bài tập kế toán ngân hàng phát hành trái phiếu

Đang xem: Bài tập kế toán ngân hàng phát hành trái phiếu

Share Like Download …

20 Bài tập định khoản kế toán ngân hàng có lời giải.
Xem chi tiết: http://lopketoantruong.com/
https://www.facebook.com/lophocketoantruong?ref=hl

22 Comments 170 Likes Statistics Notes

Xem thêm: Danh Sách Cổ Phiếu Tăng Trưởng Nhất 10 Năm Qua, Tin Tức Về Các Cổ Phiếu Đang Nóng Trên Thị Trường

12 hours ago   Delete Reply Block

Xem thêm: Thủ Tục Phát Hành Cổ Phiếu Riêng Lẻ, Ai Hưởng Lợi? Hồ Sơ Chào Bán Cổ Phiếu Riêng Lẻ

Bài tập định khoản kế toán ngân hàng có lời giải

1. _BÀI TẬP ĐỊNH KHOẢN KẾ TOÁN NGÂN HÀNG_ Bài 1: Ngày 17/7/2007, khách hàng N đến gửi tiết kiệm định kỳ 3 tháng, với số tiền 150 triệu đồng, trả lãi đầu kỳ. Lãi suất 0.68% trên 1 tháng. Xử lý kế toán trong những trường hợp sau: a) Ngày 17/10/2007, khách hàng mang sổ tiết kiệm đến để tất toán. b) Ngày 20/9/2007, khách hàng đến rút trước hạn, ngân hàng chỉ trả lãi với lãi suất là 0.2%/tháng. Giải – Số tiền khách hàng thực tế gửi vào ngân hàng là: 150 / (1+ 3 * 0.68%) = 147.001176 triệu đồng – Như vậy, số tiền lãi mà khách hàng đã được nhận trước là: 150 – 147.0012 = 2.9988 triệu đồng Nợ 1011 : 147.001176 triệu đồng Nợ 388 : 2.9988 triệu đồng Có 4232.3 tháng.N :150 triệu đồng – Hàng tháng, phân bổ lãi vào chi phí: Nợ 801 : 0.9996 triệu đồng Có 388 : 0.9996 triệu đồng a) Trường hợp khách hàng đến rút tiền đúng kỳ hạn: Nợ 4232.3 tháng.N :150 triệu đồng Có 1011 :150 triệu đồng b) Trường hợp khách hàng rút trước hạn: Khi đó ngân hàng sẽ tính lãi không kỳ hạn trên số tiền thực tế gửi vào. (từ 17/7/2007 đến 20/9/2007: 65 ngày) – Số tiền lãi là: 147.0012 * 0.2% * 65 / 30 = 0.637 triệu đồng – Số tiền khách hàng nhận được vào ngày 20/9/2007 là: 150 + 0.637 – 2.9988 = 147.6382 triệu đồng Ở đây, ta thấy xảy ra hai trường hợp: 1 http://lopketoantruong.com 2. 1) Nếu tại thời điểm này, Ngân hàng đã phân bổ lãi vào chi phí cả 3 tháng, như vậy, ta hạch toán ngược lại để làm giảm chi phí. Nợ 4232.3 tháng.N :150 triệu đồng Có 1011 :147.6382 triệu đồng Có 801 :2.3618 triệu đồng (2.9988-0.637) 2) Nếu ngân hàng mới chỉ phân bổ lãi vào chi phí trong 2 tháng đầu. Lúc này, tài khoản 801 đang có số dư nợ là 0.9996 * 2 =1.9992 triệu đồng, và tài khoản 388 có số dư nợ là 0.9996 triệu đồng. Ta hạch toán như sau: Nợ 4232.3 tháng.N : 150 triệu đồng Có 1011 : 147.6382 triệu đồng Có 801 : 1.3622 triệu đồng (1.9992-0.637) Có 388 : 0.9996 triệu đồng Bài 2: KH M vay 2000 lượng vàng trong 3 tháng. GV tại thời điểm hiện tại là 12,5 trđ/lượng. Trả lãi từ TKTGTT vào cuối kỳ. LS: 0,5%/tháng. GV vào CK là 11 trđ/ lượng. NH tính lãi dự thu với mức giá 13trđ/ lượng. Giải  Khi cho khách hàng vay: Nợ 2141.M : 25 000 triệu đồng Có 1051 : 25 000 triệu đồng  Ngân hàng dự thu lãi từng tháng: – Tháng thứ I: Nợ 3942 : 130 triệu đồng Có 702 : 130 triệu đồng Tháng thứ II: Nợ 3942 : 130 triệu đồng Có 702 : 130 triệu đồng – Tháng thứ III: Nợ 3942 : 130 triệu đồng Có 702 http://lopketoantruong.com : 130 triệu đồng 3.  Tổng lãi dự thu: 130 tr x 3th = 390 triệu đồng.  Lãi thực thu: 2000 x 11tr x 0,5% x 3 = 330triệu đồng.  