Blog

Kịch bản nào cho thị trường bất động sản sau mùa dịch COVID-19?

Vẫn còn khó định đoán khi ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 tác động nặng nề. Đơn giản, theo dõi từ lâu tôi hiểu rằng...