấp nhất AVCmin 4,2), do vậy DN sẽ bị “mất cả chì lẫn chài” khi giá rơi xuống chỉ còn 3 đvt, nghĩa là mức giá đó không bù đủ biến phí nên vừa mất định phí vừa mất thêm một phần biến phí. 

Vậy, với mức giá thị trường là 3, DN nên đóng cửa, chấp nhận mức lỗ tối thiểu là 200 đvt định phí. 

Câu 3:

Khi giá thị trường bằng 6, DN đang trong tình trạng bị lỗ nhưng vẫn nên tiếp tục sản xuất để tối thiểu thiệt hại vì mức giá thấp hơn điểm hòa vốn là 7,1 và cao hơn điểm đóng cửa là 4,2.

Xem thêm: Klđlh Là Gì – (Earning Per Share

Vì doanh nghiệp hoạt động trong thị trường cạnh tranh hoàn hảo nên DN không thể tăng giá để cải thiện kết quả kinh doanh, vì trong thì trường này nếu DN tăng giá thì khách hàng sẽ không mua hàng của DN nữa mà họ sẽ mua hàng từ các nhà cung cấp khác. 

Tóm lại, DN phải chấp nhận giá thị trường và vẫn sản xuất để tối thiểu thiệt hại khi giá thị trường bằng 6.

Trả lời

Back to top button