KH trả nợ gốc: Nợ 1051 : 22 000 triệu đồng (2000 x 11) Nợ 632 : 3 000 triệu đồng (2000 x 1,5) Có 2141.M : 25 000 triệu đồng  KH trả lãi: – Nợ 4211 : 330 triệu đồng Có 3942 : 330 triệu đồng – Nợ 702 : 60 triệu đồng Có 3942 : 60 triệu đồng Bài 3: Tại 1 NH X, doanh nghiệp A có hạn mức tín dụng trong quý 3/2007 là 500 trđ. Trong quý 3/2007 có các nghiệp vụ:   dư nợ: 150trđ HMTD còn: 350trđ.   – 7/7/07:DN A đến rút tiền vay 150trđ – 25/7/07: DN A đến rút tiếp 150trđ dư nợ: 300trđ HMTD còn: 200trđ. – 31/7/07: DN A trích toài khoản tiền gửi của mình tại NH X để trả lãi   – 15/8/07: DN A đến rút tiếp 200trđ dư nợ: 500trđ HMTD còn: 0đ. – 31/8/07: do làmăn có lãi nên DN A đem tiền mặt lại NH X để trả hết lãi trongtháng 8 và trả luôn nợ gốc. (Vì đây là hình thức cho vay theo HMTD nên NH X quy định DN A phải trả lãi hàng tháng). Cho biết lãi suất 1.5%/tháng. Giải Ta có thể hạch toán các nghiệp vụ trên tại NH X như sau: http://lopketoantruong.com : 150 triệu đồng : 150 triệu đồng Nợ 2111.DN A : 150 triệu đồng Có 1011 Ngày 25/7: Nợ 2111.DN A Có 1011 Ngày 7/7: : 150 triệu đồng 4. Ngày 31/7: Lãi phải trả = (150*18 + 300*6) * 1.5%= 2.25 triệu đồng 30 Nợ 4211.DN A Có 702.DN A  : 2.25 triệu đồng : 2.25 triệu đồng Ngày 15/8: Nợ 2111.DN A Có 1011 : 200 triệu đồng : 200 triệu đồng Ngày 31/8: Lãi phải trả là: (300*15 + 500*16) * 1.5% = 6.25 triệu đồng 30 Doanh nghiệp A trả lãi tháng 8 và trả nợ gốc là: – Nợ 1011 Có 702.DN A – Nợ 1011 Có 2111.DN A : 6.25 triệu đồng : 6.25 triệu đồng : 500 triệu đồng : 500 triệu đồng Bài 4: Xuất 156.500 USD để mua 1 tài sản theo đơn đặt hàng của công ty nước ngoài QD, trị giá hợp đồng là 156000 USD, thời gian thuê là 3 năm, tiền thuê trả định kỳ theo quí là 13 000 USD. Lãi xuất 2,8%/quí tính trên giá trị còn lại của mỗi kỳ trả. Nhưng trả được 2 quí, đến quí 3 công ty làm ăn thua lỗ, có nguy cơ phá sản. Hạch toán tình hình trả tiền của công ty QD đến thời điểm quí 3. Cho biết công ty mua USD của ngân hàng để trả nợ vay và lãi.Tỷ giá USD/VND tại các thời điểm giao dịch đều là 16100. Giải – Khi mua tài sản :  Nợ 386 : 156 500 USD Có 1031 : 156 500 USD 4 http://lopketoantruong.com 5.   Nhập 951 : 156 500 USD  – Khi cho thuê tài sản: Nợ 2321 : 156 000 USD Nợ 809 : 500 USD Có 386 : 156 500USD    Xuất 951 : 156 500 USD Nhập 952 : 156 000 USD   Quí 1:   Hàng tháng, ngân hàng dự thu lãi.   Nợ 3943 : 156 000 * 2.8% / 3= 1456 USD  Có 705 : 1456 USD Tương tự cho tháng thứ 2,3 của quý 1.  Cuối quý 1, thu tiền thuê và lãi cho thuê. -Khách hàng mua USD để trả tiền thuê: 13 000 * 16 100 = 209 300 000 đồng.    Nợ 4711: 13 000 USD Có 2321: 13 000 USD     Nợ 1011: 209 300 000 đồng  Có 4712: 209 300 000 đồng – Khách hàng mua USD để trả tiền lãi: 1 456 * 3 *16 100 = 70 324 800 đồng  Nợ 4711 : 4368 USD (1456*3)  Có 3943 : 4368 USD  Nợ 1011 : 70 324 800 đồng Có 4712 : 70 324 800 đồng – Số dư nợ còn lại là: 156000 – 13000 = 143000 USD Quí 2     Đối với tiền thuê thì ta hạch toán tương tự như quý 1. Hàng tháng, ngân hàng dự thu lãi:    Nợ 3943 : 1334.7USD 000 * 2.8%/3 ) ( 143 Có 705 : 1334.7 USD – Tương tự cho tháng thứ 2 và 3 của quý 2. 5 http://lopketoantruong.com 6.  Khách hàng cũng mua USD để trả tiền lãi: 1334.7 * 3 * 16100 = 64 466 010 đồng  Nợ 4711 : 4 004.1 USD (1334.7 * 3) Có 3943 : 4 004.1 USD    Nợ 1011 : 64 466 010 đồng Có 4712 : 64 466 010 đồng – Số dư nợ còn lại là: 143 000 – 13 000 = 130 000 USD Quí 3 – Vì công ty có nguy cơ phá sản, nên ta chuyển nợ đủ tiêu chuẩn sang nợ có khả năng mất vốn.    