Người nổi tiếng

Slide Khảo Sát Thị Trường - Mẫu Báo Cáo Kết Quả Khảo Sát Thị Trường

… HƯỚNG THỜI TRANG TẠI THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM Tại HCM, xu hướng thời trang bị ảnh hưởng chủ yếu bới “làn sóng phim Hàn Quốc” (77%) Trong đó, xu hướng thời trang khu vực Hà Nội có tác động lớn yếu tố thời … NHẬN ĐỊNH VỀ THỜI TRANG “Ăn mặc phù hợp với […]

24/05/2021 08:30 198