Tài Liệu Bài Giảng Thị Trường Ngoại Hối, Slide Kinh Doanh Ngoại Hối

*

Đang xem: Bài giảng thị trường ngoại hối

*

… có quan hệ tỷ lệ nghịch  RETĐ cắt RET$ A điểm cân thị trường ngoại hối, E* tỷ giá hối đoái cân thị trường ngoại hối xác định  CƠ CHẾ TỰ ĐIỀU CHỈNH CỦA THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI 43 Thị trường tài … CẦU CHUNG Thị trường ngoại hối Vai trò tỷ giá hối đoái Cơ chế hình thành tỷ giá hối đoái ngắn hạn & dài hạn TS Trần Thị Vân Anh– Trường Đại học Kinh tế ĐHQGHN 1-2 RA ĐỜI THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI • • … không giao dịch thị trường giới vào tỷ giá hối đoái TS Trần Thị Vân Anh– Trường Đại học Kinh tế ĐHQGHN 1-21 THUYẾT NGANG GIÁ SỨC MUA Thuyết ngang giá sức mua Tỷ giá giao dịch E thị trường phải phản…

*

10 tỷ Đồng C – 10 tỷ Đồng Không thay đổi M1, iĐ → E*SR 10 NỘI DUNG CHÍNH Cán cân toán quốc tế a) Khái niệm b) Kết cấu Tín dụng quốc tế a) Khái niệm b) Phân loại Hệ thống tài quốc tế TS Trần Thị … TOÁN QUỐC TẾ Hệ thống tiền tệ quốc tế • Các đồng tiền chung – SDR – EURO • Đồng tiền riêng quốc gia • Đồng Đôla đồng tiền toán & dự trữ quốc tế TS Trần Thị Vân Anh– Trường Đại học Kinh tế ĐHQGHN … hụt CCTKTX + CCTKV 30 544 0

*

182 3,646 4

*

56 953 1
122 718 0

Xem thêm: Top 10 Son Môi Tốt Nhất Trên Thị Trường, +8 Son Môi Tốt Nhất: 2021 (Được Ưa Chuộng)

54 644 0
87 528 0
50 458 1
80 359 0
71 367 0
39 375 0
106 552 0

Xem thêm: Mã Chứng Khoán Của Flc Homes ? Flc Thị Giá 4

Trả lời

Back to top button