Nợ 2325: 130 000 USD Có 2321: 130 000 USD   – Xử lý nợ có khả năng mất vốn:   Nợ 239 : 130 000 USD  Có 2325 : 130 000 USD Nhập 971: 130 000 USD  Bài 5: Ngân hàng X có chính sách tín dụng như sau: Cho vay 12 tháng, lãi suất 1%/tháng, trả lãi mỗi tháng , lãi suất phạt chậm thanh toán là 150% lãi suất thông thường. Khách hàng A (không có tài khoản tiền gửi tại NH X) đến vay 500 triệu đồng với điều khoản tín dụng như NH đưa ra, thời gian từ 1/10/2006 đến 1/10/2007.Trong 9 kỳ lãi đầu, khách hàng đến thanh toán lãi đúng hạn bằng tiền mặt.Nhưng đến 20/9/2007 khách hàng mới đến thanh toán lãi kỳ 10 và 11.Ngày 1/10/2007, khách hàng đến trả tiền lãi kỳ cuối và nợ gốc.Xử lý kế toán trong những trường hợp trên.  Giải Ngày 1/10/2006: Nợ 2111.KH A : 500 triệu đồng Có 1011 : 500 triệu đồng  Ngày 1/11/2006: Lãi phải thu: 500 * 1% = 5 triệu đồng. Khách hàng đến trả lãi bằng tiền mặt: Nợ 1011 : 5 triệu đồng 6 http://lopketoantruong.com 7. Có 702 : 5 triệu đồng Hạch toán tương tự cho 8 kỳ tiếp theo.   Ngày 1/8/2007, khách hàng  không đến thanh toán lãi theo thời hạn. Ngân hàng theo dõi ngoại bảng  Nhập 941 : 5 triệu đồng  Ngày 1/9/2007, tiếp tục theo dõi ngoại bảng  Nhập 941 : 5 triệu đồng Đến ngày này, ngân hàng xét thấy khách hàng suy giảm khả năng trả nợ nên chuyển nợ cần chú ý. Nợ 2112.KH A : 500 triệu đồng Có 2111.KH A : 500 triệu đồng  Đến ngày 20/9/2007, khách hàng đến thanh toán lãi. Mức phạt do chậm thanh toán lãi: 500*1.5*1%*(50+19)/30 = 17.25 triệu đồng. Nợ 1011 : 17.25 triệu đồng Có 702 : 17.25 triệu đồng Đồng thời Xuất 941: 10 triệu đồng  Ngày 1/10/2007, khách hàng đến thanh toán nợ gốc và lãi kỳ cuối. Nợ 1011 : 505 triệu đồng Có 2112.KH A : 500 triệu đồng Có 702 : 5 triệu đồng Bài 6: Một khách hàng A gởi TK 20 triệu, thời hạn 3 tháng, trả lãi cuối kì. Nếu khách hàng gởi TK có dự thưởng thì LS: 0,61%/tháng. Nếu khách hàng gởi TK không có dự thưởng thì LS: 0,71%/tháng.          Thời hạn từ 10/03/2007 đến 10/06/2007. KH đồng ý dự thưởng.   Ngày mở thưởng là ngày 10/04/2007.  Giả sử vào ngày 20/05/2007 Khách hàng rút tiết kiệm trước hạn Lãi không kỳ hạn là 0.25%/th   Giải 7 http://lopketoantruong.com 8. – Khi khách hàng gởi TK: Nợ 1011 :20triệu Có 4232 (3tháng, KHA) :20triệu – Dự trả lãi hàng tháng: Nợ 801 : 0.122triệu = 20*0.61% Có 4913 : 0.122triệu – Khi khách hàng kết toán trước hạn : + Trả nợ gốc Nợ 4232 (3tháng.KHA) :20triệu Có 1011 :20triệu + Trả lãi trước hạn: (10/03 đến20/05 là 71ngày) Nợ 4913 :20*(0.25% /30)*71= 0.118333 tr Có 1011 : 0.118333 tr + Hạch toán chênh lệch : Nợ 4913:(0.122*3)-0.118333 = Có 801: 0.247667 tr 0.247667 tr + Doanh thu từ dịch vụ khác (do KH không tiếp tục dự thưởng) (Chịu chi phí trả thưởng (0.71-0.61)*thời hạn*số tiền) Nợ 1011: ((0.71%-0.61%)/30)*71*20 = 0.047333 tr Có 79 0.047333 tr Bài 7: Ngày 07/05/2006. Một khách hàng B vay NH 180tr thời hạn 3 năm theo phương thức vay trả góp ,vốn trả đều mỗi tháng là 3triệu, lãi tính trên số dư thực tế, LS cho vay 8 http://lopketoantruong.com 9.  1.2%/th(cố định).LS quá hạn =150%LS cho vay. Tài sản thế chấp trị giá 500 trđ. Quá trình trả nợ gốc và lãi như sau :   08/06/2006:trả gốc và lãi      08/07/2006:trả lãi  20/08/2006:trả lãi và gốc  08/09/2006:KH bán tài sản trị giá 400tr và đem trả hết nợ cho NH.  Giải  Ngày 7/5/2006: khi NH giải ngân Nợ 2121.3 năm.KH B :180tr Có 1011 : 180tr Đồng thời tiến hành nhập ngoại bảng tài sản đảm bảo khoản vay Nhập 9940  : 500 tr (tài sản thế chấp) Ngày 8/6/2006: khi KH trả Nợ gốc và lãi hàng tháng Nợ 1011 : 5,16tr Có 2111 : 3tr Có 702  : 2,16tr Ngày 8/7/06: KH chỉ trả lãi Nợ 1011: 2,124tr (177 x 1,2%)  Có 702: 2,124tr Chuyển Nợ gốc T7 sang Nợ cần chú ý Nợ 2122  : 3tr Có 2121: 3tr   Cuối ngày 8/8/06:  Nhập TK 941: 2,124tr   Chuyển Nợ gốc sang Nợ cần chú ý T8 Nợ 2112 : 3tr Có 2111: 3tr  9 http://lopketoantruong.com 10.   Ngày 20/8/06: Trả lãi T8 và nợ gốc của T7  – Xuất TK 941: 2.124 tr – Lãi phải trả vào Ngày 8/8 + phạt chậm trả lãi (tính trên tiền lãi phải trả)+ lãi quá hạn (tính trên vốn gốc phải trả) = 2,124tr + 2,124*0,05%*12 + 177×1,2%/30 x43(từ Ngày 8/7 đến ngày 19/8) x150% = 2.5934044 trđ Nợ 1011 : 5.593404 tr Có 702 : 2.124 tr Có 2112: 3 tr Có 709 : 0.469404 tr = 0.012744 + 0.45666  Ngày 8/9: Trả hết số nợ còn thiếu – Lãi phạt quá hạn của Nợ gốc T8 : 174* 150%*1.2% /30*3 1 (từ N gày 8/8 đến Ngày 7/9) = 0.32364  Trả hết nợ còn lại: Nợ 1011 Có 2111 : 176.41164 tr : 171 tr Có 2112(T8): 3 Có 702 : 2.088 tr =174*1.2% Có 709 : 0.32364 tr Trả lại TSĐB Xuất TK 9940 : 500 tr Bài 8: Ngày 1/11/2007, Ông Quang đến Techcombank xin vay ngắn hạn Đầu tư chứng khoán để mua cổ phiếu REE: – Số lượng là 2000 CP – Giá CP REE ngày 31/10/2007: 360.000 đồng – Kì hạn vay là 3 tháng – Lãi suất cho vay: 1,2 % /tháng 10 http://lopketoantruong.com 11. NH thẩm định mức cho vay Ông Quang 40% tổng giá trị thị trường của CP REE sẽ mua. Khách hàng bảo đảm tiền vay bằng thế chấp căn nhà trị giá 500.000.000 đồng. Phương thức trả góp định kỳ hàng tháng Ngày 5/12 khách hàng thanh toán toàn bộ nợ gốc và lãi Giải – Tổng giá trị thị trường của CP REE theo giá tham chiếu ngày 1/11/2007: 2000 * 360.000 = 720.000.000 đồng – Mức cho vay: 40% * 720.000.000 = 288.000.000 đồng – Ngày 1/11/2007 NH giải ngân: Nợ 2111: 288.000.000 đồng Có 1011: 288.000.000 đồng Đồng thời Nhập tài khoản 994 – Ngày 1/12/2007: khách hàng trả vốn gốc và lãi = 288.000.000/3 + 288.000.000 * 1.2% = 99.456.000 đồng Nợ 1011 99.456.000 Có 2111 96.000.000 Có 702 3.456.000 – Ngày 5/12/2007 khách hàng thanh toán toàn bộ nợ gốc và lãi còn lại Số tiền khách hàng thanh toán: = 2 * 96.000.000 + 192.000.000 * 1.2% * 4 / 30 = 192.307.200 đồng Nợ 1011 Có 2111 Có 702 http://lopketoantruong.com 192.307.200 192.000.000 307.200 12. Bài 9: Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên bán chịu cho Tổng công ty Xây dựng số 1 trị giá hợp đồng: 1 tỷ đồng trong thời hạn 3 tháng. Do nhu cầu vốn lưu động, ngày 6/11/2006 công ty CP xi măng Hà tiên ký hợp đồng bao thanh toán truy đòi với NHTMCP SCB thời hạn 3 tháng – Lãi suất bao thanh toán: 0.95 %/tháng – Lãi bao thanh toán quá hạn bằng 1.5 lần lãi suất bao thanh toán – Phí bao thanh toán: 0.2% giá trị khoản phải thu được bao thanh toán – VAT 10% Ngày 6/2/2007 Tổng công ty xây dựng số 1 không trả nợ Ngày 17/2/2007, Tổng công ty xây dựng số vẫn không thanh toán, SCB gợi thông báo dòi nợ có truy đòi đến Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên Ngày 20/2/2007, Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên trả nợ Giải Ngày 6/11/2006 Số tiền bao thanh toán = Giá trị khoản phải thu được bao thanh toán – lãi bao thanh toán – phí bao thanh toán – VAT phí bao thanh toán 3 Lãi bao thanh toán = 1.000.000.000 – 1.00.000.000/ (1 + 0.95%) = 27.966.953 đồng Phí bao thanh toán = 0.2% * 1.000.000.000 = 2.000.000 đồng Số tiền bao thanh toán : = 1.000.000.000 –27.966.953 – 2.200.000 = 969.833.047 đồng Nợ 2111 (Tổng công ty xây dựng số 1): 1.000.000.000 Có 4211.Công ty Hà Tiên Có 488 969.833.047 27.966.953 12 http://lopketoantruong.com 13. Có 717 2.200.000 Ngân hàng phân bổ lãi bao thanh toán 3 lần: = 27.966.953 / 3 = 9.322.317,667 đồng Nợ 488 9.322.317,667 Có 702 9.322.317,667 Ngày 17/2/2007, SCB chuyển sang đòi nợ công ty xi măng Hà tiên Nợ 2111 (Công ty xi măng Hà Tiên) Có 2111.Tổng công ty xây dựng số 1 1.000.000.000 1.000.000.000 Đồng thời chuyển sang nợ quá hạn đối công ty xi măng Hà Tiên Nợ 2112.công ty XM Hà Tiên Có 2111.công ty XM Hà Tiên Ngày 20/2/2007 công ty Hà Tiên trả nợ: Từ ngày 6/2/2007 đến ngày 16/2/2007, lãi vay = 1.000.000.000* 0.95% * 11/30 = 3.483.333,33 đồng Từ ngày 17/2/2007 đến ngày 20/2/2007, Lãi bao thanh toán quá hạn = 1,5 lần lãi bao thanh toán = 1,5 * 0.95% = = 1,425 % Tiền lãi = 1.000.000.000 * 1.425% * 3/30 = 1.425.000 đồng Tổng số tiền công ty thanh toán: 13 http://lopketoantruong.com 14. = 1.000.000.000 + 3.483.333,33 +1.425.000 = 1.004.908.333 đồng Nợ 4211.công ty XM Hà Tiên Có 2112.Công ty XM Hà Tiên 1.004.908.333 1.000.000.000 Có 702 4.908.333 Bài 10: Nhận được báo Có của NHNN về số tiền mà kho bạc đã chuyển vào TK của NH Ngoại Thương: 4 tỷ. Số tiền này Chính Phủ ủy thác cho NH để cho vay theo kế hoạch phát triển cơ sở hạ tầng. Trong kỳ, đã giải ngân cho Cty XD N: 600tr. Trong đó trả vào TKTG của Cty XD mở tại chính NH: 300tr, chuyển tiền qua TTBT trả cho Cty cơ khí 200tr mở tại NHTM D, lĩnh 100tr để trả lương và tiền thuê nhân công. NH nhận được 5tr phí ủy thác của bộ tài chính chuyển vào TKTG tại NHNN. Trong số phí này, phải nộp thuế VAT 10%. Giải – Khi nhận uỷ thác: Nợ 1113: 4.000.000.000 Có 4412: 4000.000.000 (Vốn tài trợ, uỷ thác đầu tư, cho vay nhận của Chính phủ) – Khi giải ngân cho khách hàng: Nợ 359: 600.000.000 Có 4211.CTY XD N: 300.000.000 Có 5012 : 200.000.000 Có 1011 : 100.000.000 – Khi thông báo cho NH uỷ thác: Nợ 4412: 600.000.000 Có 459: 600.000.000 – Đồng thời nhập 981: 600.000.000 (cho vay, đầu tư theo hợp đồng nhận uỷ thác) – Lệ phí uỷ thác: Nợ 1113 : 5.000.000 Có 714 : 4.500.000 Có 4531 : 500.000 (VAT) 14 http://lopketoantruong.com 15. Bài 11: (Đề thi VPBank Thăng Long) Ngày 20/06/2007 Bà Nguyễn Thuỷ đến Ngân hàng Phương Nam rút tiền gửi tiết kiệm và tất toán như sau: Quyển 1: Số tiền gốc 200tr gửi kỳ hạn 3 tháng lãi 6.7% năm từ ngày 20/03/2007 Quyển 2: Số tiền gốc 100tr gửi kỳ hạn 6 tháng lãi 6.89% năm gửi từ ngày 25/4/2007. Biết cứ đến ngày 27 của tháng thì ngân hàng tính dự chi lãi.lãi ko kỳ hạn la 3.4% năm. Tính lãi của khách hàng và xử lý? Giải Hạch toán: Quyển 1: 20/3/2007 đến 20/6/2007 = 3 tháng. Khách hàng rút đúng hạn. Lãi = 200 *6,7% *3/12=3,35 triệu Tổng số tiền nhận được= 200+ 3,35= 203,35 triệu Nợ 4913: 3,35 triệu Nợ 4232.3th.NT: 200 triệu Có 1011: 203,35 triệu Quyển 2: thời hạn 6 tháng.Ngày 20/6/2007 rút 25/4 25/5 25/6  rút trước hạn 25/7 25/10 20/6 – Ngày 27 hàng tháng ngân hàng tính lãi dự chi. Số ngày đã đựơc ngân hàng tính lãi dự chi =  33 ngày ( 25/4 27/5) Lãi dự chi = 100 * 6,89%* 33/ 360 =0,6316 (triệu) – Khách hàng rút trước hạn, tính theo lãi không kì hạn.25/4 Lãi thực trả =100* 3,4%*56/360 = 0,5289 (triệu)  20/6= 56 ngày.  Số dư chi phải hoàn = 0,6316 – 0,5289 = 0,1027 (triệu) Định khoản: – Nợ 4232.6T.NT: 100.000.000 15 http://lopketoantruong.com 16. Có 1011: 100.000.000 – Nợ 4913: 528.900 Có 1011: 528.900 – Nợ 4913: 102.700 Có 801: 102.700 Bài 12: Ông Trần Văn Lâm đến gửi tiền tiết kiệm tại NHNNo với số tiền: 100.000.000 đ với kỳ hạn 3 tháng lãi suất 0.67%/tháng. Ngày gửi là 15/06/2007. Nhưng dến ngày 20/06/2007 ngân hàng thay đổi lãi suât kỳ hạn 3 tháng lên 0.70%/tháng và không kỳ hạn là 0.25%/tháng. Ngày 20/10/2007 khách hàng tất toán tiền gửi. Nhân viên ngân hàng dự chi vào ngày 27 hàng tháng. Hạch toán tiền gửi và số tiền lãi khách hàng nhận vào ngày 20/10/2007 Giải 15/06 15/7 15/8 15/9 20/10 – Khi khách hàng gửi tiền: Nợ 1011: 100.000 Có 4232.3T.TVL: 100.000 – Ngân hàng tính lãi dự trả: Ngày 27/6/07 ngân hàng tính lãi dự trả từ ngày 15/6/07 đến ngày 26/7/07: Lãi dự trả: 100.000*0.67%*42 (ngày)/30=938 Lãi dự trả tháng đầu tiên: Nợ 801: 938 Có 4913: 938 Ngày 27/7/07 ngân hàng tính lãi dự trả từ 27/7/07 đến 26/8/07 Lãi dự trả: 100.000*0.67%=670 Lãi dự trả tháng thứ 2: 16 http://lopketoantruong.com 17. Nợ 801: 670 Có 4913: 670 Ngày 27/8/06 ngân hàng tính lãi dự trả từ 27/8/06 đến 26/9/06 Lãi dự trả: 100.000*0.67%=670 Nợ 801:670 Có 4913: 670 – Tổng lãi dự trả: 938+670+670=2278 – Lãi thực trả cho khách hàng từ ngày 15/6/07 đến ngày 14/9/07 là: 100.000*0.67%*92/30=2054,67 – Lãi thực trả cho khách hàng từ ngày 15/9/07 đến ngày 20/10/07 là (lãi kỳ trước đã nhập vốn): (100.000+2054,67)*0.25%*35/30=297,66 Định khoản: – Lãi nhập vốn: Nợ 4913 : 2054,67 Có 4232.12T.TVL: 2054,67 – Khách hàng rút lãi : Nợ 4913: 223,33 (2278-2054,67) Có 801: 223,33 (giảm chi do khoản dự chi lớn hơn thực chi) Nợ 801: 297,66 Có 1011: 297,66 -Khách hàng rút vốn: Nợ 4232.12T.TVL: 102054,67 (100.000+2054,67) Có 1011 : 102054,67 17 http://lopketoantruong.com 18. Bài 13: Ngày 12/7/2007, Ô.Bắc đến NH Ngoại Thương xin rút TM 1 tờ chứng chỉ tiền gửi, thời hạn 12 tháng từ 12/10/06 đến 12/10/07 (trả lãi trước) mệnh giá 600tr, LS 0,5%/tháng, còn 3 tháng nữa mới đáo hạn. Theo quy định của NH, trường hợp này KH chỉ được hưởng LS 0,3%/tháng Giải – Số tiền thực gửi = 600tr/(1+0,5%*12)=566,04tr – Số tiền lãi có thể nhận được khi đến hạn là: 600tr-566,04tr = 33,96tr – Tại thời điểm phát hành: Nợ 1011: 566,04tr Nợ 388 (Chi phí chờ phân bổ) : 33,96tr Có 4232.12T.OB: 600tr – Định kỳ hàng tháng phân bổ lãi vào chi phí (từ tháng đầu tiên đến tháng 9) Nợ 801: 2,83tr (33,96tr/12T) Có 388: 2,83tr – Đến hết tháng 9 thì NH đã phân bổ được 2,83*9=25,47tr, còn 8,49tr chưa phân bổ – Khách hàng rút trước hạn. tính theo lãi không kì hạn 0,3%/tháng. – Số tiền lãi thực nhận: 566,04tr*0.3%*9=15,28tr – Số tiền khách hàng nhận được ngày 12/7 là: 600tr+15,28-33.96=581,323tr Định khoản: – Khách hàng rút tiền mặt: Nợ 4232.12T.OB:566,04tr Nợ 801 : 15,28 Có 1011: 582,159tr – Hạch toán phần lãi: Nợ 4232.12T.OB: 33,96tr Có 388: 8,49tr Có 801: 25,47tr (thoái chi) http://lopketoantruong.com 19. Bài 14: Ngày 1/4/2000 tại NHTM A phát sinh nghiệp vụ sau: Ngân hàng A thu được khoản nợ của khách hàng D là 20 tr đồng bằng tiền mặt. Khoản nợ này NHA đã lập dự phòng đủ 20 tr d. Đồng thời NH trích dự phòng quý một năm 2004 là 100 tr đồng Giải Định khoản: 1011: 20tr 79 : 20 tr Xu 971: 20tr 8822: 100tr 219: 100tr Bài 15: Khách hàng B có sổ TK 500 triệu gửi từ ngày 1/9/07, kỳ hạn 3 tháng, lãi suất 0,705%/tháng. Ngày 15/11/07, KH cần sử dụng 100 triệu trong vòng 7 ngày.KH nên làm thế nào để đáp ứng nhu cầu với chi phí bỏ ra thấp nhất?Định khoản nghiệp vụ kinh tế trên. Giải – Nếu KH tất toán sổ tiết kiệm 500 triệu vào 15/11/07 Tính lãi: + Từ 1/9/07 đến 1/11/07: Áp dụng lãi suất TGTK định kỳ tròn 2 tháng 0,64%/tháng Lãi: 500tr x 0,64% x 2 = 6.400.000 đ Nợ 4913 (801) : 6.400.000 đ Có 1011 : 6.400.000 đ + Từ 2/11/07 đến 15/11/07: Áp dụng lãi suất không kỳ hạn 0,25%/tháng cho 14 ngày Lãi: 500tr x 0,25% x 14 = 583.300 đ Nợ 4913 Có 1011 : 583.300đ : 583.300đ Vậy tổng lãi KH được lãnh: 6.400.000đ + 583.300đ = 6.983.300 đ – Nếu KH tất toán sổ đúng hạn vào 11/12/07 http://lopketoantruong.com 20. Tổng lãi KH sẽ được lãnh: 500 x 0,705% x 3 = 10.575.000đ Như vậy nếu tất toán sổ vào ngày 15/11/07 thì Kh sẽ bị lỗ: http://lopketoantruong.com 21. 10.575.000 đ – 6.983.300 đ = 3.591.700 đ – Giả sử KH vay cầm cố sổ TK Lãi suất vay = Lãi suất gửi đầu kỳ + 0,2% = 0,705% + 0,2% = 0,905% 100.000.000 x 0,905% x 7 = 211.200đ Tiền lãi vay KH phải trả trong 7 ngày: 30 Như vậy KH nên vay cầm cố sổ TK thì chi phí bỏ ra sẽ thấp hơn tất toán sổ tiết kiệm trước hạn. Định khoản: – Số tiền giải ngân: Nợ 2111 : 100.000.000 đ Có 1011 : 100.000.000 đ – Lãi vay: Nợ 1011 Có 702 : 211.200 đ : 211.200 đ – Tài sản thế chấp: giá trị sổ tiền gửi Nhập 996: 500.000.000 đ Bài 16: Thay vì gửi 12tr, lãnh lãi cuối kỳ, thì mỗi tháng KH vẫn gửi đều 1tr/tháng cho đến 12 tháng mà vẫn được hưởng lãi suất định kỳ 1 tháng là 0,6%/tháng. Nếu Kh có 5tr gửi vào tài khoản tiết kiệm tích lũy thì những tháng tiếp theo (4 tháng tiếp theo) vẫn không cần gửi tiền vào tài khoản. Tuy nhiên, KH lại không được tất toán trước hạn, kỳ hạn tối thiểu là 1 năm. Lãi suất: 0,6%/tháng. Giải – KH gửi tiền: 20 http://lopketoantruong.com 22. Nợ 4232 : số tiền KH gửi (1 hoặc 5tr) Có 1011 : số tiền Kh gửi (1 hoặc 5tr) – Lãi dự trả: Nợ 801 : Có 4913 : 0,6% x 12tr = 72.000 đ 72.000.000 đ Bài 17: Nhà XK mang đến NH chiết khấu bộ chứng từ hàng xuất khẩu trị giá 50.000USD trong thời hạn 2 tháng. Lãi suất CK 1%. Hoa hồng CK: 1.000 USD. Lãi vay 1,5%. Tỷ giá tại thời điểm cho chiết khấu: 16.000 VND/USD. Sau 2 tháng không thấy báo “Có” của NH nhà nhập khẩu.Định khoản nghiệp vụ kinh tế trên. Giải Số tiền CK = 50.000 – 50.000 x 1% – 500 = 49.000 USD = 784.000.000 VND Lãi dự thu hàng tháng: 784.000.000 x 1,5% = 11.760.000 đ Định khoản: – Lúc CK: Nợ 2221: 784.000.000 đ Có 1011: 784.000.000 đ – Sau 2 tháng không thấy báo “Có” Nợ 2222: 784.000.000 đ Có 2221: 784.000.000 đ – Dự thu lãi tháng thứ 1 Nợ 3941: 11.760.000 đ Có 702: 11.760.000 đ – Dự thu lãi tháng thứ 2 Nợ 3941: 11.760.000 đ Có 702: 11.760.000 đ Nếu nhà NK không thanh toán tiền cho NH thì NH sẽ bán lô hàng của nhà XK. – Giả sử NH bán lô hàng được 800.000.000 đ. Số tiền dư ra so với số tiền NH đã CK: 800.000.000 – 784.000.000 = 16.000.000 đ Tổng số tiền NH dự thu là 11.760.000 x 2 = 23.520.000 đ http://lopketoantruong.com 23. Chênh lệch dự thu và thực thu: 23.520.000 – 16.000.000 = 7.520.000 đ Định khoản: Nợ 1011: 784.000.000 đ Có 2222: 784.000.000 đ Nợ 702: 7.520.000 đ Có 3941: 7.520.000 đ – Giả sử NH bán lô hàng được 700.000.000 đ Số tiền thiếu so với số tiền NH đã CK: 784.000.000 – 700.000.000 = 84.000.000 đ Định khoản: Nợ 1011: 700.000.000 đ Có 2222: 700.000.000 đ Nợ 89: 84.000.000 đ Có 2222: 84.000.000 đ Nợ 702: 23.520.000 đ Có 3941: 23.520.000 đ Bài 18: Giả sử sau khi thu hồi tài sản cho thuê về, NH tân trang lại tài sản với chi phí tân trang là 50.000.000 đ. NH lại tiếp tục cho KH khách thuê. Tiền thuê hàng tháng là 10.000.000.Lãi 1.000.000 đ/tháng. Hãy định khoản nghiệp vụ trên Giải Chi phí tân trang: Nợ 872: 50.000.000 đ Có 1011: 50.000.000 đ Tiền thuê và tiền lãi hạch toán vào thu nhập khác: Nợ 1011: 11.000.000 đ Có 79: 11.000.000 đ http://lopketoantruong.com 24. Bài 19: Ngày 20/11/2007, khách hàng Y không mở tài khoản tại PGD X đến PGD thực hiện một lệnh chuyển tiền cho khách hàng Z có tài khoản tại Ngân hàng B, số tiền 200 triệu. PGD thu phí chuyển tiền 0.03 % trên số tiền chuyển, phí kiểm đếm 0.02%. Tại PGD X phải thực hiện chuyển lệnh về Hội sở ngân hàng A để Hội sở thực hiện chuyển tiền ra ngoài hệ thống. Thuế VAT phải nộp 10%. Giải Tại PGD X. – Thu phí dịch vụ chuyển tiền: Nợ 1011: 60.000đ (200 triệu*0.03%) Có 711(thu phí dịch vụ thanh toán): 54.545đ Có 4531: 5.455đ – Thu phí kiểm đếm: Nợ 1011: 40.000đ (200 triệu*0.02%) Có 713(thu dịch vụ ngân quỹ – phí kiểm đếm): 36.364đ Có 4531(thuế VAT phải nộp Nhà nước):3.636đ – Thực hiện việc chuyển tiền cho khách hàng Y: Nợ 1011: 200.000.000đ Có 5199 (thanh toán khác giữa các đơn vị trong từng ngân hàng) : 200.000.000đ Đồng thời, thực hiện một lệnh chuyển tiền về Hội sở: Tại Hội sở: Nợ 5199: 200.000.000đ Có 454(chuyển tiền phải trả bằng đồng Việt Nam) : 200.000.000đ Khi thực hiện thanh toán lệnh chuyển, Hội sở sẽ hạch toán như sau: Ngân hàng A và B đều có mở tài khoản tại ngân hàng Nhà nước. Tại ngân hàng A thực hiện một lệnh chuyển tiền cho ngân hàng B thông qua tài khoản mở tại ngân hàng Nhà nước. Nợ 454: 200.000.000đ http://lopketoantruong.com 25. Có 1113.NHA: 200.000.000đ Tại ngân hàng B khi nhận được báo có của ngân hàng A thông qua ngân hàng Nhà nước sẽ tiến hành báo có vào tài khoản khách hàng. Nợ 1113. NHB: 200.000.000đ Có 4211. KHZ: 200.000.000đ Bài 20: Khách hàng đến trả lãi hợp đồng tín dụng. Số tiền vay 500 triệu, lãi suất 14%/năm, thời hạn vay 1 năm, lãi phạt 10% lãi vay, tính lãi 360 ngày. Hợp đồng trả lãi hàng tháng.Hợp đồng vay ngày 15/09/07. Giải Ngày 15/10/07 khách hàng không đến thanh toán tiền lãi: Lãi từ 15/09/07 -> 15/10/07 500.000.000 * 14% * 30/360 = 5.833.333 Lãi phạt từ 15/10/07 -> 30/10/07 14 * 150% = 21% 5.833.333 * 21% * 30/360 * 15 = 51.042 => Tổng số tiền lãi khách hàng phải thanh toán: 5.884.375 Hàng ngày tiền lãi được hạch toán dự thu vào TK 3941 (lãi dự thu từ cho vay) Nợ 3941 Có 7020 (thu lãi cho vay) Đến ngày 30/10/07 khách hàng thanh toán được hạch toán như sau: Nợ 1011:5.833.333 Có 3941 : 5.833.333. Nợ 1011 :51.402 Có 7091 (thu khác từ hoạt động tín dụng) : 51.042 http://lopketoantruong.com

Trả lời

Back to top button